+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

I. stupeň - MLADŠÍ ŽÁCI (7–11)


1) Učebnice a učební materiály češtiny jako cizího/druhého jazyka

(uváděné materiály jsou buď přímo určené dětem a žákům s OMJ, nebo jsou pro jejich výuku využitelné, ač jsou původně určené jiné věkové kategorii)

Čemusová, J., Dolečková P., Štindlová B., Štindl O. Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Člověk v tísni, o.p.s. 2005.
Dalecká, J., Václavková, M.: Kurz českého jazyka pro začátečníky. Most PRO, o.p.s.
Flanderková, A.: Můj první pracovní sešit z ČJ - pro žáky cizince.
Hanzová, M.; Kamiš, K.: Učíme se česky 1, 2. Pansofia, 2002, 2010.
Havlíková, D., Ošmera, R.: Česky s vlaštovkou 1, 2 (Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých). AUČJC 2019.
Hesová, A., Škodová, S.: Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečníky. VÚP 2010.
Hlaváčková, J.: Čeština pro cizince. Soubor metodických listů. ZŠ Staňkova, Brno 2010.
Janoušková, Z. (ed.) a kol.: Čeština do školy. CIC 2014.
Jaurisová, B., Pánová, M.: Prázdninová škola češtiny. NIDV 2016.
Kotyková, S., Lejnarová, I.: Čeština pro malé cizince 1, 2. Knižní klub 2005.
Kubíčková, K.: Abeceda - karty písmen. ZŠ Gutha Jarkovského 2010.
Procházková, P.: Sociokulturní minimum pro malé cizince. Obecně prospěšná společnost Nebelvír 2010.
Kořánová, I.: Česká čítanka. Adaptované texty a cvičení ke studiu češtiny jako cizího jazyka. Akropolis 2013.
Překladové slovníčky v různých jazycích k jednotlivým předmětům. SPN 2002.
Převrátilová, S. a kol.: Adaptovaná próza: O pejskovi a kočičce. Akropolis 2019.
Punčochář, M.: Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji (Aplikace spisovného jazyka; Čeština kolem nás). Europa Concept CZ a Poradna pro integraci 2011.
Svobodová, J.: Učím se česky 1 (pracovní učebnice). Harry Putz, Liberec 2012, metodika.
Škodová, S.: Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2 (učebnice, pracovní sešit, metodika). Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010, 2012.
Táborková, J.: Hezky česky I, II. NIDV 2016, 2017.
Tenorová, A.: Hrátky s češtinou. ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2.
Valášková, J.: Chci se domluvit. Jitřenka Valášková 2018.
Vojtkovská, P.: Annjong hasejo, paní učitelko (pracovní listy, pexesa, metodika). ZŠ Frýdek-Místek 2008.
Vyčichlová, H.: Ano, učím se česky. Most PRO, o.p.s. 2013.

2) České učebnice a učební materiály vhodné pro děti a žáky s OMJ

Časopis Mateřídouška (skládačky, detektiv Vrťapka)
Časopis Čtyřlístek
Eichlerová, I., Havlíčková, J.: Velké logopedické pexeso 1, 2, 3. Portál 2016, 2011.
Emmerlingová, S.: Když dětem nejde čtení 1, 2, 3. Portál 2016, 2013, 2011.
Hronová, A., Štindlová, B.: Učíme se (nejen) česky. Učebnice češtiny pro neslyšící děti. Jazykové centrum ULITA, 2011.
Chmelíková, V.: Hraj si a procvičuj - pracovní listy k učebnici Prvouky pro 1. ročník. Fraus 2014.
Jucovičová, D. a kol.: Interaktivní učebnice ČJ. D+H 2011.
Kubátová, K.: Přírodověda – pracovní sešit, 2. díl, pro 1. stupeň ZŠ praktické. Nakladatelství Parta.
Linc, V. Tabulky ke čtení I-III. SPN 1988. Metsola, A.-M.: Počítání. Baobab 2016.
Mrázková, D.: Můj medvěd Flóra. Baobab 2007.
Nováková, I.: Zábavný pravopis. Portál 2009.
Novotná, A., Votruba, J.: Kdo jinému jámu kopá (lehko i vážný slovník pořekadel a přísloví). Práh 2013.
Pavlová, J.; Pišlová, S.: Barevná čeština (1.-5. ročník ZŠ). SPN 2004, 2005.
Pávková, B.: Logopedické pexeso a obrázkové čtení B - P - N - D - F - V- K. Computer Press 2008.
Pokorná, V.: Šimonovy pracovní listy. Portál 2007.
Treuová, H.: Pracovní sešit pro nápravu vývojových poruch učení v českém jazyce I. (pro 2. a 3.r.). Tobiáš 1998.
Přikrylová, M.: Barevné kamínky – Co vidíš, co slyšíš, co dovedeš: Můj domov. Fortuna 2002.
Rotraut, S. Bernerová: Obrázkové příběhy (Jaro, Léto, Podzim, Zima, Noc). Paseka 2011, 2015.
Rufertová, H.: Poznávej lidi a život v zemi, v níž žiješ. Fortuna 2002.
Schrimpfová, J. M.: Můj první slovník českého jazyka. Fraus 2008.
Šup, R.: Učíme se číst s porozuměním. SEVT 1995.
Zelinková, O.: Cvičení pro dyslektiky I.-VI. - Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek. Série pracovních listů na český jazyk (6.-9. ročník). Nakladatelství Septima.

3) Metodické materiály a odborná literatura

Bernkopfová, M. a kol.: Průvodce začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem. Meta, o.p.s. 2020.
Doleží, L. a kol. Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (mladší školní věk). AUČCJ 2013.
Doleží, L. a kol. Specifické poruchy učení a čestina jako druhý/cizí jazyk. AUČCJ 2017.
Evropské jazykové portfolio pro žáky do 11 let. Fraus 2002.
Gjurová, N.: Čeština jako cizí jazyk pro začínající školáky: metodika pro učitele. Portál 2011.
Hrubá, J.: Čeština pro děti cizinců. Metodika výuky českého jazyka dětí z minoritních skupin. Pedagogická fakulta MU, Brno 2004.
Kmentová, M.: Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka. Metodický materiál pro výuku dětí s odlišným mateřským jazykem. NIDV 2016.
Kmentová, M. Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko! Hudební činnosti v logopedické prevenci. Portál, 2018.
Kolektiv autorů META, o.p.s.: Vzdělávací obsah ČDJ. META, o.p.s. 2015.
Kolektiv autorů META, o.p.s.: Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. META, o.p.s. 2011.
Kubíčková, K.: Zkušenosti s výukou v heterogenní třídě pro jazykovou přípravu. Metodická příručka. ZŠ Kostelec nad Orlicí 2011.
Nosálová, B. a kol.: Učíme češtinu jako druhý jazyk. META, o.p.s. 2018.
Škodová, S.: Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2 – METODIKA. Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010, 2012
Titěrová, K. a kol.: Organizujeme výuku češtiny jako druhého jazyka. META, o.p.s. 2018.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.