+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

IOM pořádá Mezinárodní konferenci "Integrace na školách - vzdělávání dětí migrantů"

Internationl Organization for Migration (IOM) pořádá ve dnech 14. a 15. června mezinárodní konferenci na téma Integrace na školách – vzdělávání dětí migrantů. Konference se bude konat v Clam-Gallasově paláci v Praze. Cílem je přispět k podpoře efektivní inkluze dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem do českého vzdělávacího systému. Osvědčené vzdělávací modely, kladoucí důraz na inkluzi a úspěšnou integraci dětí migrantů, představí zkušení zástupci západoevropských samospráv.

Konference se koná jménem Magistrátu HMP a je organizována ve spolupráci s METOU. Druhý den, v rámci workshopu, představí výuku češtiny jako druhého jazyka v MŠ a ZŠ a organizaci jazykové přípravy programová ředitelka METY Kristýna Titěrová a metodička ČDJ Bára Nosálová.

Svou účast potvrďte nejpozději do 7. 6. 2018 na mail lbultova@iom.int. Do svého potvrzení též uveďte, zda se zúčastníte workshopu 1 (Výuka češtiny jako druhého jazyka v MŠ a ZŠ), nebo workshopu 2 (Základní principy práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem ve školních i mimoškolních aktivitách).

Více informací naleznete na stránkách IOM.

publikováno: 28. 05. 2018

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.