+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jak střední školy podporují žáky s odlišným mateřským jazykem?

V roce 2018 Národní ústav pro vzdělávání realizoval rozsáhlý monitoring středních škol po celé ČR s cílem zjistit, jakým způsobem školy podporují žáky s odlišným mateřským jazykem.

Monitoring probíhal v období únor 2018 – prosinec 2018 na vzorku 186 škol ve všech 14 krajích České republiky. Zastoupeny byly školy soukromé i státní, odborné školy, učiliště i gymnázia. S jednotlivými zástupci škol byly vedeny otevřené rozhovory.

Z celkového počtu 88 408 žáků, bylo 2 015 žáků – cizinců a 1 510 žáků s OMJ. Pedagogické podpory formou podpůrných opatření podle §16 školského zákona se dostávalo více než polovině žáků (tj. 251 ze 476) s nedostatečnou znalostí češtiny, z toho však jen 98 žákům (tj. 20,5 %) bylo přiznáno podpůrné opatření 2. a 3. stupně.

Kompletní zpráva Národního ústavu pro vzdělávání: Zpráva z monitoringu pedagogické realizace podpůrných opatření pro žáky – cizince v roce 2018.

Výtah ze zprávy Národního ústavu pro vzdělávání připravila Mgr. Michaela Jiroutová: Jak střední školy podporují žáky s odlišným mateřským jazykem?

Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání 2019

publikováno: 13. 05. 2019

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.