+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Aktivace předchozích zkušeností a znalostí


Je důležité uvědomit si, že vícejazyční žáci nepřicházejí do našich tříd bez předchozích znalostí a dovedností. Pravděpodobně si jich ve svém mateřském jazyce osvojili ve škole i doma ohromné množství. Aby žáci chápali, o čem je ve škole řeč a rozvíjeli se obsahově i jazykově, potřebujeme na tyto znalosti a dovednosti navázat (žáci si totiž nové informace zařazují do již existujících schémat - viz teorie pedagogického konstruktivismu). Nejvhodnější fází na začátek hodiny je proto evokace (viz metody kritického myšlení).

Naším úkolem je tedy:

  • podpořit žáka v pochopení tématu - o čem se budeme učit, tím mu umožníme zařazovat si nové obsahy a jazyk do určitého kontextu
    např. pomocí videa, obrázku, schématu, myšlenkové mapy, diskuze se spolužákem např. nad tabulkou vím, chci vědět, dozvěděl jsem se apod.

  • podpořit žáka v navázání na vědomosti získané v mateřském jazyce
    např. pomocí dvojjazyčných materiálů, textů, prací se slovníkem, opět jsou vhodná schémata, dvojjazyčný popis obrázků atd.

U žáků s odlišným mateřským jazykem je:

  • vhodné využívat zkušenosti a znalosti z jejich prostředí a kultury k jejich aktivaci, povzbuzení a k obohacení ostatních;
  • potřeba mít na zřeteli, že přichází z jiných kultur a některé kontexty pro ně mohou být cizí (např. učíme-li se o ročních obdobích, pro děti z Vietnamu vypadá zima jinak než pro nás v ČR).

Texty o principech práce pro žáky s OMJ vychází ze zkušeností pracovnic META, o.p.s. Kristýny Titěrové a Petry Vávrové, které získaly při poradenství a asistenci pedagogům vzdělávajícím žáky s OMJ. Velký díl inspirace pochází od zahraničních autorů, např. P. Gibbons, J. Cummins, B. A. Mohan. a autorů SIOP modelu.

Dobrá praxe

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.