+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Tipy z praxe pro adaptaci v MŠ


Období adaptace je obtížné pro všechny děti. Vyrovnávají se s odloučením od rodičů, s denním režimem MŠ, učí se fungovat v kolektivu vrstevníků, setkávají se s novou autoritou v podobě učitele a ocitají se v neznámém prostředí.
Dítě s OMJ se navíc musí vyrovnávat s kulturními odlišnostmi a především s jazykovou bariérou. Pobyt v jazykově odlišném prostředí často pro dítě představuje velký stres, zároveň je takový pobyt mnohem únavnější a náročnější na koncentraci, než v prostředí mateřského jazyka. Pokud dítě již docházelo do mateřské školy v jiné zemi, potýká se také s odlišným charakterem předškolního zařízení. Jak dětem tuto nelehkou situaci ulehčit?

Doporučení:

 • Umožnit přítomnost rodičů s dítětem první dny po nástupu do MŠ.
 • Prodlužovat délku pobytu dítěte v MŠ postupně.
 • Využít adaptační plán - jasně stanovená organizace docházky.

Tipy z praxe pro adaptaci dítěte v MŠ

 • Individuální přístup
 • Každé dítě zvládá situaci jinak a každé potřebuje něco jiného. Učitel musí k dítěti přistupovat s empatií, využívat intuici a vyzkoušet, co na které dítě platí. (Některému dítěti pomůže, když ho necháme v klidu, jiné potřebuje zapojit do činnosti.)

 • Komunikační kartičky
 • V adaptační fázi je nezbytné, aby dítě mohlo vyjádřit své základní potřeby. Využít lze komunikační kartičky , které jsme pro vás připravili.

 • Předmět z domova
 • Dítě si do MŠ přinese hračku, knížku, nebo jakýkoliv oblíbený předmět z domova.

 • Patron
 • Navrhneme, aby se někdo ze třídy stal patronem dítěte s OMJ. Vhodným patronem je dítě, které již MŠ dobře zná, a chce tuto "funkci" vykonávat. Můžeme stanovit i více patronů.

 • Komunikace prostřednictvím maňáska
 • Při ostychu dítěte v prvních dnech lze využít maňáska nebo hračku jako prostředníka pro navázání kontaktu mezi učitelkou a dítětem.

 • Rituály
 • Pravidelné rituály navozují pocit jistoty a bezpečí. (např. zamávat rodičům z okna při odchodu, pověsit na nástěnku svůj obrázek po příchodu do třídy, přivítání s paní učitelkou)

 • Pravidelný denní režim
 • Opakující činnosti, které probíhají každý den – ranní kruh, pohybové aktivity, čtení pohádky před spaním aj. Důležité jsou jasně signalizované úseky v organizaci dne a dostatek klidných chvil, neboť pro dítě s OMJ je pobyt v MŠ mnohem náročnější.

 • Graficky zpracovaný denní režim
 • Denní režim můžeme graficky zpracovat na velký list papíru nebo nástěnku či tabuli pomocí piktogramů pro hru, cvičení, svačiny, pobyt venku, spaní, odchod domů. Každé ráno ho s dětmi ve třídě probereme, což přispěje k pocitu bezpečí těch, kteří nerozumí. Když je dítěti smutno v průběhu dne, ukážeme mu na obrázku, ve které fázi denního režimu se nacházíme, aby vědělo, co bude aktuálně následovat a kdy půjde domů. K osvětlení denního režimu, můžete využít i báseň o denním režimu

 • Pravidla MŠ
 • Pravidla nastavujme společně s dětmi. Měla by být jasně a stručně formulována v kladné větě (například. po třídě chodíme pomalu, oči se dívají na toho, kdo mluví.) Z piktogramů by mělo být jasně patrné o jaké pravidlo se jedná a to i rodičům, kterým pravidla naší třídy také představíme. Pravidel by nemělo být mnoho, maximálně pět jako je prstů na jedné ruce. Děti si je snáze zapamatují.

 • Stejná paní učitelka
 • K pocitu bezpečí dítěte může přispět, pokud se mu zpočátku ve třídě nebudou příliš střídat paní učitelky. Je-li to tedy možné, je ideální hledat cesty v organizaci a personálním řešení (např. v prvních 14 dnech adaptace bude mít ranní službu vždy stejná učitelka, takže dítě nebude překvapené ze střídání osob při příchodu do MŠ). Stejně tak i při odpoledním odpočinku (spánku) je vhodné, aby alespoň na začátku děti ukládala a budila stejná paní učitelka.

 • Stejné místo u stolu
 • Ve fázi adaptace jsou pro dítě důležité i zdánlivé drobnosti. Pocit bezpečí můžeme v dítěti podpořit i přidělením stabilního místa u stolu.

 • Dobrovolnost
 • Dítě do ničeho nenutit, pokud se nechce zapojit do činností, nechat ho, ať se jen dívá.

 • Pochvala, odměna
 • Dítě s OMJ zpravidla mnohem častěji potřebuje slyšet pochvalu, potvrzení, že danou věc dělá správně (mnohdy jen napodobuje ostatní, ale nerozumí instrukcím). Dítě s OMJ chválíme pro ně srozumitelným způsobem.

 • Vhodné činnosti
 • Zařadíme do programu aktivity, které nejsou závislé na jazyku. Tanec, pohybové činnosti, poslech hudby, malování aj. Předem zhodnotíme, jaká slova a vyjádření použijeme pro zadání činnosti, zda bude třeba je doplnit názornou ukázkou, aby děti s OMJ mohly porozumět.

 • Zapojení rodičů
 • Rodiče můžeme zapojit do programu MŠ a uspořádat oslavu při zahájení školního roku, společnou snídani nebo jinou společnou akci.

 • Rodič na telefonu
 • Domluvit možnost spojit se telefonicky s rodiči, kteří dítě mohou uklidnit, povzbudit ho a vysvětlit, čemu nerozumí.

 • Úkol, služba
 • Můžeme dítě požádat o předání vzkazu jiné paní učitelce (zajistíme, aby bylo při úkolu úspěšné), o srovnání hraček v poličce nebo cokoliv jiného. Dítě si připadá důležité a někdy mu to pomůže rozehnat stesk a trochu se zapojit do činností v MŠ.

 • Využít mateřský jazyk dítěte
 • S dětmi zpíváme písničky v různých jazycích, pojmenováváme předměty různými jazyky nebo počítáme, což pro ně bývá zábavné. Dítě s OMJ má možnost stát se důležitým členem kolektivu, může mu to pomoci "rozmluvit se".

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.