+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

ČJL I. stupeň ZŠ


Materiály a tipy, které si můžete stáhnout v této části portálu, byly převážně vytvořeny v rámci realizace expertních pracovních skupin zaměřených na výuku vzdělávací oblasti Český jazyk a Člověk a jeho svět pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě. Pracovní skupiny probíhaly v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci, který je spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

MATERIÁLY DO VÝUKY

......................................................................

Český jazyk - propojení učiva ČJ s učivem češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) v kontextu školní slovní zásoby:

Písmeno, slovo, věta a řadové číslovky - základní terminologie pro 1. a 2. ročník ZŠ
Vyjmenovaná slova - pracovní listy na procvičení frekventovaných (užitečných) vyjmenovaných slov
Mnohoznačná slova
Číslovky a jejich druhy

Propojení ČJ a ČDJ s předmětem Člověk a jeho svět:

 1. Rostliny a houby
 2. Živočichové
 3. Přírodní společenstva
 4. Roční období
 5. Části dne
 6. Dny v týdnu
 7. Kolik je hodin?
 8. Staré pověsti české
 9. Lidské smysly
 10. Lidské tělo
 11. Koloušek a soutok dvou potoků

Práce s knihou:
Adam a koleno (Dagmar Urbánková)
Kurtovi přeskočilo (Erlend Loe)
Čepice (Jan Brettová)
Kvak a Žbluňk (Arnold Lobel)

V části Ke stažení najdete výstup z pracovní skupiny z roku 2012 a v něm tipy, doporučení a aktivity do výuky ČJ pro žáky s OMJ v běžné třídě a další pracovní listy, které je možné využít při výuce českého jazyka a některých gramatických jevů. Najdete zde také publikaci s pracovními listy: Gramotnostní dovednosti v období mladšího školního věku — možnosti rozvoje a diagnostiky, v níž je kladen důraz také na žáky bez znalosti jazyka.

Využili jste některé pracovní listy, nápady či tipy? Dejte nám prosím zpětnou vazbu!

Máte vlastní výukové materiály, tipy či nápady? Pošlete nám je prosím na info@meta-ops.cz. Rádi je zde zveřejníme!

Dobrá praxe

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.