+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jednorázové aktivity pro podporu dobrých vztahů ve třídě


Milé a milí vyučující,

v reakci na aktuální situaci válečného konfliktu na Ukrajině a příchod nových dětí s odlišným mateřským jazykem do mnoha tříd, Vám nabízíme sérii aktivit zaměřených na vytváření a udržování dobrého klimatu ve třídě.

Všechny aktivity jsou připravené formou společné práce pro celou třídu. Právě proces skupinové práce slouží jako cesta k rozvíjení nových propojení a vztahů ve třídě. Nabízí kolektivu společný zážitek, a tím napomáhá vytvořit klima, kde se všichni cítí dobře a bezpečně.

V současné situaci představují nově příchozí děti z Ukrajiny nejvýraznější změnu v kolektivu tříd. Je však zásadní přemýšlet nad pohodou všech dětí v něm: ostatních dětí s OMJ, dětí s SPU a všech členů třídy (včetně pedagoga). Každý má svou sadu individuálních potřeb i reakcí na momentální neobvyklý stav, který v nich může vyvolávat pocity, na které nejsou zvyklí ani připravení. Naše hlavní doporučení je tedy využít tuto příležitost pro to, aby se podpořila a posílila pohoda všech.

Několik doporučení k aktuální situaci ve třídě s nově příchozími dětmi z Ukrajiny:

 • Není třeba ukrajinské téma vypichovat, pokud nevzejde od dětí samotných. V případě, že téma přijde, nedělejme z nikoho mluvčího za celou situaci nebo kulturu.
 • Dopřejme pozornost všem dětem, abychom se vyhnuli nechtěným konfliktům či soupeřením mezi dětmi.
 • V případech, kdy pracujeme s mateřským jazykem nových dětí, je dobré mít na zřeteli, že některé děti z Ukrajiny mohou mít jiný mateřský jazyk než ukrajinštinu - především ruštinu, ale např. i romštinu - a pracovat s tím.
 • Děti, které již hovoří česky a zároveň ukrajinsky či rusky, by se neměly stát výhradními tlumočníky či patrony nově příchozích a být touto rolí automaticky pověřeny a přetíženy.
 • Můžeme narážet na citlivá témata. I když tématem není konkrétně válka, citlivé může být třeba mluvit o rodině či rodném městě.
 • Mějme také na zřeteli, že reakce na trauma může vypadat u dítěte nejrůzněji. Může se nám jevit jako např. špatně zvladatelné. Dítě může mlčet, nespolupracovat, narušovat výuku a rušit spolužáky, být příliš aktivní či rychle měnit projevy chování. I dítě, které trauma nedává zřetelně najevo, ho může vnitřně prožívat.
 • Při vědomé práci s traumatem by však naší snahou stále mělo být vedení všech dětí k dodržování nastavených pravidel a dohod.

Při péči o kolektiv nezapomeňme také na sebe:

 • Neobávejme se zpomalení výuky. Práce na dobrých vztazích je vhodně investovaný čas a přináší výhody na mnoha úrovních i do budoucna.
 • Zbytečně si to nekomplikujme. Podobné aktivity pro nás nejsou nové a nemusí probíhat jinak než adaptace jakýchkoli jiných nových dětí.
 • Nedávejme si příliš vysoké ambice. Práce s kolektivem je běh na dlouhou trať. Postupujme tedy pomalu a bez vysokých nároků na všechny.
 • Nebojme se emocí. Počítejme s tím, že se u kteréhokoli z dětí mohou projevovat různé emoce - někdy i s delším odstupem. Důležité je dětem poskytnout prostor o emocích mluvit.
 • Důvěřujme si. Nebojme se dopředu, že to nezvládneme.
 • Říkejme si o pomoc. Pokud je toho moc už i na nás, obraťme se na někoho, komu důvěřujeme, sdílejme s kolegy, případně odborníky. Nejsme na to sami.

Principy práce se třídou
Jednoduchý seznam doporučení pro práci se třídou při hodinách zaměřených na rozvíjení dobrých vztahů, specificky se zaměřením na přítomnost dětí s OMJ, je k nahlédnutí zde:

Jednorázové aktivity ke stažení
Aktivity jsou rozděleny do kategorií před, při a po příchodu dítěte s OMJ do třídy. Nutně na sebe nenavazují, mohou být vybrány jednotlivě a rovnou použity do výuky. Připravené aktivity také mohou sloužit jen jako inspirace. Každý pedagog si může najít svou cestu a aktivity upravovat dle výuky, potřeb třídy či různé věkové skupiny. Nabídka bude postupně doplňována o další aktivity.

Před příchodem Při příchodu Po příchodu
Stránky z atlasu (45 min) Řetěz tónů (10 min) Jak to vidím já (45 min)
Komunikace bez jazyka (45 min) Dirigent s hudebními nástroji (10 min) Poznáváme emoce (45 min)
V novém prostředí (45 min) Seznamovací hodina - jména (45 min) Společná kresba (45 min)
Podpůrný balíček pro nové spolužáky (45 min + 45 min) Jsem, mám, umím (45 min) Počítaná - číselný kód (45 min)
Patroni (45 min) Procházka školou (45 min) Krabička vzpomínek a potěšení (45 min)
Pravidla třídy (45 min)
Naše třída je slovník (45 min)
Dirigent bez hudebních nástrojů (10 min)

Budeme rádi, když se na nás obrátíte s podněty, dotazy či případně zpětnou vazbou na konkrétní aktivity, které jste ve svých hodinách využili. Konzultace nabízíme na adresách poeta@meta-ops.cz a havrdova@meta-ops.cz.

K. Havrdová, M. Poeta, V. Uhlířová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.