+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

INSPIRACE A PODPORA PRO PEDAGOGY PŘI PRÁCI S DĚTMI
A ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEMJsme META, o.p.s. Od roku 2004 podporujeme rodiny s migrační zkušeností v rovném přístupu ke vzdělávání a začlenění do české společnosti. Pedagogům a školám nabízíme metodickou podporu a
poradenství při řešení specifických potřeb dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Dále vytváříme metodické a výukové materiály a pořádáme akreditované semináře. Prostřednictvím
aktivit pro veřejnost napomáháme porozumění mezi cizinci a většinovou společností. Více o METĚ
se dozvíte na webu www.meta-ops.cz nebo na facebooku.

Portál Inkluzivní škola.cz je určený

pedagogům ředitelům škol asistentům pedagoga
psychologům a sociálním pracovníkům a dalším, kteří se podílejí na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do českých škol

PŘEHLED NOVINEK

AKTUALITY

01. 09. 2022
Číst více
Infobalíčky k začleňování ukrajinských žáků do škol
Hledáte informace k funkčnímu nastavení systému začleňování nově příchozích žáků z Ukrajiny do Vaší školy? Přejete si, aby jejich...
10. 05. 2022
Číst více
PODPORA DĚTÍ Z UKRAJINY - informace na jednom místě
Zajímají Vás konkrétní informace k podpoře dětí a žáků z Ukrajiny? Seskupili jsme je na jedno místo na tomto portálu. Využijte...
29. 09. 2022
Číst více
Nové INFOGRAFIKY
Zvládněte začleňování (nejen) ukrajinských dětí s pomocí našich nových INFOGRAFIK. Vaše výuka bude jasnější a přehlednější s ...
13. 09. 2022
Číst více
Nabídka relaxačních programů pro děti uprchlíků
Eko Art Therapy institut ve spolupráci s Nadací RSJ nabízí školám a pořadatelům volnočasových aktivit, kteří mají ve svých...
11. 09. 2022
Číst více
Infobalíček a online setkání pro ukrajinské asistentky pedagoga ze škol
Začaly jste pracovat jako asistentky pedagoga v české škole a chcete se dozvědět více o tom, jak funguje česká škola, a jak vy...
02. 09. 2022
Číst více
Workshop zdarma: Témata migrace a integrace dětí s OMJ ve výuce
Zajímáte se o to, jak seznámit žáky s tématem migrace a integrace a jak s nimi reflektovat aktuální dění a situaci, kdy se do...SLEDUJTE NÁŠ YOUTUBE KANÁL
VIDEOGALERIELogo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.