+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Přijímací řízení na SŠ


Oprávněnost pobytu na území ČR

Přijetí osob, které nejsou občany Evropské unie, ke studiu na střední škole je podmíněno prokázáním oprávněnosti pobytu na území ČR; tuto skutečnost musí prokázat řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání (§ 20 odst. 2 písm. c) a odst. 3 školského zákona).

Převod známek ze zahraničních škol

Pakliže uchazeči dokládají vysvědčení ze zahraničních škol, je nutné porovnat známkování v této zemi s českým známkováním. Dle Informace k přijímací zkoušce z ČJL osob pobývajících v dlouhodobě v zahraničí (MŠMT) je posouzení hodnocení výsledků uchazečů plně v kompetenci ředitele střední školy. MŠMT doporučuje školám vytvořit převodník na klasifikaci. Pro inspirace lze využít popisy některých zahraničních vzdělávacích systémů, jež jsme v minulosti vytvořili na základě databáze UNESCO. Někteří soudní tlumočníci také doplňují v komentářích orientační informace k převodu známek, když vysvědčení překládají. Neexistuje však žádný závazný dokument, který by převod známek ze zahraničních škol definoval.

Orientační převod známek z Ukrajinského vzdělávacího systému najdete v článku Vzdělávání na Ukrajině.

TIP! Nerozumí rodiče Vašeho studenta česky a nevědí, jak funguje systém středního školství? Předejte jim obecné informace o středních školách v jazyce, kterému rozumí.

Co se dozvíte v dalších článcích?

Michaela Jiroutová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.