+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Interkulturní pracovníci


Interkulturní práci poskytují interkulturní pracovníci, kteří mají často migrační zkušenost, v ČR dlouhodobě pobývají, orientují se v místním systému a zvyklostech a mají jazykové kompetence jak v rodném, tak v českém a případně i v dalším cizím jazyce. Díky orientaci ve dvou či více kulturách jsou schopni zprostředkovat kromě komunitního tlumočení a poradenství i tzv. sociokulturní překlad a předejít tak případným nedorozuměním nebo upozornit na rozdíly fungování vzdělávacích systémů apod.

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJE INTERKULTURNÍ PRACOVNÍK?

 • komunitní tlumočení,
 • základní poradenství v oblasti pobytu lidí s migrační zkušeností,
 • usnadnění komunikace mezi školou, úřady, zdravotnickými zařízeními a migranty,
 • pomoc s orientací v českém prostředí, předávání informací o dostupných službách a aktivitách v českém prostředí (např. předání kontaktu na sociálního pracovníka, právníka, informace o aktuální nabídce kurzů češtiny, atd.).

ROLE INTERKULTURNÍHO PRACOVNÍKA A PRACOVNICE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ VÍCEJAZYČNÝCH DĚTÍ

Interkulturní pracovník poskytuje ve škole přímou podporu vícejazyčným dětem a zároveň je oporou pro rodiče a pedagogické pracovníky.

 • Tlumočí v jazyce rodiny při osobních schůzkách ve škole či po telefonu nebo např. při třídních schůzkách a zápisu do škol.
 • Je schopen tlumočit i sociokulturní rozdíly, jejichž znalost a pochopení jsou naprosto zásadní pro vzájemné porozumění.
 • Pomáhá rodičům dětí zorientovat se v českém vzdělávacím systému.
 • Podporuje děti v adaptaci na školní prostředí.
 • Může překládat různé materiály a dokumenty, které škola potřebuje rodině předat.
 • Může tlumočit a asistovat rodičům při komunikaci se školským poradenským zařízením (PPP či SPC).
 • Je nápomocný rodině při orientaci v českém prostředí a síťuje další odborníky, které by rodina mohla potřebovat (např. sociální pracovník, odborný pracovník, právník apod.).
 • Může být podporou pro pedagogické pracovníky v oblasti interkulturního soužití, poskytovat informace o metodických materiálech v oblasti začleňování vícejazyčných dětí a žáků.
 • Podporuje zapojení rodičů do dění ve škole.

Definici interkulturního pracovníka najdete též v Národní soustavě kvalifikací.

ORGANIZACE POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY INTERKULTURNÍCH PRACOVNÍKŮ

Organizace Místo Jazyky
Městské úřady celá ČR podle regionu
InBáze Praha angličtina, ruština, ukrajinština, gruzínština
Integrační centrum Praha Praha nebo online arabština, čínština, ruština, ukrajinština, vietnamština, čínština, angličtina
Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) Praha ruština, ukrajinština, mongolština, polština, angličtina, vietnamština
Poradna pro integraci Praha ukrajinština, ruština, španělština
South East Asia – liaison Praha vietnamština - služby jsou zpoplatněny
Magistrát města Brna, oddělení sociálního začleňování Brno ukrajinština, ruština, rumunština, moldavština, arabština, vietnamština
Poradna pro integraci Ústecký kraj vietnamština, ruština, ukrajinština
Diecézní charita Litoměřice Ústecký kraj ukrajinština

Můžete se zkusit obrátit také na další organizace.

Více o možnostech využití interkulturní práce na školách se dozvíte ve videu neziskové organizace InBáze, z.s.
Další informace Vám přinese Metodika "Interkulturní práce s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem v MŠ a ZŠ”.
Využít můžete i další možnosti vzdělávání pro pedagogické pracovníky v oblasti interkulturní práce.

Klára Ptáčková, Alexandra Zachvatošin

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.