+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Možnosti podpory na SŠ


Máme ve škole žáka s OMJ, jak ho můžeme podpořit? Potřebuje vůbec naši podporu? A na co má ze zákona nárok?

Žáci s odlišným mateřským jazykem potřebují být podpořeni především ve výuce češtiny jako druhého jazyka (ČDJ). Ovšem osvojit si druhý jazyk na akademické úrovni, což je předpokladem školního úspěchu, trvá průměrně pět až sedm let (viz teorie ledovce Jima Cumminse). Proto je důležitá nejen intenzivní výuka ČDJ v prvních letech, ale také dlouhodobá podpora v jazyce i v letech následujících. I pokročilejší žák s OMJ může na první pohled působit jako bez potřeby podpory, v odborných předmětech a/nebo při psaní složitějších textů ale může mít značné problémy, které bez podpory vyučujících nemusí zvládnout.

Klíčové je tedy žáky s OMJ poznat skrze pedagogickou či jazykovou diagnostiku, průběžně sledovat jejich vývoj a společně s jejich vyučujícími stanovovat, v čem konkrétně by měli být podpořeni. To vše nám umožní podpůrná opatření.

Podpůrná opatření

Kvůli nedostatečné znalosti či neznalosti vyučovacího jazyka mohou být považováni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mít nárok na podporu z § 16 školského zákona. S ohledem na znalost češtiny mohou být zařazeni do 1.-3. stupně podpory. Kromě pedagogické intervence (od 2021 v kompetenci školy v rámci 1.st. PO) mohou být podpořeni výukou ČDJ, plánem podpory (PLPP v 1. st., IVP), případně asistentem pedagoga nebo prodloužením délky vzdělávání. Jaké jsou jazykové úrovně žáků a jak poznáme, jaké mají tito žáci potřeby podpory v češtině, tedy jaký stupeň PO je pro ně nejhodnější, čtěte v článku Jazyková podpora na SŠ.

Podpora prostřednictvím podpůrných opatření je pro žáky s OMJ nejkomplexnější a v současné situaci nejvhodnější – realizuje ho totiž škola dle svých možností a potřeb daného žáka. Podpůrná opatření jsou financována prostřednictvím krajských úřadů (vykazování), případně z prostředků školy (pedagogická intervence). Čtěte více o podpůrných opatřeních na SŠ.

Čeština jako druhý jazyk (ČDJ)

Žáci s OMJ potřebují ze všeho nejdřív podpořit hlavně ve výuce ČDJ, kde se učí zejména jazyk „pro přežití“ a komunikaci a později pozvolna také gramatické jevy řazené od jednodušších ke složitějším. Bez znalosti základního komunikačního jazyka je obtížné takové žáky vzdělávat v odborných předmětech. Přečtěte si, jak můžete žákovi výuku češtiny jako druhého jazyka zařídit.

Kromě legislativních možností je důležité poskytnout středoškolákům s OMJ i další podporu, která je na legislativě nezávislá, avšak v moci každé školy a jejích pedagogů. Přečtěte si, jak se může SŠ připravit na nástup žáka s OMJ nebo jak mu pomoci se začleněním do školy a kolektivu prostřednictvím kamaráda buddyho. Další tipy, jak nastavit vstřícné prostředí nejen žákům s OMJ na SŠ najdete v článku Začleňování středoškoláků s OMJ.

Kromě dostatečné výuky češtiny je pak předpokladem pro úspěšné zvládání studia na SŠ také podpora jazyka i v dalších předmětech. Zahraniční průzkumy ukazují, že osvojit si druhý jazyk na akademické úrovni trvá mnoho let, je tedy potřeba jej u žáků podporovat dlouhodobě. Přečtěte si, jak je možné nastavit podporu jazyka v hodinách v článku Výuka na SŠ.

Dobrá praxe

Michaela Jiroutová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.