+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Financování češtiny jako druhého jazyka a další podpory


NÍŽE UVEDENÉ DOTAČNÍ VÝZVY NAD RÁMEC JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY DLE § 20 A JAZYKOVÉ PODPORY DLE § 16 PRŮBĚŽNĚ DOPLŇUJEME A AKTUALIZUJEME.


Financování (nejen) ukrajinských asistentů pedagoga
Na webu edu.cz.
Od září do prosince 2024.
MŠMT finančně podpoří ve školním roce 2024/2025 školy s větším zastoupením ukrajinských uprchlíků. Podpora se bude týkat ZŠ, které mají alespoň 10 cizinců s dočasnou ochranou a zároveň tito cizinci tvoří alespoň 10 % všech žáků školy. Finanční prostředky je možné čerpat na personální podporu a ostatní neinvestiční výdaje. Výše normativu se bude odvíjet od počtu ukrajinských uprchlíků v dané škole.
Fond Nadace Terezy Maxové dětem
Na webu nadaceterezymaxove.
Bez časového omezení.
Podpora ukrajinských rodin a dětí, které zasáhl válečný konflikt. Za konkrétní děti podává žádost příslušná škola. Příspěvek je možné využít na financování: učebnic, školních potřeb a pomůcek, vzdělávacích a rozvojových aktivit (školní kroužky, jazykové kurzy), školní družiny, ubytování na internátu, psychologické podpory, školních pobytových akcí (škola v přírodě aj.) a dalších aktivit.
Fakulty doučují
Na webu Zapojme všechny.
Bez časového omezení.
Propojení doučujících osob a škol, které hledají personální zajištění doučování českých i vícejazyčných žáků.
Nevládní organizace doučují – SIMI
Na webu Sdružení pro integraci a migraci.
Bez časového omezení.
Doučování je určeno pro vícejazyčné žáky, kteří potřebují pomoc se školou. Služba je online a poskytována zdarma. Funguje i během prázdnin. Informace k doučování na webu pro rodiče v různých jazycích (anglicky, česky, čínsky, mongolsky, rusky, srbsky, španělsky, ukrajinsky, vietnamsky).
Nevládní organizace doučují – Člověk v tísni
Na webu Doučujte.cz.
Bez časového omezení.
Projekt organizace Člověk v tísni prostřednictvím dobrovolníků poskytuje zdarma prezenční i online doučování žákům, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo v sociálním vyloučení žijí. Tj. mají neadekvátní podmínky ke vzdělávání apod.
Nevládní organizace doučují – Nová škola
Na webu Nová škola.
Bez časového omezení.
Nízkoprahová služba fungující na lokální úrovni. Propojuje žáky z okolních škol a dobrovolníky, setkání probíhají v pravidelném čase v městských knihovnách, zejména po Praze. Služba je pro všechny žáky základních škol.
Nevládní organizace doučují – Fokus Praha
Na webu Dostuduj.fit.
Bez časového omezení.
Služba poskytující psychologickou podporu žákům a studentům 15+ (poslední ročník ZŠ a dál). Činná v Praze. Poskytují pomoc se studiem, podpůrné rozhovory a pomoc při řešení praktických záležitostí ve škole.
Klára Ptáčková, Alexandra Zachvatošin

Více k tématu

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.