+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jak začít učit


Pro základní inspiraci pro začínající učitele nám můžou posloužit První kroky - čeština jako druhý jazyk nebo také hodinové video, ve kterém se dozvíte, v čem se liší čeština jako druhý jazyk od vyučovacího předmětu český jazyk, co žáky s odlišným mateřským jazykem v češtině učíme, několik tipů na úvodní aktivity, k abecedě a zejména přehled materiálů k výuce češtiny jako druhého jazyka.

Pár tipů na začátek


1. Představte si sami sebe, když jste se učili cizí jazyk

 • zpočátku vám nic nepřichází na jazyk automaticky
 • žádná zákonitost systému a struktura cizího jazyka není v mysli automaticky
 • všechno se musíte vědomě naučit nebo odposlouchat

2. Jak začít, když cizinec vůbec neumí česky a nemáme žádný společný jazyk?

 • zpomalte a zjednodušte jazyk - používejte jednoduché věty, ale jazyk nekomolte
 • používejte vybranou ustálenou instrukci (např. Napište!)
 • buďte názorní - používejte obrázky, reálné předměty, tabulky, videa, atd.
 • využívejte gesta, předvádějte situace pantomimou
 • hodně opakujte - instrukci, slovní zásobu - procvičujte nové
 • ověřujte porozumění - uvádějte příklady, naučte fráze pomoci

Při výuce nově příchozích dětí využíváme materiálů bez zprostředkovacího jazyka, učíme tedy češtinu výhradně česky. Materiály jsou tak vhodné pro různé mluvčí a využitelné i v heterogenních skupinách jazykové přípravy. Využívání materiálů a učebnic se zprostředkovacím jazykem bývá pro děti matoucí, vyčerpávající v případě střídání dvou jazyků při výuce a nerozvíjí je v potřebě využít češtinu jako nástroj komunikace. Na druhou stranu se nebráníme využití mateřského jazyka v lekcích jako motivačního prvku, pro pocit bezpečí, dále při skupinové práci dětí, pro tvoření jejich vlastních slovníčků a pro rozvoj vícejazyčnosti. Ale v lekcích ČDJ využívejme přednostně češtinu.

Více k tématu zprostředkovacího jazyka čtěte v článku Lídy Holé Zprostředkovací jazyk v hodinách češtiny pro cizince - ano či ne a v diplomové práci J. Zachové Výuka češtiny pro cizince bez zprostředkovacího jazyka.

3. Ujasněte si svůj postoj k češtině jako jazyku a češtině jako cizímu jazyku

 • čeština je nástroj dorozumění,
 • češtinu pro život v české společnosti potřebujeme,
 • česky se lze domluvit ve všech životních a společenských situacích,
 • studium češtiny není jen pro nadšence a odborníky,
 • studium češtiny je nutnost pro cizince, kteří tu chtějí žít,
 • čeština není „malý exotický jazyk“,
 • čeština je jedním z jazyků členské země EU.
Vyučující by měl: Vyučující by neměl:
prezentovat češtinu jako komunikační prostředek omlouvat se za obtížnost češtiny
prezentovat strukturu češtiny jako systém pravidel (ne výjimek) podbízet se kuriozitami (jako jsou jazykolamy a okrajové jevy)
snažit se, aby cizinec získal k češtině kladný vztah a nepřestal se snažit své znalosti češtiny zdokonalovat deformovat češtinu
mluvit správně česky i při zjednodušování tvrdit, že čeština se nedá naučit

(podle doc. M. Hrdličky)


Než začneme učit


Musíme se obrnit trpělivostí, jde to pomalu. Ale půjde to!

Zásady pro výuku:

 • jsme trpěliví, cizinec potřebuje k osvojení češtiny především čas
 • prezentujeme jazykové prostředky v kontextu situací, vět a frází
 • nechceme od cizince hned ucelenou znalost jazyka a celého jeho systému
 • nepředpokládáme u cizince stejný jazykový cit pro češtinu jako u rodilých mluvčích

Proč?
Protože ten, pro koho čeština není mateřským jazykem, si ji osvojuje:

1. postupně

 • stejně jako my, když se učíme od dětství mluvit
 • stejně jako my, když se učíme cizí jazyk

2. v kontextu (tj. tak, jak jazyk skutečně používáme)

 • slovní zásobu a fráze si cizinec osvojuje v kontextu témat a situací, např. při nakupování, v dopravě, při domlouvání schůzky
 • gramatiku si cizinec osvojuje v kontextu věty a při spojování slov

To je pán, káva pro pána, mluvím o pánovi (nikoli samostatné pán, pána, pánovi – bez významu a kontextu to nedává smysl ani rodilým mluvčím, jsou to jen tvary a jejich použití souvisí s ostatními slovy ve větě).
Bez mladého pána, bez mladé paní, za mladou paní (nikoli pouze mladého, mladé, mladou).

Dobrá praxe

Barbora Nosálová, Zuzana Janoušková

Více k tématu

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.