+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka

Chcete se seznámit s přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka? Představíme Vám principy, postupy a metody výuky ČDJ. Ukážeme Vám materiály a aktivity, které můžete využívat v prostředí běžné třídy.

Lektoruje: 
Barbora Nosálová, Zuzana Janoušková, Magdalena Hromadová, Markéta Slezáková, Martina Vrbová
Rozsah: 
8 vyučovacích hodin
Cena: 
1 890,- Kč / osoba

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci semináře se seznámí s odlišností přístupů k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka, s principy výuky češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a s postupy a metodami jejich začleňování do předmětu český jazyk a literatura v běžné třídě, včetně dostupných a v praxi použitelných materiálů.

OBSAH

  • co je čeština jako druhý jazyk (ČDJ),
  • principy výuky češtiny jako druhého jazyka,
  • specifická strukturace učiva i gramatiky vycházející z didaktiky češtiny jako cizího jazyka,
  • ukázky konkrétních postupů a aktivit výuky ČDJ,
  • výukové aktivity a materiály a jejich využití při běžné výuce (portál www.inkluzivniskola.cz),
  • sdílení praxe.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro pedagogy zabývající se výukou češtiny pro cizince, ale i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT-32512/2020-3-763). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 18

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Děkuji za tvůrčí a přátelskou atmosféru semináře!“
„Seminář předčil moje očekávání. Získali jsme spoustu zajímavých a užitečných odkazů, tipů a informací. Lektorky měly vynikající úroveň, byl to asi nejpraktičtější seminář, který jsem dosud absolvovala.“

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.