Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Člověk a jeho svět

Pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ), kteří nastoupí do školy na prvním stupni, může být vzdělávací oblast Člověk a jeho svět díky své názornosti zásadním zdrojem informací a dovedností. Nejen, že se z této oblasti dozví důležité informace o sobě, rodině, kulturně přírodním uspořádání Země i České republiky, ale mají jedinečnou možnost soustavně prohlubovat i svou slovní zásobu.

Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět pojmenovává a rozpracovává základní pojmy, vztahy a souvislosti ze světa lidí, proto je i pro žáky s OMJ velice důležitá. Na základě jednoduchých nákresů, map a schémat se mohou naučit nejen samotné učivo, tak jako ostatní žáci, ale díky popiskům a rozšiřující slovní zásobě se učí tolik potřebný jazyk.

Zde najdete tipy a materiály, které mohou přispět k začleňování žáků s OMJ do výuky prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Tyto materiály vznikly díky pracovním skupinám zaměřeným na výuku oblasti Člověk a jeho svět pro žáky s odlišným mateřským jazykem v běžné třídě. Setkání pracovní skupiny probíhala v rámci projektů spolufinancovaných z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Materiály do výuky, které zde naleznete, naplňují jednotlivé vzdělávací obsahy tak, jak jsou rozděleny v Rámcovém vzdělávacím programu, a to Lidé a čas, Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví.

Vzhledem k tomu, že jsou materiály nejen pro žáka s OMJ jazykově podnětné, byly v rámci projektu k těmto tématům vytvořeny také pracovní listy do hodin českého jazyka na 1. stupni.

Podívejte se také na pár praktických tipů na zapojení žáka s OMJ do běžné výuky, které jsou společné pro všechny předměty. Dále si můžete stáhnout i překladové slovníčky k jednotlivým předmětům, které obsahují překlad základní slovní zásoby do několika jazyků.

Výukové materiály k tématu Člověk a jeho svět:

  1. Rodina
  2. Bydlení
  3. Nakupování
  4. Košík plný ovoce

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

field_vote: 
Zatím nehodnoceno

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika