+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

META, o.p.s. každoročně pořádá různé akce určené pro zájemce o problematiku začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Na konferencích, kulatých stolech či odborných panelech se můžete dozvědět aktuální informace z oboru, diskutovat a získat tak cenné kontakty a inspiraci pro další činnost. Seznam plánovaných akcí je průběžně aktualizován.

Na setkání s pedagogicko-psychologickými poradnami se budeme věnovat tomu, jak poradny pracují s nastavením jazykové podpory dle § 16 pro vícejazyčné žáky, jak při vyšetření pracují s tlumočníky, na jaké limity naráží a jak se s nimi vyrovnávají a také jak postupují při posuzování školní zralosti a doporučení odkladů školní docházky. Cílem setkání bude sdílení zkušeností a dobré praxe pracovníků PPP napříč regiony.

Kdy: 26. 4. 2023, 15–17 hodin
Kde: online, platforma ZOOM
Cena: zdarmaZajímá Vás, jaké jsou možnosti jazykové podpory pro vícejazyčné děti v mateřské škole? Hledáte vhodné metody, pomůcky, hry či učebnice k podpoře osvojování češtiny u těchto dětí? Chcete sdílet své vlastní zkušenosti a načerpat novou inspiraci? Připojte se na naši online sdílecí platformu pro mateřské školy. Diskuzní metodické setkání bude určeno pro pedagožky i pedagogy MŠ, asistentky pedagoga.

Kdy: 11. 5. 2023, 16–18 hodin
Kde: online, platforma ZOOM
Cena: zdarmaPracujete ve škole jako asistentka nebo asistent pedagoga a věnujete se podpoře vícejazyčných dětí z Ukrajiny? Nevíte, jaké materiály a pomůcky použít, a kde je hledat? Zajímají vás zkušenosti jiných asistentek pedagoga? Připojte se na online informační setkání věnované roli asistenta pedagoga při začleňování vícejazyčných žáků a žákyň z Ukrajiny.

Kdy: 13. 4. 2023, 16–18 hodin
Kde: online, platforma ZOOM
Cena: zdarmaV praxi se setkáváme s tím, že většině vícejazyčných žákům chybí motivace učit se v české škole nebo si osvojovat český jazyk, což může vést k nežádoucímu chování nebo k velké absenci školní docházky. Diskuzní setkání bude určeno pro vedoucí pracovníky a koordinátory začleňování na ZŠ z celé ČR. Bude věnováno vhodné prevenci, aby se všichni ve škole cítili dobře, dále motivaci a hodnocení z praktického hlediska. Budeme diskutovat také o tom, jaké kroky podniknout, pokud se prevence ukáže jako nedostatečná. Cílem setkání je sdílení zkušeností a dobré praxe napříč regiony ČR.

Kdy: 28. 3. 2023, 16–18 hodin
Kde: online, platforma ZOOM
Cena: zdarmaŘešíte, jak do výuky zapojit gramatiku i jinak než drilově? Nechcete, aby studenti pouze vyplňovali jedno cvičení za druhým? Už nemáte nápady na aktivity, které se dají univerzálně použít v hodinách? Nebo naopak máte aktivitu, která skvěle ve třídě funguje, studenty baví a chcete se o ni podělit? Připojte se k nám a zažijte inspirativní sdílecí podvečer.

Kdy: 30. března 2023, 17:00–19:00
Kde: online, na platformě Zoom
Cena: zdarmaLogo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.