+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Financování češtiny jako druhého jazyka a další podpory


NÍŽE UVEDENÉ DOTAČNÍ VÝZVY NAD RÁMEC JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY DLE § 20 A JAZYKOVÉ PODPORY DLE § 16 PRŮBĚŽNĚ DOPLŇUJEME A AKTUALIZUJEME.


Dotační titul Ministerstva vnitra na podporu integrace držitelů dočasné ochrany (DO)
Na webu Ministerstva vnitra ČR.
Jedná se o dotační program pro obce – škola se může domluvit se svým zřizovatelem.
V zásadách výzvy je upřesněno, že se netýká jen osob s DO, ale podporu lze využít pro všechny vícejazyčné děti. Z titulu je možné financovat koordinátora pro začleňování na školách, doučování a jazykové kurzy mimo vyučování. Dotace pokrývá 95 % nákladů.
První kolo výzvy je do 10. února 2024. Druhé kolo do 10. května 2024. Žádost je na období 1. 1. 2024 až 31. 12. 2024.
Fond Nadace Terezy Maxové dětem
Na webu nadaceterezymaxove.
Bez časového omezení.
Podpora ukrajinských rodin a dětí, které zasáhl válečný konflikt. Za konkrétní děti podává žádost příslušná škola. Příspěvek je možné využít na financování: učebnic, školních potřeb a pomůcek, vzdělávacích a rozvojových aktivit (školní kroužky, jazykové kurzy), školní družiny, ubytování na internátu, psychologické podpory, školních pobytových akcí (škola v přírodě aj.) a dalších aktivit.
Fakulty doučují
Na webu Zapojme všechny.
Bez časového omezení.
Propojení doučujících osob a škol, které hledají personální zajištění doučování českých i vícejazyčných žáků.
Nevládní organizace doučují – Člověk v tísni
Na webu Doučujte.cz.
Bez časového omezení.
Projekt organizace Člověk v tísni prostřednictvím dobrovolníků poskytuje zdarma prezenční i online doučování žákům, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo v sociálním vyloučení žijí. Tj. mají neadekvátní podmínky ke vzdělávání apod.
Nevládní organizace doučují – Nová škola
Na webu Nová škola.
Bez časového omezení.
Nízkoprahová služba fungující na lokální úrovni. Propojuje žáky z okolních škol a dobrovolníky, setkání probíhají v pravidelném čase v městských knihovnách, zejména po Praze. Služba je pro všechny žáky základních škol.
Nevládní organizace doučují – Fokus Praha
Na webu Dostuduj.fit.
Bez časového omezení.
Služba poskytující psychologickou podporu žákům a studentům 15+ (poslední ročník ZŠ a dál). Činná v Praze. Poskytují pomoc se studiem, podpůrné rozhovory a pomoc při řešení praktických záležitostí ve škole.
Klára Ptáčková, Alexandra Zachvatošin

Více k tématu

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.