+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Pedagogičtí pracovníci z Ukrajiny


Vzhledem k velkému příchodu občanů z Ukrajiny vytvořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) informační materiál o možnostech zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogických pracovníků.

Náplní práce tzv. ukrajinské asistentky pedagoga je přímá podpora žáků s cizí státní příslušností při výuce a pomoc při organizaci výuky (může pomoci učiteli s výukou, s přípravami či s další pedagogickou činností pod vedením pedagoga). Může také poskytnout metodickou podporu učitelům. Jejím primárním úkolem je pomoc vícejazyčným žákům v rámci vzdělávacího procesu a integrace do třídních kolektivů. Zároveň napomáhá vzájemnému poznávání odlišných národních kultur.

Kvalifikace

Pozice ve školství jako učitel/ka nebo asistent/ka pedagoga jsou v České republice regulovaná povolání a to znamená, že je vyžadována určitá kvalifikace. Na pozici asistenta či asistentky pedagoga (dále AP) je vyžadováno pedagogické vzdělání či kurz pro AP.
Pokud takové vzdělání je získáno na Ukrajině, bude potřeba vzdělání nostrifikovat. Občané z Ukrajiny jsou osvobozeni od poplatku za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a od poplatku za přijetí žádosti o uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční škole. Dále mají výjimku, podle které mohou při řízení o nostrifikaci doklad (vysvědčení) a jeho ověření domovským orgánem nahradit čestným prohlášením.

Ředitel školy má také možnost udělit výjimku a přijmout nekvalifikovaného pracovníka, pokud na danou pozici nemůže zajistit pracovníka s příslušnou kvalifikací.

Znalost českého jazyka

V zákonu Lex Ukrajina, ze kterého vyšel i tento informační materiál, je stanovena výjimka z prokázání znalosti českého jazyka, která má platnost do 31. 8. 2024.
Tato výjimka se nevztahuje na učitele, kteří učí ve třídě, kde se vzdělávají i jiní žáci, než z Ukrajiny. Asistenti pedagoga nebo tandemoví učitelé mohou působit i v heterogenní skupině.
Pedagogičtí pracovníci z Ukrajiny mají prokázat základní znalost českého jazyka k elementární domluvě mezi ním a českým pedagogem. Tuto znalost ověřuje pohovorem ředitel školy. Zároveň je nutné prokázání znalosti ukrajinského jazyka na úrovni rodilého mluvčího.

Kurzy češtiny

Online kurz zdarma pro pedagogy: https://kurz-cestiny.clovekvtisni.cz/?_ga=2.189912367.52954566.166082764...

Online kurz zdarma: https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html

Online základní kurz pro Ukrajince. První lekce zdarma, další zdarma po registraci: https://www.kurzyukrajina.cz/

Další užitečné online nástroje pro výuku češtiny: https://inkluzivniskola.cz/cdj-uzitecne-online-odkazy

Financování

MŠMT vydalo metodický materiál k zajištění pozice na ukrajinské asistenty/tky pedagoga. Na druhé pololetí bude probíhat mimořádné šetření v termínu 15. - 19. 1. 2024, na základě kterého školy projeví závazný zájem o finanční prostředky. Finanční prostředky na zajištění této pozice půjde čerpat do 31. 8. 2024, a to pouze formou pracovního poměru.

INFORMAČNÍ A METODICKÉ MATERIÁLY

Infobalíček pro ukrajinské asistenty pedagoga
Dvojjazyčná příručka pro UAP

INFORMAČNÍ SETKÁNÍ PRO UAP

V rámci projektu Do školy společně probíhají online informační a metodická setkání pro ukrajinské asistentky pedagoga.
> Podívejte se na prezentace ze setkání.
> Podívejte se na záznam online setkání pro UAP ze září 2023 na téma adaptace a začleňování dětí a žáky z Ukrajiny do MŠ a ZŠ.
> Podívejte se na záznam online setkání pro UAP z prosince 2023 na téma pozice AP a jejich budoucnost.

Více informací na stránce: https://www.zacniucitvcesku.cz/ (nostrifikace diplomu, hledání práce, kvalifikační kurzy, atd.)

____________________________________________________________________________________________________________

Педагогичні працівники з України

У зв’язку з великим напливом українських біженців Міністерство освіти, молоді та спорту (MŠMT ČR) розробило інформаційний матеріал про можливості працевлаштування українських громадян на посаді педагогічних працівників.

КВАЛІФІКАЦІЯ

Посади у галузі освіти такі, як викладач/ка або асистент/ка педагога є регульованими в Чеській Республіці професіями, а це означає, що для виконання професійної діяльності є потрібна певна кваліфікація. На посаду асистента або асистента педагога (далі АП) необхідна педагогічна освіта або курс для АП.

Якщо така освіта була отримана в Україні, то буде потрібно пройти процесом ностритрифікації. Громадяни України, які прибули до Чеської Республікі після 24 лютого 2022 року, звільняються від плати за послуги, пов'язані з процедурою визнання закордонної вищої освіти, а також від плати за прийняття заяви про визнання дійсності або видачі сертифіката про визнання еквівалентності документа про досягнення базової, середньої або вищої професійної освіти в іноземній школі. Крім того, вони мають виняток, згідно з яким під час процедури нострифікації, документ (атестат) та його посвідчення домашнім органом можуть замінити афідавітом.

Директор школи також має можливість зробити виняток і прийняти некваліфікованого працівника, якщо він не може забезпечити на цю посаду працівника з відповідною кваліфікацією.

ФІНАНСУВАННЯ

MŠMT ČR випустило методичний матеріал для забезпечення позицій українських асистентів/тек педагога. Кошти для забезпечення цієї позиції можуть бути використані до 31. 8. 2024 то лише у формі трудових відносин.

ІНФОРМАЦІЙНІ Й МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Інформаційний посібник для українських асистенток педагога
Двомовний методичний посібник для українських асистенток педагога (https://meta-ops.eu/publikace/asistujeme-u-vicejazycnych-deti/)

ІНФОРМАЦІЙНІ ЗУСТРІЧІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ АСИСТЕНТОК ПЕДАГОГА

В межах проєкту До школи разом проходять інформаційні й методичні онлайн-зустрічі для українських асистенток педагога.
> Презентації зі зустрічей — дивіться за посиланням.
> Запис онлайн-зустрічі з вересня 2023 на тему адаптації і залучення дітей і учнів з України до дитячих садків і початкових шкіл — перегляньте за посиланням.

Zuzana Prokopová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.