+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Výchova k občanství


Vzdělávací obor Výchova k občanství pomáhá (nejen) žákům s OMJ s orientací ve společnosti a začleňováním do ní. Je potřeba mít na paměti, že obraz české společnosti se mnohdy značně liší od společnosti, v níž žák s OMJ vyrůstal. Výchova k občanství pomáhá žákům poznat nejen sebe sama, ale i ostatní lidi kolem v různých situacích, mohou proto pochopit jednání lidí a dění kolem sebe. Díky výuce tohoto předmětu se tak mohou žáci s OMJ postupně stávat plnohodnotnou součástí naší společnosti. Zároveň poskytuje tato výuka prostor pro začlenění žáka s OMJ do kolektivu např. díky skupinové práci.

K usnadnění prvních kroků vícejazyčného žáka, který zcela či téměř neovládá český jazyk v daném předmětu, využijte Soubor výukových materiálů pro žáky-cizince na 2. stupni ZŠ.

Níže naleznete materiály využitelné do výuky výchovy k občanství, které byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school.

 1. Kdo jsem já
 2. Učení není mučení
 3. Pravidla chování ve škole
 4. Výlet
 5. Spotřeba vody
 6. Pitná voda a znečištění vody
 7. Česká republika
 8. Česká republika a země, ze které pocházím
 9. Jan Palach - práce s Wikipedií
 10. Vznik a vývoj Země
 11. České dějiny: 2. polovina 20. století, Václav Havel
 12. Václav Havel a literatura (obrazové básně, dopis)

Další tipy a materiály pak najdete v sekci Další zdroje a inspirace.

Michaela Jiroutová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.