+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

INSPIRACE A PODPORA PRO PEDAGOGY PŘI PRÁCI S DĚTMI
A ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEMJsme META, o.p.s. Od roku 2004 podporujeme rodiny s migrační zkušeností v rovném přístupu ke vzdělávání a začlenění do české společnosti. Pedagogům a školám nabízíme metodickou podporu a
poradenství při řešení specifických potřeb dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Dále vytváříme metodické a výukové materiály a pořádáme akreditované semináře. Prostřednictvím
aktivit pro veřejnost napomáháme porozumění mezi cizinci a většinovou společností. Více o METĚ
se dozvíte na webu www.meta-ops.cz nebo na facebooku.

Portál Inkluzivní škola.cz je určený

pedagogům ředitelům škol asistentům pedagoga
psychologům a sociálním pracovníkům a dalším, kteří se podílejí na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do českých škol

PŘEHLED NOVINEK

AKTUALITY

07. 06. 2022
Číst více
Učebnice češtiny pro děti z Ukrajiny zdarma
Dobrým tipem pro školy a další aktéry, kteří nabízejí adaptační programy nebo jazykovou výuku pro ukrajinské uprchlíky, je webový...
10. 05. 2022
Číst více
PODPORA DĚTÍ Z UKRAJINY - informace na jednom místě
Zajímají Vás konkrétní informace k podpoře dětí a žáků z Ukrajiny? Seskupili jsme je na jedno místo na tomto portálu. Využijte...
11. 08. 2022
Číst více
Úvod do tématiky práce s klimatem třídy - bezplatný webinář a workshop
Zajímáte se o to, jak se kromě výuky zasadit i o příjemné prostředí v kolektivu pro děti, nově příchozí i vyučující? Jaké...
28. 07. 2022
Číst více
Výzva MŠMT - podpora dětí nenavštěvující školy (září-prosinec)
MŠMT připravilo nově dotační výzvu "Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny září – prosinec 2022" Aktivita je...
29. 06. 2022
Číst více
Praktická příručka pro asistentky a asistenty pedagoga
V METĚ se již mnoho let věnujeme vzdělávání a poradenství k roli asistentů a asistentek pedagoga při podpoře dětí s OMJ ve...
24. 06. 2022
Číst více
Avízo výzvy „Kurzy ČJ pro studenty a pedagogické pracovníky z Ukrajiny“
MŠMT avizuje plánované vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace pro veřejné vysoké školy za účelem podpory výuky...SLEDUJTE NÁŠ YOUTUBE KANÁL
VIDEOGALERIELogo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.