+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Učebnice a učební materiály


Učebnic pro výuku češtiny jako druhého jazyka existuje velmi mnoho. V tomto seznamu jsou uvedeny ty z nich, které se z našeho pohledu osvědčily a můžeme z různých důvodů doporučit. Pro vaši snazší orientaci jsme do jednotlivých částí seznamu vybrali pouze nejzákladnější tituly, které si zároveň můžete rovnou stáhnout nebo které jsou běžně dostupné v knihkupectví. V rámci jednotlivých odkazů na této stránce se také dostanete k úplným seznamům učebnic a učebních materiálů (včetně metodik a českých učebnic a materiálů vhodných pro děti a žáky s OMJ):

1) nečtenáři a začínající čtenáři

Lacinová, P.: Nečtu, nepíšu, učím se česky. CIC, o.p.s. 2018.
Učebnice pro začínající čtenáře ke všem základním tématům pro začátečníky.

Garlin, E.: Materiály KIKUS (obrázkové karty, pracovní listy s obrázkovými kartičkami, pracovní listy pro práci rodičů a dětí). META, o.p.s. 2016. Ucelená metoda učení cizího jazyka pro předškolní děti a žáky prvních a druhých tříd funguje na základě obrázkových kartiček a jejich vzájemných kombinací.

Škodová, S.: Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2 (učebnice, pracovní sešit, metodika). Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010, 2012. Řada dvou učebnic včetně pracovních sešitů, metodik pro učitele a CD kopíruje učivo pro první a druhou třídu pro žáky s OMJ.

Černá, M., Kortusová, T.: 1, 2, 3, 4, 5 s Fidem umím česky hned. Metodická příručka pro výuku Českého jazyka pro děti s OMJ v MŠ. MY Aktivity, o.p.s., 2019.
Metodická příručka pro výuku českého jazyka pro děti s OMJ v MŠ. Obsahuje 12 témat, metodické listy, přílohy, básničky apod.

Rohová, J.: Dítě-cizinec v mateřské škole. Raabe, 2021.
Metodika s pracovními listy českého jazyka pro dítě s OMJ je určena učitelům MŠ, i rodičům žáků. Obsahuje řadu pracovních listů, které předškoláky naučí první slova a věty.

Úplný seznam materiálů pro nečtenáře a začínající čtenáře

2) mladší žáci

Janoušková, Z. (ed.) a kol.: Čeština do školy. CIC 2014.
Učebnice pro začátečníky tematicky postavená na prostředí školy, kterou lze propojit s videi v rubrice Čeština do školy, obsahuje výklad témat a gramatiky, cvičení i metodiku pro učitele.

RODINNÝ KURZ - pracovní listy pro děti (8-14 let). CIC 2017, 2021.
Pracovní listy k tématům, která se týkají především komunikace ve školním prostředí z perspektivy žáka české základní školy. Součástí souboru zip jsou i kartičky s obrázky a další aktivity do hodin. Videosemináře pro učitele nabízí metodická doporučení a názorná vysvětlení aktivit.

Jaurisová, B., Pánová, M.: Prázdninová škola češtiny. NIDV 2016.
Soubor materiálů k výuce češtiny jako druhého jazyka pro žáky začátečníky staršího školního věku obsahuje plán pro desetidenní intenzivní kurz doplněný sadou pracovích listů a doporučeními pro učitele.

Rohová, J.: Nový žák-cizinec v mé třídě. Raabe, 2019
Metodika s praktickými pracovními listy chce pomoci učitelům 1. stupně ZŠ, kterým do třídy nastoupí dítě bez znalosti češtiny. Učebnice je koncipována tak, aby mohla být použita i žáky, kteří ještě nepíšou nebo se psát učí.

Halaštová, A. a kol.: Česky raz dva. CIC, 2022
Soubor materiálů pro výuku nově příchozích dětí z Ukrajiny obsahuje výukové materiály pro děti (fonetický úvod, 14 lekcí (kapitol) a gramatické shrnutí), materiály pro učitele s metodikou a rozšiřujícími gramatickými cvičeními a rozšiřující aktivity k výuce.

Táborková, J.: Hezky česky I, II. NIDV 2016, 2017.
Učebnice češtiny jako druhého jazyka pro začátečníky zahrnuje pracovní listy s tematicky uspořádanými lekcemi a metodickými pokyny. Každá lekce obsahuje obrázkové slovníky, jednoduchý výklad gramatiky a doplňková cvičení.

Kubíčková, K.: Abeceda - karty písmen. ZŠ Gutha Jarkovského 2010. Kartičky ke každému písmenu obsahují slovíčka, gramatiku a cvičení, další cvičení pro různě odstupňované úrovně najdete na doprovodných pracovních listech, lze také využít doprovodné materiály pro interaktivní tabuli.

Úplný seznam materiálů pro mladší žáky

3) starší žáci

Převrátilová, S. a kol.: Paráda! Učíme se česky. FF UK 2022.

Cvejnová, J.: Česky, prosím Start, I, II, III. Karolinum 2011, 2013, 2012, 2017. Komplexní řada učebnic pro úrovně od úrovně A0 po B1, ve které žáci rozvíjejí všechny základní řečové dovednosti. Díl Start je určen těm, kteří dosud neumí psát latinkou.

Janoušková, Z. (ed.) a kol.: Čeština do školy. CIC 2014. Učebnice pro začátečníky tematicky postavená na prostředí školy, kterou lze propojit s videi v rubrice Čeština do školy, obsahuje výklad témat a gramatiky, cvičení i metodiku pro učitele.

Kořánová, I.: Česká čítanka. Adaptované texty a cvičení ke studiu češtiny jako cizího jazyka. Akropolis 2013. Texty z pera různých českých autorů (např. Čapek, Erben, Hrabal), adaptované pro úrovně od A2, na něž navazují gramatická cvičení, která se týkají především sloves, lze podle tématiky jednotlivých textů využít pro širokou škálu věkových skupin.

Táborková, J.: Hezky česky I, II. NIDV 2016, 2017. Učebnice češtiny jako druhého jazyka pro začátečníky zahrnuje pracovní listy s tematicky uspořádanými lekcemi a metodickými pokyny. Každá lekce obsahuje obrázkové slovníky, jednoduchý výklad gramatiky a doplňková cvičení.

Titěrová, K. a kol.: Levou zadní 1: Čeština jako druhý jazyk. META 2018. Učebnice pro úroveň A1-A2 byla speciálně navržená pro věkovou kategorii 14-18 let, tematicky přizpůsobená tomu, aby byl žák co nejdříve schopen fungovat v české škole.

Úplný seznam materiálů pro starší žáky

4) mládež, středoškoláci a dospělí

Holá, L.: Česky krok za krokem 1, 2 (A1-B1). Akropolis 2009, 2016, 2017. + Pracovní sešity Komplexní učebnice, ve které žák rozvíjí základní řečové dovednosti na úrovních A1, A2 a B1. Výhodou je zpracovaný manuál pro učitele, dostupný online.

Hradilová, D. a kol.: Czech it up! A1-C1. UPOL 2019-2022. Řada učebnic, která pokrývá i dosud opomíjené vyšší úrovně (B2 a C1). Jedná se o moderní materiály, propojené s audio a videoukázkami dostupnými na webu. Učivo je v rámci učebnice přehledně prezentováno na dvoustranách s možností dalšího procvičování v pracovních sešitech.

Boccou Kestřánková, M. a kol.: Čeština pro cizince A1 a A2, B1, B2: učebnice a cvičebnice. Edika 2017, 2016, 2013. Komplexní učebnice, ve které žák rozvíjí základní řečové dovednosti, ale prostřednictvím videoukázek rovněž sociokulturní kompetenci. Důraz je rovněž kladen na správnou výslovnost.

Kořánová, I.: Česká čítanka. Adaptované texty a cvičení ke studiu češtiny jako cizího jazyka. Akropolis 2013. Texty z pera různých českých autorů (např. Čapek, Erben, Hrabal), adaptované pro úrovně od A2, na něž navazují gramatická cvičení, která se týkají především sloves, lze podle tématiky jednotlivých textů využít pro širokou škálu věkových skupin.

Titěrová, K. a kol.: Levou zadní 1: Čeština jako druhý jazyk. META 2018. Učebnice pro úroveň A1-A2 byla speciálně navržená pro věkovou kategorii 14-18 let, tematicky přizpůsobená tomu, aby byl žák co nejdříve schopen fungovat v české škole.

Úplný seznam materiálů pro mládež, středoškoláky a dospělé

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.