+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Umělá inteligence ve výuce


Umělá inteligence může učitelům základních škol s žáky, kteří neovládají češtinu (ale nejen pro ně), poskytnout cennou podporu a usnadnit přípravu výuky. Níže je uvedeno několik konkrétních příkladů, jak umělá inteligence může pomoci. Ukázky jsou vytvořené pomocí www.chat.openai.com. Texty je vždy potřeba zkontrolovat, zda se v nich nevyskytují faktické a stylistické chyby a lze si je jednoduše předělat. Ukázkové texty zde ponecháváme tak, jak je chat GPT vytvořil, a dále neupravujeme.

Vycházíme z učebnice z nakladatelství - Nová škola s. r. o., kde je tématem Baroko. Pro žáky s odlišným mateřským jazykem (ale i pro jiné žáky, co mají jinou SVP), by text nebyl srozumitelný a nemohli se tak naplno zapojit do výuky. V následujících ukázkách uvidíte, jak s pomocí chatu GPT jde diferenciovat výuku.

1. Práce s klíčovou slovní zásobou

Umělá inteligence může v učebnicích, výukových materiálech a textech najít klíčová slova a fráze, které jsou nezbytné pro pochopení daného tématu. Pro žáky, kteří neumí česky, bude toto důležité, aby se mohli postupně učit a komunikovat. Můžete si ale stanovit slovní zásobu sami a na základě toho chat vygeneruje úkoly a texty.

Do chatu jsem zadala tuto klíčovou slovní zásobu: hrám, kostel, kaple, baroko, kašny, sloupy, krajky, paruky, šlechtici, radnice

2. Generování výukových aktivit

Umělá inteligence může analyzovat potřeby žáků na základě jejich úrovně jazykového porozumění a navrhnout výukové aktivity, které budou vhodné pro jejich úroveň schopností. To může zahrnovat různá cvičení, hry, skupinové aktivity, kvízy a další nástroje, které podpoří jejich angažovanost a pochopení.

3. Zjednodušení odborných textů

Umělá inteligence může automaticky zpracovávat odborné texty, které učitelé chtějí použít ve výuce, a převést je do snadno srozumitelného jazyka pro žáky s omezenými znalostmi češtiny. Texty mohou být převedeny do kratších vět, jednoduššího slovníku a doplněny vizuálními ilustracemi (ty ale také najdeme v učebnici).

4. Přizpůsobený výukový plán

Umělá inteligence může sledovat pokrok jednotlivých žáků a na základě jejich výkonu navrhnout přizpůsobený výukový plán. Pokud někteří žáci dosahují většího pokroku než ostatní, umělá inteligence může navrhnout další výzvy a pokročilé aktivity, zatímco pro ty, kteří potřebují dodatečnou podporu, může připravit další cvičení a opakování.

5. Jazyková asistence ve třídě

Učitelé mohou využít aplikace s funkčností rozpoznávání řeči a překladu, aby mohli komunikovat s žáky, kteří neumí česky. Tyto aplikace mohou okamžitě přeložit otázky nebo odpovědi do mateřského jazyka žáka, což ulehčí komunikaci ve třídě.

6. Personalizovaná zpětná vazba

Umělá inteligence může analyzovat odpovědi žáků na výukové aktivity a poskytnout personalizovanou zpětnou vazbu, která se zaměřuje na jejich individuální pokroky a potřeby. To pomůže učitelům lépe pochopit, jakým způsobem podporovat jednotlivé žáky.

7. Sepsání slovního hodnocení

Chat GPT pomůže sepsat slovní hodnocení tak, aby slovní zásoba byla jednoduchá a rozuměl tomu i žák na nízké úrovni českého jazyka. Stačí do chatu napsat, pro koho je hodnocení určeno, jakou slovní zásobu chcete použít a jaké pokroky žáci udělali nebo naopak co ještě potřebují zlepšit.

Díky těmto technologiím bude výuka v místnostech s žáky s různými jazykovými dovednostmi efektivnější, interaktivnější a inkluzivnější. Učitelé se mohou lépe soustředit na individuální potřeby svých žáků a umělá inteligence jim poskytne cennou pomoc při tvorbě a realizaci výukových plánů.

Zuzana Prokopová a chat GPT

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.