+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Financování češtiny jako druhého jazyka


AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ KURZŮ ČEŠTINY

Dotační výzvy průběžně doplňujeme a aktualizujeme.

Národní plán obnovy (doučování)
Na webu Doučování.edu.cz.
Období leden–srpen 2023.
Individuální nebo skupinové doučování českých i vícejazyčných dětí (netýká se adaptačních skupin), adaptační a socializační aktivity.
Prázdninové akce + školy v přírodě 2023 (Česká rada dětí a mládeže)
Na webu Darujme kroužky dětem.
Žádosti od 12. 4. do 15. 6. 2023.
Podpora prázdninových akcí a škol v přírodě, např. účastnické poplatky na letní tábory, příměstské tábory, sportovní soustředění, školy v přírodě a školní výlety. Příspěvek je určen ukrajinským dětem ve věku 3–18 let, které pobývají v ČR na základě víza za účelem strpění či víza za účelem dočasné ochrany.
Letní jazykové kurzy pro děti cizince ve věku 14–18 let migrující z Ukrajiny 2023
Na webu MŠMT.
Žádosti od 29. 5. do 10. 7. 2023
Intenzivní výuka češtiny jako druhého jazyka (ČDJ), odstranění bariéry při dosažení školního úspěchu a podpora úspěšného začlenění a adaptování se v kolektivu vrstevníků. Kurz může probíhat kdykoliv během dne a je určen pro děti z Ukrajiny.
Nadace Charty 77 - Vzdělání bez bariér ve školním roce 2022/2023
Na webu Konto bariéry.
Žádosti do 30. 9. 2023.
Podpora handicapovaných a sociálně znevýhodněných dětí, které do České republiky přicházejí z oblastí zasažených válkou. Finanční příspěvky jsou určeny na podporu integrace ukrajinských žáků, na školní pomůcky, obědy ve školní jídelně, asistenty pedagoga a tlumočníky a na jejich školení, na osobní asistence, vybavení tříd a kompenzační pomůcky, na volnočasové a integrační aktivity a také na psychologickou podporu.
Fond Nadace Terezy Maxové dětem
Na webu nadaceterezymaxove.
Bez časového omezení.
Podpora ukrajinských rodin a dětí, které zasáhl válečný konflikt. Za konkrétní děti podává žádost příslušná škola. Příspěvek je možné využít na financování: učebnic, školních potřeb a pomůcek, vzdělávacích a rozvojových aktivit (školní kroužky, jazykové kurzy), školní družiny, ubytování na internátu, psychologické podpory, školních pobytových akcí (škola v přírodě aj.) a dalších aktivit.
Fakulty doučují
Na webu Zapojme všechny.
Bez časového omezení.
Propojení doučujících osob a škol, které hledají personální zajištění doučování českých i vícejazyčných žáků.
Klára Ptáčková, Alexandra Zachvatošin

Více k tématu

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.