+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Výuka češtiny


Výuka češtiny jako druhého jazyka (ČDJ)

Pro děti a žáky nově příchozí ze zahraničí je obecně výuka češtiny stěžejním prostředkem integrace. S ohledem na traumatické události a vytržení ukrajinských uprchlíků z jejich prostředí však buďme jako učitelé a lektoři ČDJ empatičtí. Nechme děti vydechnout, dělat jejich oblíbenou činnost, hrajme různé i nejazykové hry a s výukou češtiny začněme pozvolna a zábavně…

V dočasném krizovém režimu může být vzdělávání dětí z Ukrajiny v samostatné třídě efektivním a nejjednodušším řešením. Nikdo neví, zda se budou v dohledné době moci vrátit domů, možná přemýšlíme, jestli je vůbec učit česky. Doporučujeme však s češtinou začít, neztratí se jim, pomůže jim cítit se v novém jinojazyčném prostředí lépe a podpoří jejich kognitivní rozvoj. Důležité je ale začít s výukou češtiny pomalu, netlačit zbytečně na výkon a zapojovat adaptační aktivity a hry. Důležitou součástí podpory těchto dětí a žáků je spolupráce se školním psychologem a/nebo výchovným poradcem… Naším hlavním cílem by mělo být, aby se tu děti cítily dobře a bezpečně. K tomu můžeme zapojit dvojjazyčné asistenty pedagoga, případně učitelky z Ukrajiny.

Pokud tu děti a jejich rodiny zůstanou do září, budou potřebovat se začlenit a naučit se česky, děti se budou potřebovat zapojit do třídních kolektivů s českými spolužáky, nikoliv se vzdělávat segregovaně. Takže od září už by všechny děti z Ukrajiny měly být začleněné do běžných tříd a intenzivně se učit česky v rámci skupin jazykové přípravy.

Při výuce nově příchozích dětí využíváme materiálů bez zprostředkovacího jazyka, učíme tedy češtinu výhradně česky. Materiály jsou tak vhodné pro různé mluvčí a využitelné i v heterogenních skupinách jazykové přípravy. Využívání materiálů a učebnic se zprostředkovacím jazykem bývá pro děti matoucí, vyčerpávající v případě střídání dvou jazyků při výuce a nerozvíjí je v potřebě využít češtinu jako nástroj komunikace. Možná využití ukrajinštiny v lekcích/kroužcích apod. v této fázi pro děti z Ukrajiny bude mít efekt bezpečí, nebude je stresovat, když nerozumí. Zvažme ale míru podpory v ukrajinštině, aby nebyla při výuce češtiny kontraproduktivní.

Dlouhodobém výhledu (tj. za předpokladu, že děti zůstanou v ČR a nastoupí do českých škol) bychom měli rozhodně od materiálů pro výuku češtiny v česko-ukrajinských verzích ustupovat. A naopak využívat ukrajinštinu pro tvoření jejich vlastních slovníčků v případě porozumění obsahu výukových předmětů a pro rozvoj vícejazyčnosti. Ale v lekcích ČDJ využívejme přednostně češtinu.

Více k tématu zprostředkovacího jazyka čtěte v článku Lídy Holé Zprostředkovací jazyk v hodinách češtiny pro cizince - ano či ne a v diplomové práci J. Zachové Výuka češtiny pro cizince bez zprostředkovacího jazyka.

Jak začít s výukou ČDJ?

Natočili jsme pro vás videoseminář Úvod do výuky češtiny nově příchozích žáků z Ukrajiny, ve kterém se dozvíte, v čem se liší čeština jako druhý jazyk od vyučovacího předmětu český jazyk, co žáky s odlišným mateřským jazykem v češtině učíme, několik tipů na úvodní aktivity, k abecedě a zejména přehled materiálů k výuce češtiny jako druhého jazyka:

Z. Janoušková
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.