+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

INSPIRACE A PODPORA PRO PEDAGOGY PŘI PRÁCI S DĚTMI
A ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEMJsme META, o.p.s. Od roku 2004 podporujeme rodiny s migrační zkušeností v rovném přístupu ke vzdělávání a začlenění do české společnosti. Pedagogům a školám nabízíme metodickou podporu a
poradenství při řešení specifických potřeb dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Dále vytváříme metodické a výukové materiály a pořádáme akreditované semináře. Prostřednictvím
aktivit pro veřejnost napomáháme porozumění mezi cizinci a většinovou společností. Více o METĚ
se dozvíte na webu www.meta-ops.cz nebo na facebooku.

Portál Inkluzivní škola.cz je určený

pedagogům ředitelům škol asistentům pedagoga
psychologům a sociálním pracovníkům a dalším, kteří se podílejí na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do českých škol

PŘEHLED NOVINEK

AKTUALITY

10. 05. 2022
Číst více
PODPORA DĚTÍ Z UKRAJINY - informace na jednom místě
Zajímají Vás konkrétní informace k podpoře dětí a žáků z Ukrajiny? Seskupili jsme je na jedno místo na tomto portálu. Využijte...
25. 04. 2022
Číst více
MŠMT upravilo pokyn k zajištění financování jazykové přípravy
MŠMT nově upravilo postup při zajištění financování jazykové přípravy a zřízení pozice adaptačního koordinátora v souvislosti s...
18. 05. 2022
Číst více
Rychlokurz češtiny pro Slovany: sylabus a metodika
Vzhledem k výzvě MŠMT na jazykové kurzy pro žáky z Ukrajiny ve věku 14-18 let, jsme připravili sylabus kurzu češtiny na 80 hodin...
13. 05. 2022
Číst více
Odpolední káva nad výukou ČDJ
Témata setkání: o Informace k legislativě (hodnocení, ŠVP…) o Novinky ve výukových materiálech (tištěných i online) o Výuka...
13. 05. 2022
Číst více
Tandemový workshop zdarma pro učitele a asistenty pedagoga v ZŠ
Spolupracujete při podpoře dětí s OMJ s asistentem pedagoga nebo působíte jako asistent pedagoga v ZŠ? Zajímá Vás, jak co nejlépe...
05. 05. 2022
Číst více
Kulatý stůl pro MŠ/ZŠ: Nový systém jaz. přípravy dětí a žáků s OMJ
META, o. p. s. ve spolupráci s MŠMT ČR zve všechny aktéry působící na poli vzdělávání dětí a žáků s OMJ na panelovou diskuzi...SLEDUJTE NÁŠ YOUTUBE KANÁL
VIDEOGALERIELogo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.