+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Přijímací řízení na SŠ


Balíček informací k přijímacímu řízení na SŠ včetně vzorů dokumentů pro vícejazyčné uchazeče přeložený do několika jazyků ke stažení zde

Oprávněnost pobytu na území ČR

Přijetí osob, které nejsou občany Evropské unie, ke studiu na střední škole je podmíněno prokázáním oprávněnosti pobytu na území ČR; tuto skutečnost musí prokázat řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání (§ 20 odst. 2 písm. c) a odst. 3 školského zákona).

Převod známek ze zahraničních škol

Pakliže uchazeči dokládají vysvědčení ze zahraničních škol, je nutné porovnat známkování v této zemi s českým známkováním. Dle Informace k přijímací zkoušce z ČJL osob pobývajících v dlouhodobě v zahraničí (MŠMT) je posouzení hodnocení výsledků uchazečů plně v kompetenci ředitele střední školy. MŠMT doporučuje školám vytvořit převodník na klasifikaci. Pro inspirace lze využít popisy některých zahraničních vzdělávacích systémů, jež jsme v minulosti vytvořili na základě databáze UNESCO. Někteří soudní tlumočníci také doplňují v komentářích orientační informace k převodu známek, když vysvědčení překládají. Neexistuje však žádný závazný dokument, který by převod známek ze zahraničních škol definoval.

Orientační převod známek z Ukrajinského vzdělávacího systému najdete v článku Vzdělávání na Ukrajině.

Co se dozvíte v dalších článcích?

Michaela Jiroutová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.