+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Cyklus seminářů zaměřených na začleňování žáků s OMJ do ZŠ - celá ČR (mimo Prahu)

Připravili jsme pro Vás cyklus seminářů zaměřených na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do ZŠ. Tyto semináře jsou určeny pro pedagogy z celé ČR (mimo Prahu).

ÚVOD DO ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM

Kdy a kde: 21. března 2017 - 9:30 - 16:30, META, o.p.s., V Tůních 10, Praha 2
Účastnící se seznámí s výchozí situací nově příchozích žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), se školskou legislativou týkající se vzdělávání cizinců a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a s postupy a metodami jejich začleňování do českého vzdělávacího systému.
V případě zájmu se registrujte ZDE

ÚVOD DO VÝUKY ČEŠTINY JAKO CIZÍHO/DRUHÉHO JAZYKA

Kdy a kde: 5. dubna 2017 - vždy 9:30 - 16:30 – JABOK, Salmovská 8, Praha 2
Účastnící se seznámí s odlišností přístupů k výuce českého jazyka jako cizího/druhého jazyka nebo jako mateřského jazyka, s principy výuky češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a s postupy a metodami jejich začleňování do předmětu český jazyk a literatura v běžné třídě, včetně dostupných a v praxi použitelných materiálů.
V případě zájmu se registrujte ZDE

PRINCIPY PRÁCE S ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM VE VÝUCE

Kdy a kde: 4. května 2017 - 9:30 - 16:30, Praha (Americké centrum, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 – malá Strana)
Účastníci se na základě vlastních zkušeností a reflexe seznámí s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce a s metodami využitelnými při jejich vzdělávání. Součástí semináře jsou ukázky výukových materiálů, věnovat se budeme tématu plánů podpory (plán pedagogické podpory, IVP).
V případě zájmu se registrujte ZDE

Semináře je možné absolvovat jako cyklus nebo jednotlivě. Po absolvování každého semináře obdrží účastník certifikát. Pro jeho získání je nutné absolvovat seminář v plné délce.

Účastnický poplatek je 1000,- za osobu

Semináře obsahují teoretická východiska a zároveň praktické zaměření na konkrétní problémy pedagogů českých škol při jejich práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Více o obsahu a akreditacích jednotlivých seminářů se dozvíte v anotacích na stránkách http://www.meta-ops.cz/dalsi-seminare.

Pro více informací se obracejte na Kristýnu Slavatovou na vzdelavani@meta-ops.cz

Pozvánka ke stažení:

publikováno: 22. 02. 2017

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.