+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Práce s knihou


Článek se upravuje...

Adam a koleno - Dagmar Urbánková
Práce s textem vedoucí k rozvoji slovní zásoby, dovednosti vyprávět příběh a popsat recept.

Čepice - Jan Brettová

Kurtovi přeskočilo - Erlend Loe

Kvak a žbluňk (práce s knihou)
PL, který spojuje učivo přírodopisu (7. ročník, obojživelníci) a češtiny (citoslovce, pády, slova nadřazená a podřazená).

Anička ve městě (práce s knihou)
Práce s knihou, tipy na aktivitu do čtenářského klubu.

Vhodné knihy pro samostatné čtení vícejazyčných žáků

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.