+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Didaktický test


Maturitní didaktický test z ČJL dá zabrat nejednomu maturantovi. Pro maturanty s odlišným mateřský jazykem je test náročný z hlediska množství textu, specifického zadání i naformulovaných odpovědí, objemu možné látky, ale i času a stresu z náročné zkoušky. Standardizované testy však mají tu výhodu, že lze očekávat jejich stále se opakující podobu. Přinášíme Vám tipy, jak na takový didaktický test připravit žáky s OMJ:

Postupná příprava

Žákům s OMJ pomáhá, když se připravují na jednotlivé jevy, objevující se v testu, postupně, ideálně od jednoduššího po složitější. Nejprve lze např. procvičovat úlohy na řazení textu nebo otázky bez nutnosti čtení celého rozsáhlého textu.

Chce to čas

Postupně rozšiřovanou přípravu lze zajistit jen tehdy, pokud je na to dostatek času. Je dobré zahrnovat specifická zadání testu již od prvního ročníku v závislosti na probírané látce. Jednotlivé jevy/oblasti, objevující se v testu, je možné zařazovat do výuky pravidelně. Např. formou rychlých kvízů, přiřazovacích cvičení, 5minutových opakování apod. na začátku či konci hodiny.

Porozumět zadání i odpovědím

U žáků s OMJ je důležité dbát na správné porozumění zadaných otázek i jednotlivým možnostem odpovědí. Často totiž nemusí být problém samotný jazykový jev, ale vybrání správné odpovědi dle zadání. Vždy je třeba vědět, na co mají hledat odpověď.
Pro zjištění, zda žáci správně zadání rozumí, můžete využít krátký test s jednoduchými otázkami zadanými ovšem formou standardizovaného zadání testu. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat negativním zadáním – ne/vyhovuje, ne/obsahuje, není/je pravdivé. Pomoci může také materiál DT - Na co se mě vlastně ptají?

Strategie

Je důležité maturanty seznámit se základními strategiemi vyplňování testu, které jim pomohou test lépe časově zvládnout. Ačkoliv sami tyto strategie běžně nevědomě používáme, je třeba je žákům představit a naučit je aktivně používat. Zejména pro nerodilé mluvčí tyto strategie znamenají záchytnou pomoc, postup, díky němuž se ve „džungli“ textů rychle zorientují a mohou se věnovat konkrétnímu obsahu. Základní strategické postupy shrnuje Desatero tipů, jak na didakťák, které můžete předat také svým maturantům.

Co teď a co pak

Je dobré pomoci jednotlivým maturantům najít typy úloh, v nichž jsou zpravidla úspěšní. S takovými úlohami by měli při testu začínat, je to dobré zejména pro psychickou rovnováhu během psaní testu. Náročnější úlohy, jako je pro žáky s OMJ např. hledání pravopisných chyb, si mohou nechat na později.

Cvik dělá mistra

Čím více testů si maturant projde, tím lépe je na formu testu připraven a žádné ze zadání ho příliš nepřekvapí. Kromě testů z minulých let, které zveřejňuje CERMAT nebo Česká školní inspekce v mobilní aplikaci InspIS SETmobile s možností vyhodnocení, je dobré procvičovat jednotlivé jevy dle katalogu požadavků různými formami (např. interaktivní formou na webu https://www.umimecesky.cz aj.). Využít můžete také odkazy na interaktivní aktivity, které jsme vytvořili pro náš přípravný kurz k maturitě.

Simulace průběhu zkoušky

Ačkoliv je efektivní připravovat maturanty na jednotlivé jevy postupně, je také důležité jim po určité době předvést samotný průběh zkoušky, a to včetně časového omezení a konkrétních administrativních kroků. Zejména zapisování do záznamového archu může být pro některé maturanty stresující, proto by si měli správné zaznamenávání odpovědí vyzkoušet. Mnohé školy organizují „cvičné“ maturity, kde si celý proces maturanti mohou vyzkoušet a zároveň se svými vyučujícími poté mohou konzultovat, jak si s určitými situacemi, vyplývajícími z této podoby zkoušky, poradit.

Michaela Jiroutová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.