+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Chemie


Chemie je předmět již velice náročný na odborný jazyk, který je třeba žáky s odlišným mateřským jazykem pečlivě naučit. Právě v tomto předmětu existuje řada abstraktních a nesnadných slov, s nimiž má problém nejeden žák.

K usnadnění prvních kroků vícejazyčného žáka, který zcela či téměř neovládá český jazyk v daném předmětu, využijte Soubor výukových materiálů pro žáky-cizince na 2. stupni ZŠ.

Výukové materiály ke stažení:

  1. Chemické prvky
  2. Chemické složení lidského těla
  3. Atom, protonové číslo
  4. Složení vody, druhy směsí
  5. Proměny vody a koloběh vody v přírodě
  6. Alchymie, sloučeniny - halogenidy

Klíčové vizuály (KV)

Ve výuce využijte také klíčové vizuály. Více o nich v kapitole Grafická vizualizace obsahu.
1. Destilační aparatura
2. Uhlovodíky
3. Alkany
4. Alkoholy
5. Směsi
6. Slitiny mědi

Pro práci s žáky s OMJ je možné při výuce chemie také využít překladový slovníček pojmů z chemie.

Další zajímavé odkazy najdete v sekci Další zdroje a inspirace.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.