+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Pedagogičtí pracovníci z Ukrajiny


Vzhledem k velkému příchodu občanů z Ukrajiny vytvořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) informační materiál o možnostech zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogických pracovníků.

Kvalifikace

Pozice ve školství jako učitel/ka nebo asistent/ka pedagoga jsou v České republice regulovaná povolání a to znamená, že je vyžadována určité kvalifikace. Na pozici asistenta či asistentky pedagoga (dále AP) je vyžadováno pedagogické vzdělání či kurz pro AP.
Pokud takové vzdělání je získáno na Ukrajině, bude potřeba vzdělání nostrifikovat. Občané z Ukrajiny jsou osvobozeny od poplatku za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a od poplatku za přijetí žádosti o uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční škole. Dále mají výjimku, podle které mohou při řízení o nostrifikaci doklad (vysvědčení) a jeho ověření domovským orgánem nahradit čestným prohlášením.

Ředitel školy má také možnost udělit výjimku a přijmout nekvalifikovaného pracovníka, pokud na danou pozici nemůže zajistit pracovníka s příslušnou kvalifikací.

Znalost českého jazyka

V zákonu Lex Ukrajina, ze kterého vyšel i tento informační materiál, je stanovena výjimka z prokázání znalosti českého jazyka, která má platnost do 31. 8. 2023.
Tato výjimka se nevztahuje na učitele, kteří učí ve třídě, kde se vzdělávají i jiní žáci, než z Ukrajiny. Asistenti pedagoga nebo tandemoví učitelé mohou působit i v heterogenní skupině.
Pedagogičtí pracovníci z Ukrajiny mají prokázat základní znalost českého jazyka k elementární domluvě mezi ním a českým pedagogem. Tuto znalost ověřuje pohovorem ředitel školy. Zároveň je nutné prokázání znalosti ukrajinského jazyka na úrovni rodilému mluvčího.

Zuzana Prokopová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.