+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Kurzy pro učitele


Více o češtině jako cizím/druhém jazyku, o tom, jak ho učit a jak připravovat materiály, se můžete dozvědět na několika kurzech:

META, o.p.s. nabízí různé formy seminářů pro učitele zaměřených na začleňování a vzdělávání vícejazyčných dětí a žáků na MŠ, ZŠ, SŠ.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "VÝUKA ČEŠTINY JAKO DRUHÉHO JAZYKA" (Podpora začínajících učitelek a učitelů při výuce ČDJ)
Dozvíte se o podmínkách vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, o češtině, jak ji vidí a učí se ji nerodilí mluvčí, plánování a realizaci výuky češtiny jako druhého jazyka, o metodách výuky, tématech a různých dovednostech. Naučíte se organizovat kurz češtiny a také propojit češtinu jako druhý jazyk se vzdělávacím obsahem ostatních předmětů, pracovat s dostupnými výukovými materiály a učebnicemi. V neposlední řadě získáte cenné informace o průniku češtiny jako druhého jazyka a speciálního vzdělávání.
VÍCE O KURZU: 2. běh vzdělávacího programu "VÝUKA ČEŠTINY JAKO DRUHÉHO JAZYKA" (Podpora začínajících učitelek a učitelů při výuce ČDJ)
Pro více informací můžete napsat na e-mail vzdelavani@meta-ops.cz nebo si přečíst popis programu. CÍL KURZU: Dozvíte se více o podmínkách vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v ČR, o češtině, jak se jí učí a jak ji vidí nerodilí mluvčí. Dostanete praktické tipy k plánování a realizaci výuky češtiny jako druhého jazyka, k metodám výuky, k tématům a různým lektorským dovednostem. Naučíte se organizovat kurz češtiny a také propojit češtinu jako druhý jazyk se vzdělávacím obsahem, pracovat s dostupnými výukovými materiály a učebnicemi. V neposlední řadě získáte cenné informace o průniku češtiny jako druhého jazyka a speciálního vzdělávání.
Pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ i SŠ z Prahy nabízíme v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106 zdarma workshopy na různá témata spojená s výukou češtiny jako druhého jazyka. Vyberte si z aktuální nabídky.
Pedagogickým pracovníkům nabízíme v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106 zdarma setkání platforem: Učitelská káva s ČDJ (Platforma vyučujících ČDJ). Jedná se o neformální otevřenou skupinu pro vyučující ČDJ, kteří působí ve škole v Praze (MŠ/ZŠ/SŠ).. Vyberte si z aktuální nabídky.


Kurzy ostatních organizací a institucí

Aktualizované informace o jednotlivých kurzech naleznete na webových stránkách jednotlivých institucí.

Centrum pro intergraci cizinců vypisuje rekvalifikační kurz na metody práce s heterogenní skupinou. Kurz probíhá většinou jako jednotýdenní intenzivní soustředění v srpnu a následně několik jednodenních setkání během podzimu, popř. v kratší či víkendové formě.

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) pořádá kromě pravidelných setkání s workshopy také cykly školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka.

Soukromá vysoká škola AKCENT College nabízí tříleté bakalářské studium Čeština jako cizí jazyk či kurz Didaktika češtiny jako cizího jazyka.

Ústav jazykové a odborné přípravy UK nabízí dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka, který začíná vždy na podzim. ÚJOP rovněž organizuje krátkodobější metodické kurzy pro učitele.

Na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace UK můžete studovat navazující magisterský program Učitelství češtiny jako cizího jazyka.

Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity se můžete přihlásit na obor Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem, který nabízí Katedra českého jazyka a literatury.

Přípravou učitelů na vzdělávání žáků cizinců se zabývala také Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem v rámci projektu Čeština pro žáky-cizince v rámci inovace výuky učitelských programů v oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ a Technická univerzita v Liberci.

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.