+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Podpora žáků na SŠ


Podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. mohou mít žáci na SŠ s neznalostí či nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka přiznaná podpůrná opatření 1. – 3. stupně, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost. Na vyšetření v poradně mají právní nárok všichni žáci s OMJ, nedostatečná znalost českého jazyka může sama o sobě představovat speciální vzdělávací potřebu (viz stanovisko MŠMT nebo stanovisko ČŠI).

Specifika pro podporu žáků na SŠ najdete v článcích:

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.