+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

META infobalíčky a infografiky

META infobalíčky Infografiky MŠ Infografiky ZŠ Infografiky SŠ

META infobalíčky a infografiky

Připravujeme pro Vás nové META infobalíčky, které představují všechny základní oblasti tematiky začleňování vícejazyčných žáků a žákyň v ZŠ. Každý měsíc vzniknou dva infobalíčky zpracované formou infografiky s prokliky, které odkazují na dostupné zdroje k jednotlivým tématům (publikace, články videa, obsahové infografiky atp.). Pokud chcete dostávat infobalíčky do Vašeho e-mailu? Přihlašte se zde.
Kromě infobalíčků vytváříme i obsahové infografiky, které zpracovávají dílčí témata začleňování vícejazyčných dětí a žáků. Na této stránce najdete infografiky pro MŠ, ZŠ i SŠ.

Vertical Tabs

META infobalíčky

JAK MŮŽEME PODPOŘIT NOVĚ PŘÍCHOZÍ ŽÁKY S OMJ?

VÍCEJAZYČNOST

HODNOCENÍ

METODY

UKONČOVÁNÍ A PŘECHODY

ROZVOJ AKADEMICKÉHO JAZYKA

PŘIJÍMÁNÍ DO ZŠ

WELLBEING

DLOUHODOBÁ SYSTÉMOVÁ PODPORA U VÍCEJAZYČNÝCH ŽÁKŮ

ČEŠTINA JAKO DRUHÝ JAZYK (ČDJ)

SPOLUPRÁCE VE ŠKOLE

KOMUNIKACE S RODIČI A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

LEGISLATIVA

SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI PARTNERY

Infografiky MŠ

ADAPTACE VÍCEJAZYČNÉHO DÍTĚTE V MŠ

JAK PODPOŘIT PROCES ADAPTACE VÍCEJAZYČNÉHO DÍTĚTE

PLAKÁT - PRINCIPY PRO PRÁCI S VÍCEJAZYČNÝMI DĚTMI

JAK MŮŽE DÍTĚ OVLIVŇOVAT JEHO MIGRAČNÍ ZKUŠENOST?

ŠKOLNÍ ZRALOST A PŘECHOD Z MŠ DO ZŠ

WELLBEING A PRÁCE S TRAUMATEM U VÍCEJAZYČNÝCH DĚTÍ V MŠ

SPOLUPRÁCE MŠ S PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKOU PORADNOU

ČEŠTINA JAKO DRUHÝ JAZYK (ČDJ) V MŠ

KOMUNIKACE S RODIČI V MATEŘSKÉ ŠKOLE

VÍCEJAZYČNOST V MŠ

Wellbeing v mateřské škole

WELLBEING V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Infografiky ZŠ

PLAKÁT DO SBOROVNY

PRVNÍ KROKY K VYTVÁŘENÍ POHODY VE TŘÍDĚ

DESATERO TIPŮ DO VÝUKY

SPOLUPRÁCE PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ VÍCEJAZYČNÝCH ŽÁKŮ

JAKÉ JSOU ÚROVNĚ SLOVNÍ ZÁSOBY?

CO UČIT A CO HODNOTIT?

VE ŠKOLE NABÍZÍME RŮZNOU PODPORU

CO ZNAMENÁ KONTINUÁLNÍ ZPŮSOB UČENÍ?

JAK A PROČ ROZVÍJET VÍCEJAZYČNOST?

JAK DLOUHO SE UČÍ VÍCEJAZYČNÉ DĚTI ČEŠTINU?

ABYCHOM SE VŠICHNI MĚLI VE ŠKOLE DOBŘE

JAK MŮŽE DÍTĚ OVLIVŇOVAT JEHO MIGRAČNÍ ZKUŠENOST?

JAZYK POTŘEBUJEME U VÍCEJAZYČNÝCH DĚTÍ ROZVÍJET DLOUHODOBĚ

JAK MOTIVOVAT VÍCEJAZYČNÉ ŽÁKY A ŽÁKYNĚ PŘI VÝUCE?

STRUKTURA LEKCE ČEŠTINY JAKO DRUHÉHO JAZYKA

SPOLUPRÁCE ŠKOLY A VÍCEJAZYČNÝCH RODIČŮ

NECHAT DÍTĚ PROPADNOUT NENÍ ŘEŠENÍ

MÝTY VE VZDĚLÁVÁNÍ VÍCEJAZYČNÝCH DĚTÍ

VŠE SE LÉPE DAŘÍ, KDYŽ SE SPOJÍ SÍLY

JE DŮLEŽITÉ, ABY BYLO VŠEM VE ŠKOLE CO NEJLÉPE

PŘIJDE VÁM HODNOCENÍ VÍCEJAZYČNÝCH DĚTÍ (NE)SPRAVEDLIVÉ?

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ. PEVNÁ ZÁCHYTNÁ SÍŤ UVNITŘ ŠKOLY

HEZKY K NÁM ZAPADL!

Infografiky SŠ

JAK A PROČ ROZVÍJET VÍCEJAZYČNOST?

PLAKÁT DO SBOROVNY

OSMERO TIPŮ DO VÝUKY

JAK DLOUHO SE UČÍ VÍCEJAZYČNÉ DĚTI ČEŠTINU?

VE ŠKOLE NABÍZÍME RŮZNOU PODPORU

JAKÉ JSOU ÚROVNĚ SLOVNÍ ZÁSOBY?

CO ZNAMENÁ KONTINUÁLNÍ ZPŮSOB UČENÍ?

CO UČIT A CO HODNOTIT?

PRVNÍ KROKY K VYTVÁŘENÍ POHODY VE TŘÍDĚ

ABYCHOM SE VŠICHNI MĚLI VE ŠKOLE DOBŘE

JAK MŮŽE DÍTĚ OVLIVŇOVAT JEHO MIGRAČNÍ ZKUŠENOST?

Jak na ČDJ pro starší a pokročilé

VÝVOJ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY NA SŠ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY A VÍCEJAZYČNÝCH RODIČŮ

STRUKTURA LEKCE ČEŠTINY JAKO DRUHÉHO JAZYKA

CESTA K PŘIJETÍ DO ŠKOLY

PŘIJETÍ NA SŠ - CHECKLIST

UZPŮSOBENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.