+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Příprava pracovního listu


Pracovní list (PL)

Protože většinou nemáme k dispozici univerzálně použitelné učebnice češtiny pro cizince pro žáky cizince, je nejlepší používat pracovní listy (PL) určené vždy na určitou hodinu či určité téma.

Co je PL a k čemu je dobrý?

 • je to originální učební materiál (většinou formátu A4), obsahující různé texty a obrázky
 • umožňuje aktuálně reagovat na potřeby skupiny a přizpůsobit se požadavkům žáků
 • žáci si PL zakládají do desek, a vytváří si tak originální pracovní sešit
 • během hodiny je práce s PL doplňována dalšími aktivitami, učitel s žáky se k PL průběžně vrací
 • pokud PL doplníme vhodnými aktivitami, může posloužit na několik hodin
 • obsahuje různé texty, různá cvičení, obrázky, gramatické tabulky
 • musí být jasný, přehledný, poutavý, bez chyb
 • nezbytné je přesně vědět, k čemu které cvičení a informace slouží a jak přesně se s nimi bude pracovat

Tvorba pracovního listu (PL)

 • PL tvoříme vždy pro konkrétní skupinu, s konkrétními komunikačnímu potřebami
 • rozmyslíme si, co bude na PL a co naopak stačí jen napsat a připravit na tabuli
 • vycházíme ze struktury daného tématu
 • téma se snažíme propojit vždy s nějakou gramatikou
 • obtížnost cvičení volíme s ohledem na různé stupně pokročilosti žáků
 • snažíme se do hodiny zařazovat všechny dovednosti (výslovnost, čtení, psaní, poslech, mluvení)
 • máme připravené aktivity, které PL doplní, a jejich posloupnost
 • každý nově vytvořený PL si zkusíme sami projít a vyplnit cvičení, protože a) určitě objevíme nějakou chybičku b) máme pak připravená řešení úkolů a nemusíme o nich přemýšlet během výuky

Způsoby tvorby PL

 • „stříhací metoda – koláž“: Okopírujeme si jednotlivé pasáže z učebnic nebo autentických materiálů, napíšeme si vlastní texty či cvičení na počítači nebo ručně, vystříháme a nalepíme podle pořadí na papír formátu A4 a zkopírujeme. Výhoda: můžeme cokoli dopisovat a dokreslovat ručně. Nevýhoda: Výsledná grafická podoba nejspíš nebude dokonalá.

 • „elektronická metoda“: PL si vytváříme na počítači v elektronické podobě, cvičení si můžeme sami vytvořit, obrázky lze stáhnout z internetu (pozor na autorský zákon), tvoříme např. originální gramatické tabulky dle potřeby apod. Výhoda: Takovýto PL lze v budoucnosti bez problému obměňovat a vylepšovat. Nevýhoda: Poprvé je to časově náročné.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.