+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Materiály pro pokročilé


Adam a koleno (práce s knihou)
Práce s textem vedoucí k rozvoji slovní zásoby, dovednosti vyprávět příběh a popsat recept.

Vyjmenovaná slova
Soubor materiálů pro výuku vyjmenovaných slov.

Žluté tričko v Ypsilonii
Na základě krátkého příběhu si žáci upevní některá vyjmenovaná/příbuzná slova.

Kvak a žbluňk (práce s knihou)
PL, který spojuje učivo přírodopisu (7. ročník, obojživelníci) a češtiny (citoslovce, pády, slova nadřazená a podřazená).

Ptáci aneb volný jako pták
PL, který spojuje učivo přírodopisu (7. ročník, ptáci) a češtiny (párové souhlásky, podstatná jména hromadná, literární žánr bajka a přirovnání).

Anička ve městě (práce s knihou)
Práce s knihou, tipy na aktivitu do čtenářského klubu.

O dvanácti měsíčkách
Práce s textem vedoucí k zopakování názvů měsíců včetně jejich tvaru v lokálu.

Cestování a Miroslav Zikmund
PL určený pro lekci ČDJ na SŠ, propojuje dějepis (data z 20. století, osobnost Miroslava Zikmunda) a češtinu (popis fotografie, psaní pohlednice a adresy).

Dobrá praxe

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.