+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Pracovní listy - předměty


Žáci s odlišným mateřským jazykem se mohou i přes svou dobrou znalost komunikační češtiny potýkat s problémy ve všech předmětech běžné výuky. Je podstatné si uvědomit, že předměty jako např. přírodopis a zeměpis sice existují téměř v každém vzdělávacím systému, obsahově však vychází z místních reálií, což může způsobovat při výuce žáků s OMJ mnohé problémy.

Proto je důležité umět tyto specifické znalosti žáků s OMJ využít. Dosáhneme tak zvýšení motivace samotných žáků, jelikož tak pro ně můžeme najít prostor, ve kterém jsou schopni se sami zapojit a dokonce vyniknout. Přítomnost žáků se zkušeností z jiných zemí s odlišnou kulturní historií, společenským uspořádáním, hodnotami, myšlenkami i společenskými zvyklostmi či normami, může navíc vést k přirozenému pochopení kulturního relativismu a obohacování skrze kulturní a jazykovou rozmanitost vyskytující se ve třídě. Důležité je však výuku dobře uchopit, aby nevedla naopak k poukazování na odlišnosti a tím k původně nezamýšlené tvorbě stereotypů či dokonce předsudků.

Pracovní listy ke stažení a další materiály a tipy do výuky najdete pod jednotlivými předměty. Obecně vycházejí z principů práce s žáky s odlišným mateřským jazykem.

Další odkazy, tipy a studijní materiály k tématům najdete vždy vlevo v sekci Další zdroje a inspirace.

Učíte na SŠ odborné předměty a máte chuť tvořit výukové materiály pro zapojení vícejazyčných žáků do výuky? Zapojte se do vzdělávacího a tvůrčího programu Česky v oborech.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.