+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jaké změny přináší nový Lex Ukrajina v oblasti školství? (aktualizace zápisy)

 • Novela umožňuje prodloužení dočasné ochrany do 31. 3. 2025, prodlužuje platnost většiny pravidel obsažených v Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství až do 31. 8. 2025.
 • V aktuálním školním roce 2023/24 již nebude možné konat tzv. zvláštní zápisy pro děti s dočasnou ochranou v důsledku války na Ukrajině. Zápisy do mateřských a základních škol pro školní rok 2024/2025 budou pro všechny děti a žáky probíhat ve standardních termínech a standardním způsobem, tj. od 1. dubna do 30. dubna 2024. Konkrétní termíny naleznete na stránkách jednotlivých škol. Více informací k zápisu (jaké doklady jsou třeba, jakým způsobem lze žádost podat, kdy a jak lze zažádat o odklad ad.) poskytuje MŠMT v češtině a ukrajinštině v informačním letáku.
 • Ve školním roce 2024/25, tedy od 1. 9. 2024 dojde ke změně zejména v těchto oblastech:
  • děti s dočasnou ochranou, které jsou v ČR déle než 12 měsíců, nebudou mít již nárok na úpravu vzdělávacího obsahu, dle novely budou vzděláváni v souladu s RVP, přičemž vzdělávací obsah Českého jazyka a literatury bude nadále přizpůsoben jejich možnostem (při hodnocení zohledňujeme souvislosti ovlivňující jejich výkon, mimo jiné úpravu vzdělávacího obsahu v předchozím vzdělávacím období a nedostatečnou znalost vyučovacího jazyka);
  • ruší se možnost vytvářet tzv. segregované třídy a oddělení složené pouze z ukrajinských dětí, žáků nebo studentů;
  • pokud škola z kapacitních důvodů rozhodne o nepřijetí žáka, musí nově do 5 pracovních dnů informovat zřizovatele;
  • ruší se výjimka z požadavku znalosti českého jazyka pro pedagogické pracovníky z Ukrajiny (končí k 31. 8. 2024).
   • Od září 2024 již nebude pokračovat finanční podpora ukrajinských asistentů pedagoga.

   Na základě novely bude do konce března 2024 docházet k přeregistraci osob s dočasnou ochranou Ministerstva vnitra (bude prodloužena do 31. března 2025). Při registraci budou zákonní zástupci uvádět mj. také název a adresu školy, kde je dítě přihlášeno k plnění povinné školní docházky, popřípadě k povinnému předškolnímu vzdělávání. Školy nebudou muset ověřovat, zda došlo u dětí a žáků k prodloužení dočasné ochrany.

   Více v metodickém komentáři.

publikováno: 02. 02. 2024

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.