+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Platforma DAP


informace – podpora - inspirace

Co je platforma DAP?

Platforma DAP je neformální otevřená skupina pro asistenty pedagoga, kteří pracují, nebo budou pracovat, ve škole v Praze (MŠ/ZŠ/SŠ). Je zaměřena na práci asistentů pedagoga, kteří se ve školách věnují podpoře dětí a žáků s OMJ.

Máte zájem o členství v platformě?

Přihlaste se zde. Po první účasti na jednom ze setkání získáte přístup ke sdílenému elektronickému prostředí.

K čemu platforma DAP slouží?

• pravidelná setkávání s přednáškami expertů z praxe
• tematické workshopy
• inspirace do praxe (nové metody, pomůcky, výukové materiály)
• vzájemná podpora a sdílení zkušeností

Jak bude platforma fungovat, bude záležet hodně na jejích členech. Podle zájmu budeme na jednotlivá setkání zvát experty a hosty z praxe a společně připravovat tematické workshopy. Budeme se věnovat tématům, která členové řeší a potřebují s nimi poradit.
Setkání probíhají podle zájmu a potřeb členů, minimálně však dvakrát za rok.

Pro koho je určena?

Pro všechny (dvojjazyčné) asistentky a asistenty pedagoga, kteří mají zkušenosti a praxi ze škol, nebo se zajímají o práci s dětmi a žáky s OMJ z pozice asistenta pedaoga.

Jaké jsou další výhody členství?

Členové mají přístup na elektronické sdílené prostředí. Zde najdou informace k legislativě spojené s profesí a zaměstnáváním DAP ve školách a tematické publikace, studijní a výukové materiály a prezentace ze všech setkání. Sdílené prostředí nabízí také možnost diskutovat a vzájemně sdílet materiály a tipy z/do praxe.

PLÁNOVANÉ AKCE

Další setkání proběhne 24. května 2023. Registrované členky a členové obdrží osobní pozvání. Setkání je ale opět otevřené i novým zájemcům. Sledujte pozvánky na akce ZDE.

ONLINE SKUPINA PRO DAP

Pozvánky na akce a další novinky najdete také na naší facebookové skupině Čeština na druhou. Přidejte se k nám!

PROBĚHLÉ AKCE

8. setkání (6. 3. 2023) - Když je pomoci až moc aneb Přijďte si na to sami 

7. setkání (14.11.2022): Nově příchozí děti z Ukrajiny
Setkáním vás provedli metodičky METY Milena Poeta (MŠ) a Zuzana Prokopová (ZŠ), které nabídli metodickou podporu při začleňování nově příchozích dětí z Ukrajiny. Připojila se také psycholožka/terapeutka z METY Natalia Lobanova a poradila, jak pomáhat příchozím dětem z Ukrajiny i sobě samotným.
Bonusem programu byla ukázka jazykových her a návod, jak je využít ve vaší praxi.

6. setkání (2.6.2022): Heterogenní výuka
Šesté setkání platformy proběhlo netradičně formou spojení dvojjazyčných asistentů pedagoga a učitelů českého jazyka jako druhého jazyka. Kvůli velkému příchodu dětí z Ukrajiny se asistenti a učitelé ocitli v nelehké situaci, kdy často působili v heterogenních skupinách, kde se učili děti a žáci různého věku. Proto jsme se zaměřili na toto téma a rozhodli se uspořádat setkání, kde jsme si prakticky vyzkoušeli, jak v takto různorodé skupině učit či asistovat.

5. setkání (14.2.2022): Učení nemusí být "mučení".
Setkání bylo zaměřené na to, jak si pamatovat věci zábavně, hravě a snadně. Existuje spoustu paměťových technik, které ulehčují nejen samotné učení dětem, ale může je pak každý využít i ve svém osobním životě: ať už jdete nakupovat do obchodu, nebo potřebujete někomu zavolat, když máte vybitý telefon. Podívejte se na článek o Paměťových technikách vytvořený z tohoto setkání.

4. setkání (12. října 2021): “Kreativita je… vidět něco, co dosud neexistuje.“ 
Toto setkání bylo hodně tvůrčí a “pracovní”. Spolu s účastnicemi jsme si vytvářely rozmanité  pomůcky a materiály pro využití při práci s dětmi s OMJ a vzájemně se inspirovaly novými nápady a tipy na kreativní tvorbu pomůcek. Setkání bylo jako vždy také příležitostí ke vzájemnému sdílení zkušeností a zážitků z praxe ze škol , diskusím nad metodickými otázkami  i ke společnému hledání řešení různých situací, na které asistenti pedagoga při práci s dětmi s OMJ ve školách naráží. Vše jsme shrnuli do článku o Výrobě pomůcek do výuky.

3. setkání (15. dubna 2021): Metody hodnocení a role asistenta při hodnocení dětí a žáků s OMJ.
Součástí setkání byla přednáška a diskuse s odbornicí na formativní hodnocení Květou Sulkovou ze vzdělávacího centra EDUkační LABoratoř.   Metodičky METY, o.p.s. Zuzana Hrušková a Kristýna Chmelíková účastníky seznámily i s dalšími formami hodnocení, příklady dobré praxe a inovativními metodami, které lze využít pro hodnocení dětí a žáků s OMJ v ZŠ i MŠ. O roli asistenta pedagoga při hodnocení se více dozvíte v článku.

2. setkání (1. října 2020): Podmínky zaměstnávání DAP ve školách. Komunikace s dítětem, učitelem a rodičem.
Na druhém setkání proběhla přednáška odborníka na práci asistentů pedagoga Zbyňka Němce z Nové školy, o.p.s. Ve své prezentaci a následné diskusi se zaměřil na současné zákonné podmínky zaměstnávání (D)AP ve školách i probíhající a plánované změny legislativy např. v těchto oblastech: požadavky na kvalifikaci, včetně znalosti češtiny, pracovní podmínky (typy smluv, odměňování apod.), kompetence a činnost DAP ve škole aj.

Pravidelný „metodický koutek“ se tentokrát zaměřil na kazuistiky, sdílení zkušeností i praktických rad a doporučení k tématu komunikace (A)DAP s učitelem, rodičem a žákem s OMJ.

Více k tématu spolupráce s učitelem najdete v článcích zde. O pozici DAP ve škole v informačním materiálu.

1. setkání (29. ledna 2020): Zahájení platformy DAP, představení metodických materiálů, publikací a workshopů pro práci s žáky s OMJ, sdílení zkušeností DAP z praxe a diskuse nad potřebami a tématy na další setkávání skupiny.

Kontakt

Hana Víznerová
E-mail: viznerova@meta-ops.cz
Telefon: 608 956 542

Setkávání platformy DAP probíhá v rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106, je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.