+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Workshopy na objednávku


Nabízíme workshopy přímo do Vaší školy. Určené jsou pro pedagogické pracovníky ZŠ.

Obsahy workshopů vycházejí z aktuálních potřeb pedagogů, přinášejí praktické tipy usnadňující každodenní pedagogickou praxi. Lektorky jsou odborné pedagogické pracovnice a mají s tématem bohaté zkušenosti.

TÉMATA WORKSHOPŮ DO SBOROVNY:

 • Efektivní nastavení práce s třídním kolektivem nejen s vícejazyčnými dětmi
 • Cíl: Ohlédnutí za obsahem třídnických hodin uplynulého šk. roku, zhodnocení efektivity třídnických hodin, vytvoření stručného plánu třídnických hodin na nový šk. rok, seznámení se specifiky třídního kolektivu s vícejazyčnými dětmi.

  Obsah: Krátce se ohlédneme za tématy třídnických hodin loňského šk. roku, vyhodnotíme, která témata byla pro třídu užitečná, jaké problémy se v kolektivu objevily a řešily a jaké bylo na konci šk. roku celkové klima třídy. Vytvoříme si představu, jakým tématům se věnovat v novém šk. roce, co je pro konkrétní třídu důležité a smysluplné, seznámíme se s preventivním deníkem a nastavíme si stručný plán třídnických hodin na nový školní rok se zaměřením na třídní kolektivy s vícejazyčnými dětmi.

  Rozsah: 4 vyučovací hodiny

  • Třídnické hodiny pro kolektivy nejen s vícejazyčnými dětmi - plán, cíl a tipy
  • Cíl: Vytvoření plánu třídnických hodin na nový školní rok, volba obsahu, stanovení cíle třídnické hodiny, seznámení se specifiky třídního kolektivu s vícejazyčnými dětmi.

   Obsah: Příprava tematického plánu třídnických hodin třídě na míru na delší období (rok, pololetí). Vycházíme z evaluace třídnických hodin loňského roku, témat prevence rizikového chování, průřezových témat, historie třídy a aktuálních potřeb kolektivu se zaměřením na třídní kolektivy s vícejazyčnými dětmi.

   Rozsah: 4 vyučovací hodiny

   • Principy a přínos třídnických hodin nejen s vícejazyčnými dětmi
   • Cíl: Přiblížit přínos třídnických hodin, ukázat jak tvořit a plánovat TH, zaměřit se na specifika práce s kolektivem s vícejazyčnými dětmi.

    Obsah: Třídnické hodiny jsou velmi efektivním nástrojem primární prevence a psychosociální podpory dětí. Jedná se o aktivní zapojení všech dětí do činností, reakce na aktuální potřeby třídy a způsob vedení třídnických hodin ze strany učitele. Takto vedené hodiny motivují děti k větší aktivitě, kdy mohou ovlivňovat své okolí, učí děti plánovat, řešit konflikty a větší samostatnosti a ochotě se na jejich řešení podílet.
    Blíže se podíváme na přínos třídnických hodin pro celkové klima třídy, zaměříme se na otázku plánování témat, obsahu a cílů třídnických hodin, projdeme si specifika práce s třídním kolektivem (nejen) s vícejazyčnými dětmi.

    Rozsah: 4 vyučovací hodiny

    • Asistent pedagoga a jeho vliv na klima třídy
    • Cíl: Blíže se podívat na roli a pozici AP ve třídě, vztah s učitelem, náplň práce AP, vliv AP na klima třídy se zaměřením na kolektivy s vícejazyčnými dětmi.

     Obsah: Společně se podíváme na pozici a roli AP ve třídě ve vztahu k celému kolektivu, jeho vliv a přínos na klima třídy s vícejazyčnými dětmi, spolupráci s učitelem a rodičem. Seznámíme se s materiály, aktivitami a tipy do výuky, které podporují dobré klima třídy.

     Rozsah: 4 vyučovací hodiny

     • Školní poradenské pracoviště a jeho role ve spolupráci uvnitř školy
     • Cíl: Vymezení náplně práce jednotlivých členů, rozdělení agend, efektivní fungování spolupráce mezi členy ŠPP, spolupráce s pedagogy, žáky a rodiči, zaměření poradenských služeb směrem k vícejazyčným dětem.

      Obsah: Společně se podíváme na rozdělení rolí/kompetencí v týmu ŠPP, sdílení informací, předávání informací do sborovny a komunikace se sborovnou. Dobře koordinovaná spolupráce mezi jednotlivými členy ŠPP a zejména aktivní spolupráce s učiteli dokáže vytvořit velmi pevnou záchytnou síť uvnitř školy a poskytnout dostatečnou podporu vícejazyčným dětem.

      Rozsah: 4 vyučovací hodiny

      Workshopy jsou určené pro celý pedagogický sbor, jeho část či skupinu pedagogických pracovníků (třídní učitelé, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, asistent/ka pedagoga).

      Minimální počet účastníků je 8, maximální počet je 20.

      Cena: 847 Kč s DPH / osoba

      Kontaktujte nás
      vzdelavani@meta-ops.cz
      773 609 395

       /></p>
</body></html>

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.