+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Domácí úkoly


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydalo stanovisko ohledně domácích úkolů na základě informací z médií, které vyvolaly otázky a pochybnosti.

Ze stanoviska vyplývá, že školy mají právo dávat žákům domácí úkoly a požadovat jejich plnění, což je zakotveno v školském zákoně. Domácí příprava je důležitou součástí vzdělávání a nepředstavuje porušení práv žáků. Avšak toto právo má své omezení. Školy musí brát v úvahu individuální vzdělávací potřeby žáků, jejich fyziologické potřeby a další faktory. Hodnocení domácích úkolů není ideální, protože žáci mají různé domácí podmínky. Pokud se úkoly hodnotí známkou, nesmí mít rozhodující vliv na výslednou známku z daného předmětu na vysvědčení. MŠMT důrazně doporučuje volit jinou formu zpětné vazby. Je naprosto nepřípustné dávat nevypracovaným domácím úkolům známku 5, protože to nedává spravedlivý obraz o tom, jak dobře se žák učí. Místo toho mohou být zohledněné nevypracované domácí úkoly při hodnocení chování nebo při ukládání výchovných opatření, ale jenom v přiměřené míře.

MŠMT navrhuje, aby domácí úkoly byly dobrovolné a měly smysl pro žáky. Pravidla pro zadávání a hodnocení domácích úkolů by měla být jasně stanovena ve školním řádu.

Důležité je, aby školy nepřenesly zodpovědnost za vzdělávání na rodiny. Domácí úkoly by měly být doplňkem k výuce ve škole, a měly by poskytovat žákům zpětnou vazbu. V prvním ročníku základní školy je podpora rodiny klíčová, a je proto v zájmu dítěte obrátit se na zákonné zástupce se žádostí o spolupráci (s respektem rozdílnosti podmínek pro domácí přípravu).

Celkově MŠMT doporučuje rozumný a flexibilní přístup k domácím úkolům, který bere v úvahu potřeby jednotlivých žáků a respektuje jejich různé situace.

Zuzana Prokopová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.