+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jak vyhodnocovat wellbeing dětí?


Vhodné evaluační nástroje mohou pomoci učitelům pozorovat a vyhodnotit, zda se děti nachází (respektive zda se umí nacházet) ve stavu osobní spokojenosti a pohody, tedy wellbeingu. Tyto formuláře také mohou pedagogům pomoci vyhodnotit celkové klima ve třídě, pracují-li pedagogové systematicky s celou třídou.

Míru wellbeingu ve školství vyhodnocují i mezinárodní srovnání (PISA, UNICEF), existuje poměrně velké množství hodnotících dotazníků a škál, jež zkoumají wellbeing dětí i klima ve třídě.U mnohých dětí dokáží zkušení pedagogové rychle poznat, zda jsou smutné, spokojené, roztěkané anebo naopak přítomné a pozorné. Je také přirozené, že k některým dětem cítíme větší sympatie, lépe si s nimi rozumíme, a k jiným si složitě hledáme cestu. Je nesmírně náročné si tyto vztahové nuance uvědomit a zpracovat je, neboť učitel na své žáky působí, ať už výchovně či pedagogicky, skrze vztah. Díky práci s evaluačním nástrojem může pedagog systematicky pozorovat děti (i ty, k nimž si cesty hledá složitě), popisným jazykem vyhodnotit míru spokojenosti a zapojení dítěte do vzdělávacího procesu.

Vyhodnocovací nástroje přináší do pedagogické práce určitý řád a systematičnost. Konkrétně v oblasti wellbeingu je důležité věnovat pozornost i dětem, které si o pozornost jinak neřeknou. Díky vyhodnocení evaluačního dotazníků pedagog například snadněji rozliší, zda dítě, jež si o pozornost neříká, je jen tiché a introvertní, anebo zakřiknuté a izolované, a případně nastaví vhodně podporu.Evaluační nástroje jsou také důležitým pomocníkem při práci v pedagogickém týmu. Je samozřejmé, že každý pedagogický pracovník, který s dítětem přichází do kontaktu, vytváří s dítětem vlastní vztah. Různost úhlů pohledů je velkým pomocníkem v pedagogické práci: např. u dítěte si jedna učitelka může všimnout, že má problém dokončit zadaný úkol, a snadno se vyruší, zatímco druhá pozoruje, že se to samé dítě umí ponořit do volné hry a vtáhnout do ní i ostatní. Obě pozorování mohou být pravdivá, a teprve dohromady přináší komplexní, ucelenější pohled na dítě a na jeho schopnost udržet pozornost.

Používání evaluačních nástrojů v pedagogice vyžaduje časový a profesní vklad, zároveň však posouvá pedagogickou práci na profesionální úroveň, neboť pedagogickou diagnostiku (i v oblasti wellbeingu a zapojení) systematizuje, žádné dítě a žádný důležitý aspekt tak nezůstává mimo pozornost učitele.

Pro koho jsou evaluační nástroje určené?

  • pokud je taková práce v možnostech učitele, je ideální, když pedagogové pracují s celou třídou a u každého dítěte provádějí evaluaci i v oblasti wellbeingu: pak mají také dobré povědomí o celkovém klimatu a vztazích ve třídě
  • velmi důležité jsou nástroje pro děti s OMJ anebo jinak narušenou komunikační schopností, neboť jsou do velké míry nezávislé na jazyku
  • pomoci mohou také v případě dítěte s náročným chováním, neboť poukazují na (často nenaplněné) potřeby, které se nachází za (často náročnými) projevy dítěte
Natálie Baránková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.