+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Metodické materiály pro poradny


V září 2021 vydalo MŠMT Metodiku pro poskytování podpůrných opatření žákům s OMJ podle § 16 ŠZ, která byla aktualizována ke dni 2. 3. 2023. Materiál zpracovalo NPI ČR a META jeho vznik sledovala a průběžně komentovala. Cílem metodického materiálu je sjednotit postup poradenských zařízení, a to i v návaznosti na nový systém jazykové přípravy podle § 20 ŠZ.

S novelou školského zákona v září 2016 se poradnám (ŠPZ včetně PPP) do okruhu vyšetřovaných žáků s možnými SVP dostali nově žáci, kteří nedostatečně rozumí či vůbec nerozumí vyučovacímu jazyku. Jde o žáky s odlišným mateřským jazykem. Vzhledem k tomu, že až do září 2021 neexistoval žádný metodický materiál pro poradenská zařízení, který by sjednocoval postup vůči žákům s OMJ, META v roce 2019 vydala Průvodce pro poradny při práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem. Cílem Průvodce bylo vytvořit rámec tématu podpory a vzdělávání žáků s OMJ, shrnout veškeré dostupné informace na jedno místo, zpřehlednit legislativu atd. Zároveň se průvodce věnuje vymezení rolí poraden a škol, které nejvíce souvisí s jazykovou diagnostikou a procesy při výuce češtiny jako druhého jazyka.

Náš Průvodce pro poradny je zcela v souladu s Metodikou MŠMT a jeho obsah je i nadále aktuální a prakticky využitelný.


V souvislosti s poskytováním poradenských služeb žákům z Ukrajiny vydalo MŠMT doporučení pro školské poradenské zařízení a návazně doporučení k postupu především k odkladům školní docházky a žádostem o zařazení do přípravných tříd.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.