+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Kurzy pro učitele


Více o češtině jako cizím/druhém jazyku, o tom, jak ho učit a jak připravovat materiály, se můžete dozvědět na několika kurzech:

META, o.p.s. nabízí různé formy seminářů pro učitele zaměřených na začleňování a vzdělávání vícejazyčných dětí a žáků na MŠ, ZŠ, SŠ.

Dále nabízíme:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝUKA ČEŠTINY JAKO DRUHÉHO JAZYKA (Podpora začínajících učitelek a učitelů při výuce ČDJ), 1. běh, prezenčně
Pro více informací můžete napsat na e-mail vzdelavani@meta-ops.cz
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝUKA ČEŠTINY JAKO DRUHÉHO JAZYKA - distančně (Podpora začínajících učitelek a učitelů při výuce ČDJ), 2. běh, on-line
Pro více informací můžete napsat na e-mail knotkova@meta-ops.cz


Kurzy ostatních organizací a institucí

Aktualizované informace o jednotlivých kurzech naleznete na webových stránkách jednotlivých institucí.

Centrum pro intergraci cizinců vypisuje rekvalifikační kurz lektorských dovedností pro lektory češtiny pro cizince. Kurz probíhá částečně prezenčně a online, součástí je praxe účastníků. CIC dále nabízí workshopy pro lektory a semináře v rámci DVPP.

Ústav jazykové a odborné přípravy UK nabízí dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka, který začíná vždy na podzim (je určen učitelům dospělých, ale i dětí). ÚJOP rovněž organizuje krátkodobější metodické kurzy pro učitele.

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) pořádá kromě pravidelných setkání s workshopy také cykly školení pro začínající i pokročilé učitele češtiny jako cizího jazyka.

Na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace UK můžete studovat navazující magisterský program Učitelství češtiny jako cizího jazyka.

Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity se můžete přihlásit na obor Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem, který nabízí Katedra českého jazyka a literatury.

Přípravou učitelů na vzdělávání žáků cizinců se zabývala také Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem v rámci projektu Čeština pro žáky-cizince v rámci inovace výuky učitelských programů v oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ a Technická univerzita v Liberci.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.