+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Užitečné online odkazy


E-learning:

http://www.cestina2.cz/ - e-learningová cvičení pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro děti (začátečníky)

https://levouzadnionline.cz/ - online platforma s komplexním programem pro výuku začátečníků, najdete na ní jak online cvičení a výuková videa, tak metodické materiály a pracovní listy k tisku. Vychází z učebnic Levou zadní.

https://mluvtecesky.net/cs/ - e-learning češtiny jako druhého jazyka A1 a A2 (+ témata pro zdravotníky), obsahuje také základní fráze, gramatiku a reálie v různých jazykových mutacích
V současné době bohužel nedostupná! Inovovaná verze portálu by měla být spuštěna na podzim 2023. Z archivu dostupné zde

https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html - situační videa Čeština do práce a Čeština do školy včetně online cvičení, k tématům také učebnice Čeština do školy

http://www.heuropa.eu/cestina.html - interaktivní jazykové hry pro osvojování (druhého) mateřského jazyka pro bilingvní děti, lze také použít pro děti s OMJ na vyšších úrovních

Cvičení online a ke stažení:

https://app.ceskylevouzadni.cz/ - online procvičování běžných komunikačních témat vycházejících z učebnice Levou zadní I a předmětů základní školy

http://www.czechonlinetutor.com/cz/ucte-se-cesky-online - online aktivity a cvičení k učebnicím Česky krok za krokem 2, Čeština expres 1 a 2

https://fred.fraus.cz/ - online cvičení z různých předmětů

https://korpus.cz/proskoly - základní práce s korpusovými nástroji, předpřipravená cvičení využitelná pro sloh/gramatiku

http://dumy.cz/vyhledavani?vzdelavani=DAA&nazev=cesky-jazyk-a-literatura - učební materiály pro běžnou výuku češtiny, které lze adaptovat pro češtinu jako druhý jazyk

https://www.umimeto.org/ - online procvičování z různých předmětů

https://www.umimecesky.cz/ - na češtinu, velmi interaktivní

Včelka - osobní trenér čtení (aplikace pro rozvoj slovní zásoby a podpory čtení)

http://www.cestinasmanasky.cz/ - aplikace zaměřená na výuku pravopisu atd.

https://www.skolasnadhledem.cz/ - online procvičování z různých předmětů

https://ucebnice.online/ - interaktivní učebnice a cvičení z různých předmětů

https://www.pravopisne.cz/ - cvičení z českého pravopisu

http://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy - pracovní listy pro předškoláky, které vybízejí ke komunikaci, částečně zdarma, částečně za poplatek

https://www.gramar.in/cs/ - online cvičení z českého jazyka včetně her, využitelná i v rámci výuky ČDJ

https://www.geograf.in/cs/ - online cvičení a hry ze zeměpisu, využitelná zejména pro výuku reálií ČR a názvů zemí

Projekt Welcome - zajímavé výukové materiály pro výuku češtiny jako cizího jazyka v rámci témat běžných pro každodenní život, odkazy na užitečné stránky a aplikace a tipy, jak zorganizovat jazykový klub

http://www.fpoint.cz/index.php?s=cestina - online výukové hry a pracovní listy ke stažení, vždy ve verzi pro výuku i pro domácí procvičování

https://rysava.websnadno.cz/ - interaktivní online luštěnky pro první stupeň nejen z češtiny, čtení a psaní, doplněné četnými obrázky a ve velmi přehledné podobě, často s prokliky např. na Wikipedi

Mobilní aplikace:

Aplikace Ten Ta To - procvičování gramatických rodů substantiv

Logopedie 1, Logopedie 2 - procvičování výslovnosti jednotlivých hlásek ve slovech i větách včetně možnosti nahrávání a porovnání vlastní nahrávky s nahrávkou programu

Abeceda pro děti - procvičování písmenek zvlášť i ve slovech, také s možností nahrávání

Výukové kartičky - aplikace na procvičování základní slovní zásoby z různých tematických okruhů (vhodné také pro MŠ, jelikož není potřeba umět číst)

Levou zadní - procvičování běžných komunikačních témat vycházejících z učebnice Levou zadní I a češtiny předmětů základní školy

Zdroje textů, obrázků a materiálů:

Manuál pro učitele - obrázky, handouty

https://esl-kids.com/flashcards/flashcards.html - obrázkové kartičky na různá témata ke stažení

http://www.lessonsense.com – nápady na aktivity a obrázkové materiály na různá témata

https://hledani.rozhlas.cz/iradio/ - autentické poslechy, vyhledávání podle klíčových slov

http://krajanekvesvete.cz/casopis-krajanek/ - časopis pro děti krajanů ve světě, různé sekce - např. hrátky s češtinou, logohrátky, využitelné na pravopis, reálie a spol.

https://dvojka.rozhlas.cz/slovo-nad-zlato-7230566 - pětiminutová zamyšlení nad významy slov, možné stáhnout

https://www.televizeseznam.cz/porad/uzliky-na-jazyku - tříminutová videa o původu slov, vhodné pro pokročilejší žáky

https://www.mujrozhlas.cz/minutova-hra - krátká divadelní představení “do minuty”, různá témata, možné využít na poslech

https://worditout.com/word-cloud/create - generátor tzv. slovních mraků ze slovíček

https://crosswordlabs.com/ - generátor křížovek, ve kterém bezproblémově funguje diakritika

https://www.detskestranky.cz/ - omalovánky, hádanky, básničky, písničky, tipy na výlety

http://www.globalni-cteni.cz/clanek/obrazky-z-prvniho-cteni/ - tematicky uspořádané obrázky

https://cestinajehra.cz/ - hrací plány na procvičování různých témat a tipy na aktivity do výuky

https://www.window-swap.com/ - lze využít na trénink přítomného času, popis děje, co se právě odehrává za oknem (reálná videa z celého světa)

https://www.onceuponapicture.co.uk/ - popis obrázků, u kterých je možnost využít návodné otázky

https://davebirss.com/storydice/ - náhodné seřazení obrázků podle kterého máte sestavit příběh (lze propojit s metodikou Storycubess zde na stránce)

Nástroje na tvorbu výukových materiálů:

Trimino - trojúhelníkové skládačky na přiřazování dvojic slov/definic/příkladů, návod v češtině

https://quizlet.com/ - procvičování a tvorba sady slovíček (lze slovo-slovo, slovo-obrázek, slovo-definice), návod v češtině

https://www.wizer.me/ - tvorba interaktivních pracovních listů

https://quizizz.com/ - tvorba vlastních kvízů, ve kterých mohou studenti soutěžit na chytrých telefonech

https://www.camsoftpartners.co.uk/fwt.htm – tvorba cvičení z vlastních textů (vynechaná slova a další)

https://edpuzzle.com/home – práce s vlastními i existujícími videi (např. z YouTube), ke kterým lze vytvořit otázky, úkoly, komentáře a u kterých pak lze sledovat a oznámkovat pokrok žáků

http://www.toolsforeducators.com – generátor didaktických pomůcek, např. kostka z papíru s obrázky určité slovní zásoby , nebo křížovky s obrázkovým zadáním

https://flippity.net/ - tvorba pracovních listů, online kvízů a her na základě Google sheets, videonávod v češtině

https://miro.com/ - tvorba nástěnek, které lze používat např. na interaktivní tabuli, anebo lze do jejich tvorby zapojit i žáky; součástí nástěnek mohou být obrázky, cvičení, "lepítka" a mnoho dalšího, výhodou je možnost, aby na nástěnce pracovali všichni v reálném čase

Metodické materiály a odborná literatura:

http://czechstepbystep.cz/ - články k metodice výuky češtiny jako cizího jazyka, aktivity pro výuku, manuály k učebnicím

https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html – pod odkazem Rodinný kurz návod pro učitele, jak lze vyučovat jednotlivá témata

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky - popis češtiny jako cizího jazyka podle evropského referenčního rámce a popisy jazykových úrovní

http://ujop.cuni.cz/zkouska/informace/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-mladez - modelové zadání, jazykové mutace instrukcí pro zkoušku a myšlenková mapa, jak přistupovat ke zkoušce

http://ujop.cuni.cz/upload/stories/vtc/vokabularm_a1_cs.pdf - slovník slov, které by na dané úrovni A1-A2 měli žáci umět

http://www.mindok.cz/userfiles/files/pravidla/Metodika%20s%20kostkami.pdf - metodika práce se Story cubes

http://kurzyproucitele.cz/page32/page32.html - metodiky na různé projekty, např. tipy na různé konverzační aktivity

https://www.jazykovy-koutek.cz/?cat=116 - různé didaktické tipy pro učitele cizích jazyků obecně, např. tipy, jak se zbavit přízvuku

https://www.renenekuda.cz/kreativni-desetiminutovky/ - aktivity kreativního psaní, např. témata na tvůrčí psaní na 5, 10, 15 a 20 minut

Odkazy, inspirace:

http://zjinehosveta.cz/ - články a inspirace z výuky pro autisty

http://www.triolinguale.eu - informace o jazykové animaci, příklady her, které lze využít v rámci jazykové animace a výuky jazyka obecně

http://www.auccj.cz - Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka – články, aktuality, další užitečné odkazy a kontakty, knihovna

http://www.dyscentrum.org – informace o specifických poruchách učení, pod odkazem na e-shop lze nakoupit různé didaktické pomůcky

http://www.ucime-se-spolecne.estranky.cz – publikace s nápady a pracovními listy pro skupinovou práci a kooperativní učení

http://www.adam.websnadno.cz/uvod.html - učební pomůcky pro výuku českého jazyka, matematiky aj.

https://czech-time.cz/ - blog L. Suchomelové z ÚJOP UK s nápady na různé tipy aktivit, např. využití hrací kostky

https://www.britishcouncil.org/school-resources - tipy na aktivity pro různé věkové a jazykové úrovně, plány hodin

http://www.hranostaj.cz – tipy na různé hry využitelné i ve výuce jazyků

http://www.rvp.cz - diskuse, nápady, rady, DUMy…

Učíme se venku - inspirace, jak pracovat s dětmi venku v mateřské i základní škole, zaměřené na různé předměty a oblasti vzdělávání

Užitečné weby:

http://www.nechybujte.cz/ - Slovník současné češtiny, Pravidla českého pravopisu, Slovník synonym a antonym, Gramatika češtiny, pod záložkou Nástroje doplňování diakritiky

https://prirucka.ujc.cas.cz/ - internetová příručka českého jazyka včetně výkladu české gramatiky a kompletní konjugace a deklinace, včetně dvojtvarů a propojení se SSČ

https://syd.korpus.cz/ - korpusový nástroj na porovnávání slovních variant

https://slovniky.lingea.cz/ - překladový slovník do více než 30 jazyků, hesla vypadají skutečně jako ve slovníku, tzn. ukazuje se např. rod a číslo jednotlivých podstatných jmen, případně další slovní spojení a související hesla

https://www.icestina.cz/ - podrobně popsané a srozumitelně vyložené učivo z předmětu Český jazyk na druhém stupni včetně pracovních listů ke stažení

https://sklonuj.cz/ - praktická stránka, kde lze zadat jakékoliv libovolné podstatné jméno, přídavné jméno nebo celou frázi a nástroj na základě rozpoznání rodu a vzoru slova vyskloňuje ve všech pádech jednotného i množného čísla

https://cestina-pro-cizince.cz/trvaly-pobyt/a1/pro-ucitele/deskriptory-pro-cestinu-jako-druhy-jazyk/ - deskriptory pro ČDJ jsou určeny jak pro práci ve výuce, tak pro samostudium studentů-cizinců. Jsou pomůckou pro zaznamenání procesu učení se jazyku a zároveň popisy konkrétních dovedností, které odpovídají dané úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a zároveň pomáhají spoludefinovat obsah ČDJ.

Více k tématu

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.