+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Adaptační koordinátor


Pro všechny nově příchozí žáky s cizí státní příslušností je možno využít pozici adaptačního koordinátora.

  • Pomáhá nově příchozímu dítěti/žákovi s cizí státní příslušností s adaptací na české školní prostředí a se začleňováním do třídního kolektivu, při překonávání tzv. kulturního šoku, podílí se na jazykové podpoře.
  • Náplň práce je flexibilní, závisí na konkrétní situaci a potřebách dítěte i školy. Může například pomáhat při seznamování se se školními právy a povinnostmi, s třídním kolektivem a přijatými pravidly chování ve třídě, s uspořádáním vyučovacího dne a vyučování atd. Lze ho využít také ke krátkodobému doučování aktuální potřebné látky.
  • Je novému dítěti k dispozici po dobu 40 hodin v jeho prvních dnech a týdnech po nástupu do školy v rámci plnění povinné školní docházky, tedy na jisté mezidobí, než se nastaví další systémová podpora.
  • Měl by to být přednostně pedagogický pracovník dané školy, v případě potřeby jím může být i externí pedagogický pracovník s minimálně středoškolským vzděláním ukončeným maturitou.
  • Jde o pracovní vztah mezi NPI ČR a daným pracovníkem, prakticky se jedná o DPP v rozsahu 40 hodin. Škola zajišťuje žádost a výběr AK, další administrativa jde přes NPI.
  • Doporučujeme metodickou příručku pro adaptační koordinátory od NPI ČR a metodickou příručku Masarykovy ZŠ v Plzni a METY, o. p. s.
  • Informace o pozici jsou dostupné také na webu NPI.
Klára Ptáčková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.