+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

III. stupeň - MLÁDEŽ/SŠ/DOSPĚLÍ (16+)


1) Učebnice a učební materiály češtiny jako cizího/druhého jazyka

(uváděné materiály jsou buď přímo určené dětem a žákům s OMJ, nebo jsou pro jejich výuku využitelné, ač jsou původně určené jiné věkové kategorii)
Antošová, J. a kol.: Třesky plesky, uč se česky! Čeština pro gymnázia 1. Staatsministerium für Kultur 2005.
Antošová, J. a kol.: Uč se česky, je to hezký! Čeština pro gymnázia 2. Staatsministerium für Kultur 2008.
Antošová, J. a kol.: Je to hezký, umět česky! Čeština pro gymnázia 3. Tematická textová učebnice. Gymnázium Pirna 2006.
Boccou Kestřánková, M. a kol.: Čeština pro cizince A1 a A2, B1, B2: učebnice a cvičebnice. Edika 2017, 2016, 2013.
Bischofová, J. a kol.: Čeština pro středně a více pokročilé (učebnice a pracovní sešit). Univerzita Karlova 2008.
Brouček, L. a kol.: Čeština do práce: Audiovizuální kurz češtiny pro cizince. Metodický manuál. CIC 2013.
Cvejnová, J.: Česky, prosím Start, I, II, III. Karolinum 2011, 2013, 2012, 2017.
Cvejnová, J. a kol.: Připravte se s námi na zkoušku s českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. NÚV 2011.
Čemusová, J., Dolečková P., Štindlová B., Štindl O. Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Člověk v tísni, o.p.s. 2005. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2005.
Dalecká, J., Václavková, M.: Kurz českého jazyka pro začátečníky. Most PRO, o.p.s.
Dobiáš, D.: Mluvme česky. Let‘s Speak Czech. Fragment 2010.
Froulíková, L.: Zahrada českého jazyka. Academia 2003.
Froulíková, L.: Adam a Eva v Českém ráji. Academia 2008.
Hádková, M.: Čeština pro cizince a azylanty A1 až B2. SOZE 2005. K této řadě jsou dostupné cvičebnice.
Havlíková, D., Ošmera, R.: Česky s vlaštovkou 1, 2 (Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých). AUČJC 2019.
Herciková, B., Klimešová Málková, P., Pokorná, K.: Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny, úroveň A2. Karolinum 2018.
Holá, L.: Adaptovaná próza: Pohádky, Povídky malostranské, Pražské legendy, Staré pověsti české a moravské. Akropolis 2011, 2012, 2013.
Holá, L.: Česky krok za krokem 1 (A1-A2). Akropolis 2016, 2017. + Pracovní sešity
Holá, L.: Čeština Expres 1, 2, 3, 4. Akropolis 2011, 2014, 2019.
Holá, L.: NEW Czech Step by Step. Akropolis 2004.
Holá, L., Bořilová, P.: Česky krok za krokem 2 (B1). Akropolis 2009.
Hradilová, D. a kol.: Czech it UP! - úroveň A1-C1. UPOL 2019-2022.
Hronová, K.: Úvodní audioorální kurs češtiny pro výuku zahraničních studentů. UJOP UK 1994.
Hronová, K., Turzíková, M.: Čeština pro cizince. Fraus 1998.
Hronová, K. Čeština jako cizí jazyk. Vstupní kurs a základní gramatika. Didakta Praha 2009.
Huková, P., Nguy Giang, L., Kocourek, J.: Čeština pro Vietnamce z klubu Hanoi. 2010.
Kempná, H.: Písanka pro zahraniční studenty. UK 1988.
Kopczyková-Dobešová, L.: Žijeme v Česku, umíme česky (učebnice, pracovní sešit v ruské, anglické, španělské a vietnamské mutaci). Petr Trněný – Aladin 2015, 2016.
Kořánová, I.: Česká čítanka. Adaptované texty a cvičení ke studiu češtiny jako cizího jazyka. Akropolis 2013.
Kotková, R., Nováková, J., Vodičková, K.: Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny - úroveň B2 (CCE-B2). Karolinum 2016.
Malá, Z.: Česky krok za krokem 2 - Pracovní sešit lekce 1-10. Pracovní sešit 11-20. Akropolis 2012, 2016.
Matula, O.: Český den – materiály pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Člověk v tísni, o.p.s. 2007.
Nekovářová, A.: Čeština pro život 1, 2. Akropolis 2006, 2012.
Nguyen Quyet Tien: Jak se učit česky rychle a efektivně. 1. a 2. díl. 2009.
Nývltová, D.; Pinková, J.: Česky v Česku I, II (pro studenty se znalostí ruštiny). Akropolis 2008.
Pečený, P. a kol.: Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny - úroveň B1 (CCE-B1). Karolinum 2013.
Překladové slovníčky v různých jazycích k jednotlivým předmětům. SPN 2002.
Rešková, I.; Pintarová, M.: Communicative Czech. (Elementary, Intermediate). PhDr. Ivana Rešková 2004.
Sýkorová, B., Davidová, H.: Cvičebnice češtiny jako cizího jazyka. Polyglot 2013.
Štindl, O.: Easy Czech Elementary. Akronym 2008.
Štindlová, B.: Česky v Česku I, II. Akropolis 2008.
Titěrová, K. a kol.: Levou zadní 1: Čeština jako druhý jazyk. META 2018.
Vyčichlová, H.: Ano, učím se česky. Most PRO, o.p.s. 2013.

S výběrem učebnice Vám může pomoci následující analýza. Najdete v ní hodnocení vybraných učebnic češtiny pro cizince, které jsou vhodné pro práci se studenty středních škol. Učebnice jsou hodnoceny z několika hledisek, jež jsou důležitá pro výuku češtiny jako druhého/cizího jazyka.

2) České učebnice a učební materiály vhodné pro studenty s OMJ

Hronová, A., Štindlová, B.: Učíme se (nejen) česky. Učebnice češtiny pro neslyšící děti. Jazykové centrum ULITA 2011.
Jucovičová, D. a kol.: Interaktivní učebnice ČJ. I.-V. díl (pravopis, hláskosloví, tvoření slov a význam slov, tvarosloví, skladba) a další pomůcky. D+H 2011.
Novotná, A., Votruba, J.: Kdo jinému jámu kopá (lehko i vážný slovník pořekadel a přísloví), Práh 2013.

3) Metodické materiály a odborná literatura

Doleží, L. a kol. Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince. AUČCJ 2017.
Doleží, L. a kol. Specifické poruchy učení a čestina jako druhý/cizí jazyk. AUČCJ 2017.
Evropské jazykové portfolio pro studenty ve věku 15 - 19 let v České republice. Klett 2007.
Evropské jazykové portfolio pro studenty vysokých škol.
Holá, L.: Online metodiky ke všem učebnicím.
Kolektiv autorů META, o.p.s.: Vzdělávací obsah ČDJ. META, o.p.s. 2015.
Kolektiv autorů META, o.p.s.: Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. META, o.p.s. 2011.
Nosálová, B. a kol.: Učíme češtinu jako druhý jazyk. META, o.p.s. 2018.
Titěrová, K. a kol.: Organizujeme výuku češtiny jako druhého jazyka. META, o.p.s. 2018.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.