+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Workshopy pro žáky ZŠ a SŠ

Jako Ty

Momentálně bohužel workshopy pro žáky nenabízíme

META připravila pro základní a střední školy workshop s názvem Jako Ty, který je věnován začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do české školy a otevření témat migrace a integrace ve třídě.

Příchod nového spolužáka či spolužačky s odlišným mateřským jazykem není vzhledem k narůstajícímu počtu dětí s migrační zkušeností ve školách v dnešní době neobvyklý. Migrace a nové neznámé prostředí přináší dětem a mladým lidem s odlišnými jazykovými a kulturními kořeny nemalé výzvy. Přináší je ale i českým spolužákům a spolužačkám, kteří mohou mít z jinakosti a komunikace s nově příchozími spolužáky*žačkami obavy. Prostřednictvím práce se třídou lze tyto obavy pojmenovat a rozptýlit, výsledkem může být obohacení všech.

Mezi cíle workshopu Jako Ty patří:

  • přiblížit a zprostředkovat žákům a žačkám situaci člověka, který začíná žít, studovat či pracovat v nové zemi,
  • společně pojmenovat důvody a okolnosti migrace a zamyslet se nad základními fakty v evropských a globálních souvislostech,
  • společně identifikovat překážky v příchodu do nové země, procesu integrace i způsoby jejich překonávání,
  • na základě vlastního zážitku se zamyslet nad způsoby osobního zapojení do procesu integrace s důrazem na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do školního prostředí.

Workshop v rozsahu 3 vyučovacích hodin je určený třídám 2. stupně ZŠ a SŠ. Realizuje ho lektorský tým společnosti META tvořený 2-3 lektory*kami, mezi nimiž jsou lektoři*ky původem z různých evropských i mimoevropských zemí. Workshop vychází ze zážitkové pedagogiky, střídají se při něm diskuze, různé typy aktivit, individuální i skupinová práce. Během společně stráveného času studenti*ky s lektory*kami hravou formou mapují, rozšiřují a prohlubují své znalosti o tématu migrace a integrace a možnosti zapojení spolužáků*ček s menší znalostí češtiny do třídního kolektivu. Díky cizojazyčným lektorům*kám v týmu je navíc také příležitost zažít výuku v cizím jazyce a v bezpečném prostředí si tak vyzkoušet situaci někoho, kdo začíná chodit do školy, kde nikomu a ničemu nerozumí. Na základě prožité zkušenosti potom účastníci*ce identifikují své pocity a potřeby a jsou vyzýváni*y se zamyslet a empaticky formulovat způsoby, jak se mohou osobně i kolektivně zapojit v procesu integrace do nového cizojazyčného školního prostředí i společnosti obecně. Studenti*ky mají také možnost přímé diskuze s člověkem, který si procesem integrace v české škole či společnosti sám prošel.

Důraz je kladen na bezpečný prostor pro otevřenou diskuzi, poskytnutí širšího kontextu a vedení ke schopnosti tvořit si vlastní názor na migraci, integraci a setkávání kultur, které jsou zarámované jako témata nás všech. Workshop může pomoci posílit v účastnících otevřenost, respekt, spolupráci i kritické myšlení a navodit tak přátelskou inkluzivní atmosféru při příchodu nového žáka či žákyně ze zahraničí do školního kolektivu, případně přispět ke zlepšení atmosféry ve třídě, kde se různé i vícejazyčné děti již nějakou dobu setkávají. Časové rozpětí i tematické zaměření rádi po domluvě přizpůsobíme specifickým potřebám kolektivu.

META realizovala workshop zdarma v rámci projektu „Wellbeing žáků s OMJ a zdravé klima tříd“, a to s finanční podporou hlavního města Prahy.

Momentálně bohužel workshopy pro žáky nenabízíme

Pro více informací kontaktujte Martu Poetu z METY na e-mailu workshopy@meta-ops.cz.

publikováno: 15. 08. 2020

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.