+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

INSPIRACE A PODPORA PRO PEDAGOGY PŘI PRÁCI S DĚTMI
A ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEMJsme META, o.p.s. Od roku 2004 podporujeme rodiny s migrační zkušeností v rovném přístupu ke vzdělávání a začlenění do české společnosti. Pedagogům a školám nabízíme metodickou podporu a
poradenství při řešení specifických potřeb dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Dále vytváříme metodické a výukové materiály a pořádáme akreditované semináře. Prostřednictvím
aktivit pro veřejnost napomáháme porozumění mezi cizinci a většinovou společností. Více o METĚ
se dozvíte na webu www.meta-ops.cz nebo na facebooku.

Portál Inkluzivní škola.cz je určený

pedagogům ředitelům škol asistentům pedagoga
psychologům a sociálním pracovníkům a dalším, kteří se podílejí na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do českých škol

PŘEHLED NOVINEK

AKTUALITY

07. 06. 2022
Číst více
Učebnice češtiny pro děti z Ukrajiny zdarma
Dobrým tipem pro školy a další aktéry, kteří nabízejí adaptační programy nebo jazykovou výuku pro ukrajinské uprchlíky, je webový...
10. 05. 2022
Číst více
PODPORA DĚTÍ Z UKRAJINY - informace na jednom místě
Zajímají Vás konkrétní informace k podpoře dětí a žáků z Ukrajiny? Seskupili jsme je na jedno místo na tomto portálu. Využijte...
24. 06. 2022
Číst více
Avízo výzvy „Kurzy ČJ pro studenty a pedagogické pracovníky z Ukrajiny“
MŠMT avizuje plánované vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace pro veřejné vysoké školy za účelem podpory výuky...
20. 06. 2022
Číst více
Workshop: Jazyková bariéra a kulturní šok
Pracujete s mladými lidmi s OMJ a zajímá Vás, jak společně čelit překážkám, které jim adaptace klade, a jak si dobře porozumět?...
07. 06. 2022
Číst více
Zhodnocení a plány jazykové přípravy na ZŠ
31. 5. 2022 se konala panelová diskuze „Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ – zkušenosti a vyhlídky“. Cílem setkání...
03. 06. 2022
Číst více
Co bude od září? MŠMT představilo plány na jazykovou přípravu na SŠ
Blíží se konec školního roku, což v oblasti školství nutně znamená také výhled do školního roku následujícího. V současné situaci...SLEDUJTE NÁŠ YOUTUBE KANÁL
VIDEOGALERIELogo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.