+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Workshop zdarma: Témata migrace a integrace dětí s OMJ ve výuce

Zajímáte se o to, jak seznámit žáky s tématem migrace a integrace a jak s nimi reflektovat aktuální dění a situaci, kdy se do tříd začleňuje více dětí nově příchozích do ČR?
Přemýšlíte nad tím, jak pomocí vhodných aktivit ve třídě budovat zdravý kolektiv?
Zajímá Vás, jak je možné kolektivu třídy přiblížit menšinové zkušenosti a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem?
Co můžete ze své pozice dělat, abyste vytvořili bezpečné prostředí pro diskuzi všem žákům ve třídě?
Na workshopu si společně prakticky ukážeme, jak se třídou pracovat a jak zábavnou a interaktivní formou adresovat aktuální témata.
Datum: 14. září 2022 (9:00 - 17:00 hodin)
Místo: META, o.p.s. – Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3
Lektoruje: Marta Poeta, Milena Poeta
Rozsah: 8 hodin
Cena: zdarma

PŘIHLÁSIT SE.

Událost na FB.

publikováno: 02. 09. 2022

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.