+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jazyková příprava na SŠ 9/2022


MŠMT připravuje novelizaci vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, kde bude nastaven nový systém jazykové přípravy. Reálně by měl tento systém začít fungovat od podzimu 2022.

Jak by měl vypadat?

  • Bude určen žákům s cizí státní příslušností, kteří pobývají na území ČR méně než 12 kalendářních měsíců. Nejde tedy pouze o žáky z Ukrajiny, ale i z dalších zemí.
  • Krajské úřady budou mít kompetence pověřovat tzv. „spádové školy“, kde se bude odehrávat výuka češtiny pro tyto žáky (možná bude forma prezenční i online v synchronní podobě).
  • Spádovou školu může být taková škola, která bude mít alespoň 5 žáků, kteří na tuto podporu mají nárok. Pokud jich ale bude mít méně, bude i tak možnost vzniku takové skupiny.
  • Financování bude zajištěno z krajských rezerv.
  • Výuka češtiny by měla probíhat primárně po vyučování. Je však plánováno, že tito žáci budou moci být na základě vyhlášky uvolňováni z kmenové školy maximálně 3 vyučovací hodiny týdně.
  • Zařazení do jazykové přípravy bude bez nutnosti doporučení PPP, přihlášení bude probíhat prostřednictvím přihlášky do spádové školy.
  • Pro žáky z Ukrajiny bude stále platit Lex Ukrajina – čili kmenová škola může upravit obsah vzdělávání, dále posilovat výuku češtiny ve své výuce.
  • Účinnost je plánovaná cca na polovinu července (pokud to okolnosti legislativního procesu dovolí), v průběhu prázdnin budou moci krajské úřady již začít s vytipováváním škol, které by se mohly stát spádovými. V ideálním případě systém jazykové přípravy na SŠ začne počátkem nového školního roku v září 2022.

Ředitel odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT ČR Petr Bannert představil plány ministerstva na jazykovou přípravu na středních školách na ONLINE informačním setkání „Podpora žáků z Ukrajiny na středních školách - co bude od září?”, které proběhlo 2.6.2022. Celý záznam setkání můžete zhlédnout níže:

Michaela Jiroutová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.