+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Kvalifikace AP


Asistent/ka pedagoga je v České republice regulované povolání a vyžaduje určitou kvalifikaci.

Vyšší úroveň činnosti Nižší úroveň činnosti
Kde AP může pracovat Přímá pedagogická činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, v zájmovém vzdělávání, ve výchovném a ubytovacím zařízení, v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo v zařízení pro preventivně výchovnou péči.
Vzdělání - kvalifikace Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou + SŠ, VOŠ, VŠ (pedagogického směru) nebo kurz pro asistenty pedagoga. Minimálně základní vzdělávání + kurz pro AP.

Volně upraveno ze zákona č. 563/2004 Sb.o pedagogických pracovnících. Celý zákon ke stažení zde: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich-1

Kurz pro AP

Pokud nemáte vzdělání pedagogického směru a chcete dělat asistentku nebo asistenta pedagoga, můžete se přihlásit do kurzu. Takový kurz by měl mít minimálně 80 hodin teoretické části a 40 hodin praktické části v MŠ/ZŠ.
Kurz musí být akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a rozsah takových kurzů vždy záleží na poskytovateli - může to být v rozsahu od dvou týdnů do dvou let. Kurz je zpoplatněný a cena se pohybuje kolem 10 tisíc.
Seznam poskytovatelů najdete zde:

V 80 hodinovém kurzu se účastníci seznámí se základy pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, pro rozšiřování základních znalostí pak slouží doplňkové kurzy a semináře pro AP v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Školy mají možnost tyto kurzy a semináře financovat (zeptejte se na vedení školy).

Od 1. 9. 2023 platí novela zákona o pedagogických pracovnících, která zvyšuje rozsah hodin z 80 na 120. Nicméně kurz absolvovaný před tímto datem není touto novelou dotčen. Zároveň běží 18 měsíční vyrovnávací období, to jest do data 28. 2. 2025 , takže pokud vzdělávací akreditovaný program splníte do té doby, získáváte kvalifikaci. Více informací najdete na stránkách MŠMT.

META nabízí zdarma doplňkový kurz pro dvojjazyčné asistenty pedagoga, který je zaměřený na téma žáci s odlišným mateřským jazykem. Slouží pro další vzdělávání asistentů, není kvalifikovaný a tudíž pouze s tímto kurzem nemůžete vykonávat povolání AP.

Plat AP

Pro zjištění platu pro AP slouží tabulka pro pedagogické pracovníky. Vedení školy určí, do jaké platové třídy bude AP zařazen, většinou to bývá 7. - 8. platová třída. Záleží na druhu činnosti a kvalifikaci AP. Pro nižší činnost a nízkou kvalifikaci to může být i 4. platová třída.
Platovým stupňům odpovídá délka praxe na dané pozici, takže čím je praxe vyšší, tím se zvyšuje ohodnocení.
https://www.kurzy.cz/platy/platove-tabulky-ucitelu/

Zuzana Prokopová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.