+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Workshopy pro žáky ZŠ a SŠ

Jako Ty

META nabízí základním a středním školám workshop s názvem Jako Ty, který je věnován tématu integrace cizinců a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do české školy.

Příchod nového spolužáka s odlišným mateřským jazykem do třídy není vzhledem k pozvolna narůstajícímu počtu žáků cizinců ve školách v dnešní době neobvyklý. Migrace a nové neznámé prostředí přináší dětem a mladým lidem s odlišnými jazykovými a kulturními kořeny nemalé výzvy. Přináší je ale i českým spolužákům, kteří mohou mít z jinakosti a komunikace s těmito nově příchozími spolužáky obavy. Prostřednictvím práce se třídou lze tyto obavy pojmenovat a rozptýlit, výsledkem může být obohacení všech.

Mezi cíle workshopu Jako Ty patří:

  • přiblížit a zprostředkovat žákům situaci člověka, který začíná žít, studovat či pracovat v nové zemi,
  • společně pojmenovat důvody a okolnosti migrace a zamyslet se nad základními fakty v evropských a globálních souvislostech,
  • společně identifikovat překážky v příchodu do nové země, procesu integrace i způsoby jejich překonávání,
  • na základě vlastního zážitku se zamyslet nad způsoby osobního zapojení do procesu integrace cizinců s důrazem na začleňování spolužáků s odlišným mateřským jazykem do školního prostředí.

workshop pro ZŠ workshop pro ZŠ

Workshop v rozsahu 2 vyučovacích hodin je určený žákům 2. stupně ZŠ a žákům SŠ. Realizuje ho lektorský tým společnosti META tvořený 2-3 lektory, mezi nimiž jsou lektoři původem z různých evropských i mimoevropských zemí. Workshop vychází ze zážitkové pedagogiky, střídají se při něm diskuze, různé typy aktivit, individuální i skupinová práce. Během společně stráveného času lektoři se studenty hravou formou mapují, rozšiřují a prohlubují jejich znalosti o tématu migrace a integrace a možnosti zapojení spolužáků, kteří nerozumí česky, do třídního kolektivu. Díky cizojazyčným lektorům v týmu mají žáci navíc také příležitost zažít výuku v cizím jazyce a v bezpečném prostředí si tak sami vyzkoušet situaci někoho, kdo začíná chodit do školy, kde nikomu a ničemu nerozumí. Na základě prožité zkušenosti potom žáci identifikují své pocity a potřeby a jsou vyzýváni se zamyslet a empaticky formulovat způsoby, jak se mohou osobně i kolektivně zapojit v procesu integrace svých spolužáků z ciziny do školního prostředí i do české společnosti obecně. Studenti mají také možnost přímé diskuze s cizincem, který si procesem integrace v české škole sám prošel.

Záměrem je při tom vytvořit bezpečný prostor pro otevřenou diskuzi, což je první krok, který přispívá k působení na dospívající generaci, jejímu otevřenějšímu přístupu k cizincům a schopnosti tvořit si vlastní názor na migraci, integraci a setkávání kultur. Workshop může pomoci posílit v účastnících otevřenost, dialog, respekt, spolupráci, kritické myšlení i pochopení jinakosti a navodit tak přátelskou inkluzivní atmosféru při příchodu nového žáka ze zahraničí do školního kolektivu, případně přispět ke zlepšení atmosféry ve třídě, kde cizinec už nějakou dobu pobývá. Časové rozpětí i tematické zaměření rádi po domluvě přizpůsobíme specifickým potřebám kolektivu.

META realizuje workshop zdarma v rámci projektu Jako Ty (reg. č. AMIF/22/11), který je financován v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Máte o workshop „Jako Ty“ zájem?
Momentálně jsou naše kapacity bohužel omezeny.
Přesto neváhejte pro více informací kontaktovat Martu Poetu z METY na e-mailu workshopy@meta-ops.cz, nebo tel.: 774 761 837.

Foto: Naďa Runštuková
publikováno: 15. 08. 2020

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.