+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jednorázové aktivity pro podporu dobrých vztahů ve třídě


Jedním ze základních kamenů pro výuku je bezpečné prostředí ve třídě, kde se mohou všechny děti cítit dostatečně komfortně, aby se mohly vzdělávat. To samozřejmě platí nejen pro vícejazyčné děti, ale pro jakékoliv dítě, které přichází do nového kolektivu. Pedagogové jsou nedílnou součástí třídy a proto mohou výrazně přispět k vytváření dobrého klimatu.

Pro utváření bezpečného prostředí je důležité pracovat s celým třídním kolektivem, což je možné realizovat formou různých aktivit, díky kterým si mohou děti utvářet společné zážitky. Níže nabízíme sérii aktivit zaměřených na vytváření a udržování dobrého klimatu ve třídě.

Všechny aktivity jsou připravené k práci s celou třídou. Právě proces skupinové práce slouží jako cesta k rozvíjení nových propojení a vztahů ve třídě. Nabízí kolektivu společný zážitek, a tím napomáhá vytvořit klima, kde se všichni cítí dobře a bezpečně.

Od února 2022 se výrazně zvýšil počet nově příchozích děti z Ukrajiny a mnohdy tak představují nejvýraznější změnu v kolektivu tříd. Je však zásadní přemýšlet nad pohodou všech dětí v něm: ostatních vícejazyčných dětí, dětí s SPU a všech členů třídy, včetně pedagoga. Každý má svou sadu individuálních potřeb i reakcí na nové a neobvyklé situace, které v nás mohou vyvolávat pocity, na které nejsme zvyklí ani připravení. Naše hlavní doporučení je tedy využít příležitost nových příchodů do kolektivu tak, aby se podpořila a posílila pohoda všech.

Několik doporučení k příchodu vícejazyčných dětí do třídy:

 • Není třeba upozorňovat na odlišné místo původu dítěte, pokud to nevzejde od dětí samotných. V případě, že téma přijde, nedělejme z nikoho mluvčího za celou situaci nebo kulturu.
 • Dopřejme pozornost všem dětem, abychom se vyhnuli nechtěným konfliktům či soupeřením mezi dětmi.
 • V případech, kdy pracujeme s mateřským jazykem nových dětí, je dobré mít na zřeteli, že některé děti ze stejné země nemusí sdílet tentýž mateřský jazyk. (Např. děti z Ukrajiny mohou mít jiný mateřský jazyk než ukrajinštinu, především ruštinu, ale kupř. i romštinu.)
 • Děti, které již hovoří česky a zároveň jazykem nového žáka , by se neměly stát výhradními tlumočníky či patrony nově příchozích a být touto rolí automaticky pověřeny a přetíženy.
 • Můžeme narážet na citlivá témata. I když tématem není konkrétně válka, citlivé může být třeba mluvit o rodině či rodném městě.
 • Mějme také na zřeteli, že se (nejen) nově příchozí děti mohou potýkat s traumatickými zkušenostmi. Reakce na trauma při tom může vypadat u dítěte nejrůzněji. Může se nám jevit jako např. špatně zvladatelné, s poruchami chování. Dítě může mlčet, nespolupracovat, narušovat výuku a rušit spolužáky, být příliš aktivní či rychle měnit projevy chování. I dítě, které trauma nedává zřetelně najevo, ho může vnitřně prožívat.
 • Při vědomé práci s traumatem by však naší snahou stále mělo být vedení všech dětí k dodržování nastavených pravidel a dohod.

Při péči o kolektiv nezapomeňme také na sebe:

 • Neobávejme se zpomalení výuky. Práce na dobrých vztazích je vhodně investovaný čas a přináší výhody na mnoha úrovních i do budoucna.
 • Zbytečně si to nekomplikujme. Podobné aktivity pro nás nejsou nové a nemusí probíhat jinak než adaptace jakýchkoli jiných nových dětí.
 • Nedávejme si příliš vysoké ambice. Práce s kolektivem je běh na dlouhou trať. Postupujme tedy pomalu a bez vysokých nároků na všechny.
 • Nebojme se emocí. Počítejme s tím, že se u kteréhokoli z dětí mohou projevovat různé emoce - někdy i s delším odstupem. Důležité je dětem poskytnout prostor o emocích mluvit.
 • Důvěřujme si. Nebojme se dopředu, že to nezvládneme.
 • Říkejme si o pomoc. Pokud je toho moc už i na nás, obraťme se na někoho, komu důvěřujeme, sdílejme s kolegy, případně odborníky. Nejsme na to sami.

Principy práce se třídou

Jednoduchý seznam doporučení pro práci se třídou při hodinách zaměřených na rozvíjení dobrých vztahů, specificky se zaměřením na přítomnost vícejazyčných dětí, je k nahlédnutí v článku Dlouhodobá spolupráce s kolektivem.

Jednorázové aktivity ke stažení

Aktivity jsou rozděleny do kategorií před příchodem, při a po příchodu vícejazyčného dítěte do třídy. Nutně na sebe nenavazují, mohou být vybrány jednotlivě a rovnou použity do výuky. Připravené aktivity také mohou sloužit jen jako inspirace. Každý pedagog si může najít svou cestu a aktivity upravovat dle výuky, potřeb třídy či různé věkové skupiny. Vybrané aktivity jsou spíše inspirativní, lze zařazovat podobné (článek postupně doplňujeme). A zejména je dobré myslet na to, že je třeba tyto dílčí aktivity provazovat se záměrnou a dlouhodobou prací s třídním kolektivem.

Budeme rádi, když se na nás obrátíte s podněty, dotazy či případně zpětnou vazbou na konkrétní aktivity, které jste ve svých hodinách využili. Konzultace nabízíme na adresách havrdova@meta-ops.cz a snellerova@meta-ops.cz.

Před příchodem Při příchodu Po příchodu
Stránky z atlasu (45 min) Řetěz tónů (10 min) Jak to vidím já (45 min)
Komunikace bez jazyka (45 min) Dirigent s hudebními nástroji (10 min) Poznáváme emoce (45 min)
V novém prostředí (45 min) Seznamovací hodina - jména (45 min) Společná kresba (45 min)
Podpůrný balíček pro nové spolužáky (45 min + 45 min) Jsem, mám, umím (45 min) Počítaná - číselný kód (45 min)
Patroni (45 min) Procházka školou (45 min) Krabička vzpomínek a potěšení (45 min)
Pravidla třídy (45 min)
Naše třída je slovník (45 min)
Dirigent bez hudebních nástrojů (10 min)
K. Havrdová, M. Poeta, V. Uhlířová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.