+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Představujeme Vám Praktického rádce na webových stránkách METY

S potěšením Vám představujeme novou sekci na webových stránkách METY - tzv. Praktického rádce. Jedná se o soubor témat s užitečnými informacemi k nejčastějším životním situacím, se kterými se děti z ciziny a jejich rodiče ve vzdělávání setkávají.

V METĚ poskytujeme poradenství v oblasti vzdělávání již 15 let. Od našich klientů cizinců, pedagogických pracovníků a dalších lidí, kteří jsou s cizinci v kontaktu, přitom vnímáme poptávku po jednoduché a srozumitelné formě předávání informací o vzdělávání. Jde o nejčastěji řešená témata v českém vzdělávacím systému a také úskalí, kterým je dobré předcházet. A proto bylo naším záměrem shrnout mnohaleté zkušenosti a klíčové informace a předat je k volnému využití každému, komu by byly přínosem. Vzhledem k omezené působnosti našeho poradenství pro cizince jsme také chtěli, aby tyto informace byly dostupné i v regionech, do kterých naše služby nedosáhnou.

Pro odborníky z řad učitelů už sice existuje řada podrobných textů na našem portálu Inkluzivní škola, ale i přesto jsme hledali způsob, jakým by šlo to nejdůležitější předat rychle a prakticky, aby to mohl použít kdokoliv a kdykoliv. Proto jsme podobu a obsah Praktického rádce dlouho ladili. A nyní máme velkou radost z formátu, který nejlépe vystihuje ,,živý virtuální šanon”. Je možné z něj vybírat jednotlivé listy s tématy podle potřeby, případně je zvlášť upravovat podle aktuálních změn v legislativě apod. Původní představa vytvořit publikaci nebo brožuru se zdála nepraktická, protože uživatel se obvykle potřebuje dozvědět jen malou část informací o konkrétní otázce a tlustý svazek s mnoha tématy by ho mohl odradit natolik, že by se k potřebné pasáži ani nedočetl. Navíc se oblast vzdělávání rychle vyvíjí a i ta sebelepší příručka za pár let bude nevyhnutelně zastará.

Jaká témata v Praktickém rádci najdete? Namátkou lze zmínit zápisy do škol, opravné zkoušky či možnosti podpory žáků s odlišným mateřským jazykem ve výuce. Každý list je oboustranný, přičemž na jedné straně najdete informace v češtině a na druhé v jednom ze čtyř jazyků (angličtina, arabština, ruština, vietnamština). Praktického rádce tak mohou využívat jak rodiče – cizinci, tak i učitelé, úředníci nebo sociální pracovníci, kteří se s nimi při své práci setkávají.

Věříme, že pro Vás Rádce bude tak užitečný, jak jsme zamýšleli. Máme v úmyslu témata i počet jazykových mutací dále rozšiřovat. Těšíme se na Vaše zkušenosti s používáním Rádce a podněty pro jeho další zlepšování.

Váš tým META

Otevřít Praktického rádce.

publikováno: 01. 07. 2020

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.