+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Pohovor na ZŠ


Co přinést

 • Životopis
 • Ověřené diplomy, certifikáty (kopie)
 • (Pedagogické) portfolio - ukázky vytvořených pracovních listů a pomůcek např. z praxe (nemusí být)

Možné otázky ředitele/ředitelky

 • Vzdělání a požadovaná kvalifikace na dané pracovní místo
 • Předchozí zaměstnání
 • Praxe, zkušenosti
 • Jaké má uchazeč představy o vykonávané práci: proč se o danou pozici zajímá, jaký má vztah k dětem, jak je ochotný učit se novým věcem, jak je schopný komunikovat se žákem, jeho rodiči a ostatními pedagogy
 • Časové možnosti, pracovní doba
 • v případě cizinců - typ pobytu, pracovní povolení, povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se zaměstnáváním cizinců
 • neměli by se ptát na rodinný stav, a zda máte nebo plánujete děti

Důležité informace

- na co se zeptat, pokud to nebude řečeno od vedení

 • Pracovní pozice - asistent pedagoga, dvojjazyčný asistent pedagoga, školní asistent, , učitel ČDJ, vychovatel, jiné
 • Rozsah přímé/nepřímé činnosti:
 • ● přímá činnost – asistence ve třídě

  ● nepřímá činnost – dozory, konzultační hodiny, třídní schůzky, příprava na hodinu, výroba pomůcek, školní porady

 • čas příchodu a odchodu
 • Pracovní podmínky, plat: zařazení do platové třídy, typ práce (pracovní smlouva, DPP, DPČ), rozsah úvazku, práce na dobu určitou/neurčitou, z čeho je pozice financována (z projektu/podpůrné opatření apod.), možné příplatky (osobní ohodnocení, prémie, odměny)
 • Obecná charakteristika třídy a žáků: ročník, složení třídy, obtíže

Nástup do práce

 • Zázemí: osobní místo (kam si dávat oblečení, pomůcky, materiály)
 • Orientace v budově:
 • ● Tiskárna

  ● Jídelna – možnost stravování

  ● Knihovna

  ● Pomůcky pro asistenční práci

  ● Záchody

  ● Sborovna – nebo místo, kde jsou informativní materiály pro zaměstnance

 • Zaměstnanecké výhody: příspěvky na kulturu, sport, zdraví, výjezdy, atd.
 • Školní systém: přístup k emailu, nebo školní aplikaci (vykazování docházky, školní kalendář – porady, schůzky s rodiči, atd.) a jiné (každá škola má jiný informační kanál)
 • Klíče:přístup do budovy, tříd a kabinetů
 • Kolegové: třídní učitel, školní speciální pedagog / výchovný poradce / koordinátor inkluze
 • Seznámení se školním řádem
Zuzana Prokopová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.