+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Počty cizinců na školách


V České republice se ve školním roce 2019/20 vzdělávalo na všech typech škol 95 357 cizinců. Celkový počet všech žáků a studentů činil 2 052 317 (včetně občanů ČR), cizinci tedy tvořili 4,65 % z nich.

Počty dětí s cizí státní příslušností na jednotlivých stupních škol za školní rok 2019/2020:

navštěvovalo 11 942 cizinců, což odpovídá 3,3 % z celkového počtu dětí. navštěvovalo 26 527 cizinců, což odpovídá 2,8 % z celkového počtu dětí. navštěvovalo 9 496 cizinců, což odpovídá 2,2 % z celkového počtu studentů. studovalo 46 441 cizinců, tedy 16,1 % z celkového počtu studentů.

Nejčastější země původu (procentní počet z celkového počtu cizinců na MŠ, ZŠ, SŠ):
Ukrajina (28 %), Vietnam (20 %), Slovensko (19 %), Rusko (7 %), Mongolsko (2,7 %), Bulharsko (2,5 %), Rumunsko (2 %) atd.

Počet cizinců na školách v krajích

Největší počet cizinců napříč stupni vzdělávání tradičně zaznamenávají školy v Praze (38,5 %). S velkým odstupem pak následuje kraj Středočeský (12,8 %) a Jihomoravský (8 %).

Vývoj počtu cizinců na českých školách v letech 2013-2019

Vysvětlivky zkratek:

  • EU – děti občanů z EU
  • 3Z – děti občanů ze třetích zemí (mimo EU)
  • AZYL – děti žadatelů o mezinárodní ochranu (MO) a osob s udělenou MO
  • TP – děti s trvalým pobytem (uvádíme pro ilustraci faktu, že většina žáků s cizím státním občanstvím pochází z rodin, které zde mají trvalý pobyt, tzn. že se na našem území zdržují již více než 5 let)

Zdroje:
- Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele MŠMT
- Data o studentech VŠ na MŠMT

Výše uvedené grafy znázorňují pouze počty žáků se statutem „cizince“ na školách. Kolik je ve školách dětí a žáků s OMJ, není známo, vycházet můžeme z odhadů šetření ČŠI, které se uskutečnilo v roce 2015 a bylo zaměřeno na téma vzdělávání žáků s OMJ. Dle něj z celkového počtu žáků s odlišným mateřským jazykem může být až 34 % (odhad na MŠ, na ZŠ 25,5 %, na SŠ 21,7 %) takových žáků, kteří nejsou cizinci, přesto ale nemají dostatečnou znalost vyučovacího jazyka. Aktuální oficiální počty takových žáků na českých školách ovšem zatím nemá nikdo k dispozici.

Jako orientační materiál může posloužit zpráva z elektronického dotazníkového šetření společnosti META, o.p.s. z roku 2018/19, kterého se zúčastnily školy ze 4 krajů. Na zkoumaných školách studuje 7 % žáků s OMJ, kteří však nejsou zastoupeni rovnoměrně.

Michaela Jiroutová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.