+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Psychologická podpora v ČR


Řada nově příchozích dětí nejen z území postižených válkou se může potýkat s posttraumatickými nebo somatickými poruchami, s vážnými psychologickými nebo psychiatrickými problémy doprovázenými pocity strachu, úzkosti, deprese, vykořenění nebo ztráty identity, které jim mimo jiné ztěžují proces adaptace, znemožňují socializaci a negativně se odrážejí na jejich studijních výsledcích. Za chováním dítěte se skrývá nějaká potřeba. Je třeba si uvědomit, že např. některé děti Z Ukrajiny se nesetkávají s válkou poprvé, a proto je jejich duševní zdraví dlouhodobě poznamenáno. Takové děti svá psychická traumata mnohdy skrývají za projevy agresivity, neukázněnosti, uzavírají se do sebe nebo pláčou, když slyší sirény či zvonění ve škole. Tyto projevy jsou nezřetelnější. – Nicméně: Každé dítě a dospívající má své potřeby, a vícejazyčné děti nad ně zažívají ještě množství dalších specifických situací (stres z nedorozumění, pocit nestability, neukotvenosti, hledání kulturní identity ad.).


Vždy je zapotřebí vhodně zvážit, jak můžeme dítěti pomoci a jaká podpora bude pro něho nejvhodnější. Ne vždy je třeba vyhledat psychiatra nebo klinického psychologa, stejně tak ignorovat projevy ukazující na psychická onemocnění. Doporučujeme se o dítě zajímat, podpořit ho, dát mu pocit bezpečí a zprostředkovat vhodnou péči. Pomoci s uvědoměním, co vše je třeba zvážit, mohou pedagogům informační a seberegulační karty i materiály pro děti nejen pro použití ve třídě (Národního ústav duševního zdraví je vypracoval v češtině i ukrajinštině). Je možné využít i služby mimo zdravotnictví, např. vícejazyčné aplikace zaměřující se na budování duševního zdraví jako prevenci proti onemocněním. V souvislosti s válkou na Ukrajině je také třeba poskytnout podporu a pomoc dětem z Ruska a Běloruska, které se mohou setkávat s útoky na svou národnost a ztrátou pocitu bezpečí, abychom tak zabránili jejich segregaci a úzkosti z komunikace.

Video Život je teď o duševním zdraví v ukrajinském jazyce s českými titulky.

Poskytovaná psychologická a psychoterapeutická pomoc v ČR je poměrně široká, proto uvádíme výběr organizací, jež se snaží o koordinaci poptávky a nabídky pomoci a poskytují obvykle služby i v jiných jazycích.

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA

 • Agency for Migration and Adaption AMIGA, z.s.
  Na webu organizace (dole pod kontakty) je formulář, který můžete vyplnit a popsat, o jaké služby máte zájem. Organizace sdružuje početnou skupinu psychologů z Ukrajiny.
 • Centrum demokratického vzdělávání
  Na stránkách Praha/Metropole všech nabízejí možnost individuální konzultace s dětskou psycholožkou. Poradenství může být také v ruském jazyce, pro děti v jakémkoliv věku.
 • Česká psychologická aliance pro globální změny
  Aliance vznikla za účelem sdružení a připojení českých psychologických organizací ke Globální psychologické alianci (GPA). Nabízejí psychologickou pomoc Ukrajině, je možné si tedy vybrat z ukrajinsky/rusky mluvících psychologů a terapeutů. Můžete se podívat na článek Ukrajinští psychologové pro Ukrajince, kde najdete kontakt na odborníky nejen z Prahy, ale také z Příbrami a Frýdku Místku.
 • Alivio centrum
  Individuální i skupinové psychologické poradenství a psychoterapie pro děti, dospívající a dospělé z Ukrajiny zasažené válkou, skupinový adaptační program pro předškolní a mladší školní děti.
 • Centrum pro integraci cizinců
  Konzultace s psychologem pro rodiny, děti a rodiče. Zdarma a v různých jazycích (česky, anglicky, ukrajinsky, rusky a španělsky).
 • Aliance center duševního zdraví
  Nabízejí odbornou pomoc pro lidi s vážným duševním onemocněním, potřebou včasné intervence a v krizových situacích (akutní psychické obtíže nevyžadující hospitalizaci). Sdružují psychology, psychiatry a soc. pracovníky z Ukrajiny.

Dobrou inspirací pro nastavení podporujícího přístupu nabízí infografika Centra LOCIKA:

PSYCHOSOCIÁLNÍ PODPORA A PSYCHOTERAPIE

 • Národní ústav duševního zdraví
  Nabízí zdarma psychosociální podporu válečným uprchlíkům z Ukrajiny prostřednictvím týmu ukrajinských psychologů a dalších pomáhajících profesí v ukrajinském nebo ruském jazyce. Můžete se zkusit podívat na mapu psychosociální pomoci pro ukrajinské obyvatele.
 • Centra pro podporu integrace cizinců
  Poskytují na svých pobočkách zdarma psychosociální podporu nejen válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Psychologické služby směřují také na děti a dospívající a soustředí se na jejich úspěšnou integraci. V rámci psychosociálního poradenství je možné využít služeb tlumočníků, případně komunitních pracovníků.
 • Eko Art Therapy institut - ve spolupráci s Nadací RSJ nabízí školám a pořadatelům volnočasových aktivit, kteří mají ve svých třídách či skupinách děti a žáky z Ukrajiny, psycho-relaxační tvorbu v přírodě pro děti a případně maminky. Cílem aktivit je psychická podpora pro ukrajinské rodiny s dětmi, jejich české kamarády a propojení s českou komunitou. Nabídka je určena školám a dalším organizacím pracujícím s dětmi a mládeží v Praze, Středočeském, Ústeckém a Královéhradeckém kraji. Po domluvě je možné realizovat programy i jinde v ČR. Kontakt: institutekoart@gmail.com.
 • Dumka - psychosociální podpora pro lidi prchající z Ukrajiny před válkou, tým je složen z ukrajinsky a rusky mluvících specialistů na duševní zdraví, zdravotní péči a sociální práci. Služby jsou pro klienty bezplatné. Můžete se na tým obracet telefonicky nebo emailem: +420 778 979 211, dumka@amiga-migrant.cz
 • Česká asociace pro psychoterapii
  Psychoterapeutická pomoc mimo zdravotnictví (zdarma či je možné využít příspěvek Všeobecné zdravotní pojišťovny. Na webu najdete adresář se jmény psychoterapeutů.
 • Inbáze
  Psychologické poradenství a terapie v různých světových jazycích (kromě ukrajinštiny/ruštiny také angličtina, němčina, maďarština, španělština, perština).
 • Terapie
  Terapie zdarma pro lidi dotčené situací na Ukrajině, možnost výběru terapeuta a osobního i online sezení.
 • Sdružení pro integraci a migraci
  Nabízejí bezplatnou podporu a poradenství. V případě potřeby psychosociální péče je k dispozici terapeut František Cihlář.
 • Psychoterapeutická telefonní linka Sluchátko
  Psychoterapeutická služba je nabízena denně 9:00–20:00, v odpoledních hodinách obvykle i v angličtině.

KLINICKO-PSYCHOLOGICKÁ POMOC

 • Asociace klinických psychologů
  Klinicko-psychologická péči a podpora lidem všech národností, kteří cítí strach a úzkost z válečné situace na Ukrajině. V adresáři s kontakty z celé republiky je možné si vybrat rusky/ukrajinsky/anglicky mluvícího klinického psychologa.

PSYCHIATRICKÁ PÉČE

 • Národní ústav duševního zdraví
  Nabízí psychiatrickou a psychologickou pomoc lidem z Ukrajiny a jejich rodinným příslušníkům v Česku. Objednání na tel: +420 283 088 139 nebo prostřednictvím e-mailu:ambulance@nudz.cz.
 • Česká psychiatrická společnost
  Lékařská pomoc v oboru psychiatrie pro osoby zasažené válečným konfliktem. Na webu je seznam ambulantních lékařů z různých krajů v ČR.
 • Národní portál psychiatrické péče
  Na webu najdete interaktivní přehled zdravotních služeb v oblasti psychiatrie.

MOBILNÍ APLIKACE

 • VOS – plán duševní rovnováhy
  Česká aplikace pomáhá budovat duševní rovnováhu za pomoci psychologů a terapeutů (neomezený chat) a personalizovaných aktivit. Na webu je podrobná informace v ukrajinském jazyce o poskytovaných službách, navíc všichni občané Ukrajiny a Ukrajinci žijící v zahraničí mají nárok na bezplatnou verzi aplikace.
 • Nepanikař
  Česká aplikace nabízí pomoc lidem trpícím psychickými problémy. K dispozici je několik modulů od deprese přes úzkost a paniku až po poruchy příjmu potravy nebo myšlenky na sebevraždu. Obsahuje návody, jak tíživé stavy zvládat. Aplikace je zdarma a přeložena do mnoha jazyků včetně ukrajinského.

DALŠÍ

 • Můžete využít metodickou příručku pro pracovníky ve školství, která se věnuje pomoci žákům, pedagogům a ostatním pracovníkům při zvládání stresu z války a jiných reakcí na krizové události spojené s válkou. Obsahuje informace o reakcích dětí na válečný stres a vhled do pochopení těchto reakcí, dále přináší rady rodičům a pedagogům na podporu dětí a adolescentů ve škole i doma. Součástí je také popis konkrétních problémů dětí zasažených válkou (závislostní vztahy, úzkost, agrese, deprese, riskantní chování aj.) a jejich řešení. Najdete v ní rovněž informace o tom, kdy je zapotřebí odborník v oboru péče o dítě, a kontakty na odbornou pomoc v ČR.
 • Užitečné odkazy a kontakty na klinické psychology, psychiatry, terapeuty a další psychosociální podporu určenou pro Ukrajince najdete na a stránkách MZČR, kde je k dispozici přehledný infosheet v české, ukrajinské a ruské verzi.
 • Ministerstvo vnitra ČR uvádí informace o psychologické pomoci pro Ukrajince (také v ukrajinském jazyce) určené školám, rodičům i široké veřejnosti.
 • Obrázková publikace Léčení traumatu u dětí byla vytvořena pro rodiče dětí uprchlíků a pomáhající profese a osoby. Obsahuje informace o traumatu a způsobu, jak mohou rodiče pomoci svým dětem. Kniha je dostupná zdarma v angličtině, ukrajinštině, arabštině a italštině.
 • Pro občany Ukrajiny mluvící česky nabízí Kulturní a rodinné centrum Barrandov, z.s. skupinové terapie zdarma.
 • Praktické informace a podpůrné materiály pro duševní zdraví dětí i učitelů najdete na stránkách edu.cz. Jsou zde také tipy pro školní psychology, výchovné poradce a metodiky prevence a tematicky zaměřená videa a podcasty.
Alexandra Zachvatošin

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.