+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Dlouhodobá podpora a socializace


Dítěti přirozeně poskytneme velkou podporu v počátečním období, spolužáci ho mezi sebe dobře přijmou, vše se zdá být na dobré cestě. K našemu překvapení ale po několika měsících zjistíme, že dítě sedává o přestávkách osamělé a s nikým nekomunikuje. Původní nadšení spolužáků z toho, že můžou nově příchozímu pomoci, ochablo, a s ním poklesl i jejich zájem o dítě, se kterým se pořád nedomluví tak dobře jako s ostatními, a jehož chování a zvyklostem možná ani moc dobře nerozumí. Proto je důležité, abychom o vzájemné vztahy v třídním kolektivu pečovali pravidelně a dlouhodobě, protože jedině tak bude klima třídy dlouhodobě dobré.

Vhodný prostor pro rozvíjení vzájemných vztahů mezi žáky, prohlubování jejich vzájemného poznávání, respektu a spolupráce, a posilování komunikačních dovedností jsou třídnické hodiny. Příklady třídnických hodin, které jsou uzpůsobené pro zapojení dětí s OMJ, si můžete stáhnout v článku Praktické ukázky třídnické hodiny.

Principy a metodika třídnických hodin jsou popsány v metodickém materiálu ZŠ Na Daliborce. Další inspiraci pro aktivity rozvíjející dobré vztahy v kolektivu, které lze realizovat v třídnických hodinách i mimo ně, najdete také v Nápadníku SCIO. S dětmi můžeme také pracovat formou společných projektů, propojovat je a vybízet ke spolupráci. Některé aktivity je možné začlenit i do běžné výuky, například si každý týden vyčlenit chvilku na to, abychom se dětí zeptali, jak se mají. Můžeme k tomu využít emoční karty, například karty Moře emocí, karty Stavy nebo karty Emoce. Tyto obrázkové karty jsou velmi dobře využitelné pro práci s dětmi s OMJ.

Dlouhodobým a důležitým pomocníkem jsou také volnočasové aktivity. Dítě se zde věnuje tomu, co ho baví, co umí. Může rozvíjet svůj potenciál a cítit se úspěšný. Pocit úspěchu je velmi důležitý! Zároveň má možnost komunikovat s dětmi, které mají stejné zájmy (neodlišuje se, naopak nachází společná témata), získávat kamarády, rozvíjet vztahy a rozvíjet slovní zásobu v oblasti, ve které má již nějaké znalosti a je mu blízká. Díky česky mluvícím kamarádům také dítě získává kladný vztah k češtině a českému prostředí. V prostředí kroužků se děti cítí obvykle bezpečně. Volnočasové aktivity nabízí například síť DDM a jiné.

Michala Bernkopfová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.