+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

ČJL SŠ


V této kapitole najdete rady a tipy, jak pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem v hodinách českého jazyka a literatury v běžné třídě střední školy. V mnohých aspektech se výuka na SŠ shoduje s výukou ČJL na základní škole, je tedy možné využít rady a materiály do výuky českého jazyka a literatury na II. stupni ZŠ.

Zajímá Vás, jak učit žáky s OMJ v hodinách Češtiny jako druhého jazyka? Doporučujeme:
- Analýza doporučených učebnic češtiny pro cizince pro SŠ
- další učebnice ČDJ vhodné pro SŠ a dospělé
- materiály v sekci Čeština jako druhý jazyk (ČDJ)
Další potřebné rady a tipy, které vycházejí z bohatých zkušeností lektorů a učitelů žáků s OMJ, najdete v sekcích jak začít nebo jak zapojit žáka s OMJ do výuky. Zajímavé odkazy a materiály, které by mohly taktéž pomoci, najdete v sekci další zdroje a inspirace.

Literatura


Literární teorie

 1. Kulturní dotazník a medailonek
 2. Základní literární pojmy
 3. Četl/a jsem knížku (vyprávění děje)
 4. Charakteristika literární/filmové postavy

Literární historie

 1. Starověká literatura
 2. Antická literatura
 3. J. A. Komenský
 4. Významní lidé ČR – bankovky
 5. William Shakespeare
 6. W. Shakespeare - Romeo a Julie
 7. W. Shakespeare - Hamlet
 8. Svatební košile - slovesa

Pracovní listy k uměleckým slohům naleznete v sekci Dějepis.

Jazyk a sloh

 1. Přídavná jména
 2. Skloňování ukazovacích zájmen
 3. Shoda podmětu s přísudkem
 4. Císařovy nové šaty - Charakteristika postav
 5. Charakteristika - Agenti
 6. Popis osoby, charakteristika
 7. Charakteristika literární/filmové postavy
 8. Jan Palach - práce s Wikipedií
 9. Slovotvorba
 10. Kulturní dotazník a medailonek
 11. Slovní druhy (nácvik k DT)
  Jak soustavně a efektivně připravovat žáky s OMJ k psaní textů a slohů ve výuce běžné ČJL nebo výuce ČDJ, se dozvíte v sekci Propojování ČDJ a ČJL.

Propojení literatury a slohu

 1. Pavel Bušta - Pád zeppelínu (prostěsdělovací styl, rozbor uměleckého textu)
 2. Projekt Robinson (ČJL, mezipředmětové vztahy, mediální gramotnost)
 3. Projekt Bratři lví srdce (čtenářská, mediální gramotnost, porozumění textu a AV sdělení)

Následující materiály propojují výuku literatury a slohu. Byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na společných tématech. Tyto materiály vždy následovaly po probrání konkrétního tématu (jídlo, cestování, lidské tělo apod.)

 1. Kulturní dotazník a medailonek
 2. Jídlo a literatura (pohádka, pozvánka)
 3. Lidské tělo a literatura (horor, popis)
 4. Cestování a literatura (cestopis, líčení)
 5. Ekosystémy a literatura (bajka, charakteristika)
 6. Ekologie a literatura (povídka vs. román, stížnost)
 7. Vynálezy a literatura (drama, žádost)
 8. Václav Havel a literatura (obrazové básně, dopis)

Příprava k maturitě


Zde naleznete materiály vytvořené v rámci pracovní skupiny, která se zaměřila na hledání možností, jak pomoci studentům s OMJ studujících SŠ,jejichž jazykové dovednosti nejsou na dostatečné úrovni, aby mohli jednoduše zvládnout maturitní zkoušku z ČJL. Naším cílem bylo vytvořit inspirativní materiály, na kterých ukážeme cestu, kterou je možné se ubírat. Přehled informací a tipů k přípravě k maturitní zkoušce z ČJL naleznete v článku Maturita z ČJL.

Obecné:

1. Analýza doporučených učebnic češtiny pro cizince pro SŠ a další učebnice ČDJ vhodné pro SŠ a dospělé
2. Soupis učebnic, zdrojů a čtenářské tipy k četbě pro žáky s OMJ k MZ
3. Doporučené čítanky pro SŠ a práce s nimi
4. Užitečné odkazy k MZ (pomoc studentům při přípravě k MZ z ČJL)

Písemná práce:

Jak soustavně a efektivně připravovat žáky s OMJ k psaní slohů, se dozvíte v sekci Propojování ČDJ a ČJL.

 1. PP - Dopis
 2. PP - Popis
 3. PP - Vypravování
 4. PP - Zpráva
 5. Co zkontrolovat před odevzdáním slohovky?

Didaktický test:

 1. DT - "Na co se mě vlastně ptají?" - porozumění zadání
 2. DT - Cvičení (Na co se mě vlastně ptají?)
 3. DT - Práce s textem (textová návaznost)
 4. DT - Interpunkce
 5. DT - Obrazná pojmenování
 6. DT - Slovotvorba
 7. DT - Význam slov, synonyma a antonyma
 8. DT - Slovní druhy (nácvik k DT)
 9. DT - Rozbor básní v didaktickém testu z ČJL
 10. DT - Vymyslete úlohu do didaktického testu
 11. Interaktivní procvičování (soupis vytvořených online her a aktivit k přípravě na DT)
 12. Desatero tipů pro žáky, JAK NA DIDAKŤÁK

Pro přípravu k maturitnímu didaktickému testu lze využít zábavný web https://www.umimecesky.cz, např.:
- nácvik hledání pravopisných chyb - "pravopisné vtipy", kde se chyby označují střílením na slova
- nácvik přísloví, přirovnání, idiomů a ustálených slovních spojení, nebo určování slovních druhů - cvičení "pexeso"

Procvičovat testy z minulých let lze také v mobilní aplikaci České školní inspekce InspIS SETmobile, kde dochází i k automatickému vyhodnocení. Pro maturanty s OMJ je ale důležité správné (i špatné) odpovědi projít a společně si postup i správnou možnost odůvodnit.

Analýza uměleckého textu:

Součástí tohoto celku jsou mj. klíčové vizuály (KV), které mohou být studentům praktickou pomůckou pro analýzu uměleckého textu.

 1. Analýza uměleckého textu - PL literární teorie
 2. Analýza uměleckého textu - fráze
 3. Nácvik rozboru uměleckého textu - tabulka s frázemi
 4. VIZUÁLY Rozbor uměleckého textu
 5. VIZUÁL Literární období a realismus
 6. VIZUÁL Literární druhy a žánry
 7. VIZUÁL Poesie a próza
 8. PL Carlo Goldoni - Sluha dvou pánů (umělecký text)
 9. PL Edgar Allan Poe - Havran (umělecký text)
 10. PL Jaroslav Rudiš - Grandhotel (umělecký text)

Analýza neuměleckého textu:

 1. Analýza neuměleckého textu
 2. PL Carlo Goldoni - Sluha dvou pánů (neumělecký text)
 3. PL Edgar Allan Poe - Havran (neumělecký text)
 4. PL Jaroslav Rudiš - Grandhotel (neumělecký text)

Materiály vznikly v rámci projektů (u každého materiálu je specificky uvedeno, v rámci jakého projektu byl tento materiál vytvořen):

 • Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (v období 1. ledna 2016 - 31. prosince 2016).
 • Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII, který byl financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky (v období 1. ledna 2017 - 30. června 2019).

Dobrá praxe

Michaela Jiroutová

Více k tématu

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.